Hfdst 1-2Levenscyclus15-16V212

advertisement
* Wat gaan we doen
•
Brainstormen over voortplanting
•
Uitleg over Project Voortplanting
•
start project
•
Maar eerst: voorstellen en
gedragsregels
vandaag
*
* Kleppen dicht=kleppen dicht
* Spullen bij je
* Huiswerkcontrole
* Eerst opgaves, dan pas wat
anders
* Mobieltjes opgeborgen
* Enorme hekel aan pesten
*
* Bij het woord voortplanting bij koeien en
varkens denk ik aan……
* Schrijf voor jezelf 10 woorden of korte
zinnetjes op die het antwoord zijn op
bovenstaande vraag
* Praat met je buurman, buurvrouw over zijn
lijstje en vul jouw lijstje aan
* Als laatste delen we de antwoorden met de
klas
*
*
Inloggen via wikiwijs/Vibe
* Levenscyclus
* Geslachtscyclus
* Inseminatie/dekking/dracht
* Geboorte en opfok
* Gezondheidskenmerken en
anatomie
*
* Toets 1
* Toets 2
* (Toets 3)
* Stage/les-opdrachten
* Afsluitende opdracht
* Overall minimaal 5,5
* Theorie minimaal 5,0
* Afsluitende opdracht
minimaal 5,0
*
Vroeger
* Zoekt gevarieerd
terrein met
struikgewas en
schuilmogelijkheden
* Leeft in groepsverband
* Bouw: zware voorhand
Nu
* Veel spek, minder
* Weinig spek veel vlees
vlees
* Eentonig terrein met
weinig
schuilmogelijkheden
* Groepen kleiner of niet
* Bouw: lichte voorhand
*
* Dieren/varkens hebben
zich aangepast aan de
leefomgeving van de
mens.
Dieren zijn van wild
veranderd in
huisdieren
filmpje nestgedrag
filmpje wilde zwijn
* Geboortegewicht gemiddeld 1400 gram
* Na 4 weken 7 a 8 kg
* Na 9 a 10 weken 25 kg
spenen
afmesten
* Kraamhok: zogende zeugen
* Guste zeugen
dekken/insemineren na 5-7
dagen
* Drachtperiode 115 dagen ofwel 3 maanden + 3 weken
+ 3 dagen
* Volwassen gewicht zeug: 175-250 kg
* Ook wel gelten genoemd
* Kopen of zelf aanfokken
* Kopen als big op 70 dagen (of als dekrijp dier op 200
dagen)
* Insemineren op 220 dagen
* dekbeer
* zoekbeer
* Volwassen gewicht 300 kg
* Aankoop bij 25 kg (mannetjes en vrouwtjes)
* Eindgewicht 105-110 kg, bereikt in 16-17 weken
* Beren castreren i.v.m. berengeur
film berengeur
*
*
Het rund
* Ook gedomesticeerd
* Stamt af van oerrund
* Diverse rassen (ras: groep dieren met
dezelfde hoofdkenmerken)
* Exterieur = buitenkant koe
* Beoordeeld op functionele kenmerken:
kenmerken van belang voor levensduur en
productie
Verdeling rundveerassen in
groepen/types
* Eenzijdig vleestype
* Eenzijdig melktype
* Melkvleestype (dubbeldoel)
* Vleesmelktype (dubbeldoel)
Diergroepen
* Nuka’s
* Vleeskalveren (wit/rose)
* Vleesstieren
* Pink
* Vaars
* Koe
* Pinkenstier
Kengetallen
* Dracht van 9 maanden
* Afkalfleeftijd vaars: 2 jaar
* Tussenkalftijd van 365 dagen, opgedeeld
in:
* Lactatieperiode: 10-10,5 maanden
* Droogstand: 1,5-2 maanden
of
* Open periode: 3 maanden
* Drachtperiode: 9 maanden
Aan de slag
* Maak de opgaven van hoofdstuk 2
Download