BIOGENIE 6.1 en 6.2 Biologie voor het zesde leerjaar

advertisement
BIOLOGIE
L. D'HAENINCK, L. DEKEERSMAEKER, e.a.
BIOGENIE 6.1 en 6.2
Biologie voor het zesde leerjaar
Leerboek 6.1
Leerboek 6.2
Deel 6 in de reeks BIOgenie zit in eenzelfde jasje als zijn voorgangers. Dus ook hier de uitgebreide
inhoudstafels, samenvattingen en intermezzo’s. Zoals in BIOgenie 5 wordt ook hier elk hoofdstuk
afgesloten met een biosociaal thema. Deze biosociale thema’s worden gevraagd vanuit het leerplan
en worden beschouwd als springplank naar een zelfstandige werken van leerlingen. Ze bieden de
mogelijkheid tot ict-opdrachten of andere vormen van zelfstandig werk. Ook in BIOgenie 6 zijn de
biosociale thema’s duidelijk aangeven en gekaderd binnen het hoofdstuk.
De twee boeken zijn redelijk gelijk opgebouwd, enkel verschillend in sommige hoofdstukken. Een kort
overzicht van het aanbod.
Deel 1 behandelt DNA. Eerst wordt de structuur van chromatine besproken, waar de versie 6.2 wat
extra informatie geeft over prokaryote en eukaryote cellen. Vervolgens komen de celdelingen mitose
en meiose, waarin weinig verschil is tussen 1 en 2 uur.
Deel 2 gaat over de voortplanting. Hier gaat de versie 6.2 van start met een extra thema: diversiteit in
voortplanting. Men behandelt hierin de vegetatieve voortplanting, voortplanting met sporen en dan
deze met gameten. Generatiewisseling wordt als uitbreiding aangeboden.
De grootste brok van deel 2 is de voortplanting bij de mens. Het verschil tussen beide versies zit hier
in een extra stukje over borstvoeding en seksueel overdraagbare aandoeningen in de versie 6.2.
Deel 3 gaat over het doorgeven van erfelijke informatie. Een eerste thema in dit deel gaat over de
chromosomale mechanismen van overerving. Versie 6.2 verschilt hierin van 6.1 als gevolg van een
extra stukje over populatiegenetica. Dit laatste wordt als uitbreidingsleerstof aangeboden. De wet van
Hardy en Weinberg en gene flow zijn de belangrijkste hoofdpuntjes hieruit. Een volgend thema
behandelt dan de moleculaire mechanismen van de overerving. Hieronder zit bijvoorbeeld de
eiwitsynthese. Ook hier zit er weer wat extra bij 6.2, nl. het stukje over regulatie van genexpressie.
Ook de experimenten van Griffith en Avery, waarin DNA als drager van erfelijke informatie aangetoond wordt, komen enkel in 6.2 aan bod. Wat het thema modificatie en mutatie betreft, zijn er weinig
verschillen tussen de twee versies.
Deel 4 behandelt de biotechnologie. Met goed uitwerkte illustraties worden de verschillende technieken overlopen. Uiteraard gebeurt dit wat uitgebreider in de versie 6.2.
Deel 5 tot slot gaat over de evolutie. In de 6.2 wordt hier een extraatje gewijd aan de geschiedenis van
het leven. In het oog springen hier vooral het experiment van Urey en Miller, het ontstaan van de
eerste cellen en de mijlpalen in de evolutie van het leven. Het biosociaal thema biedt stof tot
discussie, aangezien het gaat over evolutie versus intelligent design.
Werkboek 6.1
Werkboek 6.2
Ook hier kunnen de werkboeken weer gebruikt worden als verrijkende aanvulling op de leerboeken.
Vooral de oefeningen op erfelijkheid zijn interessant, maar ook andere opdrachten kunnen gebruikt
worden om in de nodige afwisseling te voorzien.
Antwerpen (De Boeck), 2009,
Leerboek 6.1: 29,7 x 21 cm, 304 blz., 19,50 EUR;
Leerboek 6.2 (deel 1 + deel 2): 29,7 x 21 cm, 404 blz., 30 EUR;
Werkboek 6.1: 29,7 x 21 cm, 95 blz., 9,50 EUR;
Werkboek 6.2: 29,7 x 21 cm, 111 blz., 10,50 EUR.
S. Smets
Download