Acute spoelworminfectie Verschijnselen Deze aandoening komt niet

advertisement
Acute spoelworminfectie
Verschijnselen
Deze aandoening komt niet vaak voor, maar als het gebeurt, is het vaak een week na opleg
bij de vleesvarkens of de gespeende biggen. De varkens kunnen acuut sterven en hevig
benauwd zijn. Bij zeugen, oudere biggen of oudere vleesvarkens komt de ziekte sporadisch
voor. Zeugen kunnen geelzucht hebben en eventueel sterven.
Oorzaak
Bij de jonge vleesvarkens en de jonge biggen is een massale besmetting van de longen door
rondtrekkende spoelwormlarven de oorzaak van de benauwdheid en sterfte. Bij de zeugen
ontstaan de problemen door volwassen spoelwormen die de galgangen verstoppen.
Besmettingsroute
De dieren worden besmet door de opname van (veel) spoelwormeieren, vaak vlak na opleg.
In de darm komen er larven uit die eitjes en die gaan vervolgens een trektocht door het
lichaam maken. Daarbij kunnen de longen, de lever en de darmwand beschadigd raken. De
trektocht vanuit de darm naar de longen duurt ongeveer 6 dagen.
Schade
De meeste schade ontstaat door acute sterfte. Zie verder het stuk over maagdarmwormen in
het algemeen.
Diagnose
Aan de hand van de verschijnselen is de diagnose vaak al te stellen. Via sectie is de diagnose
te bevestigen, de larven zijn met het blote oog net te zien.
Risicofactoren
Een niet afdoende ontwormingsschema en een slechte hygiëne, zoals het niet goed reinigen
en ontsmetten van de afdelingen, verhogen de kans op een acute spoelworminfectie. De
varkens worden dan besmet door eitjes die van de vorige ronde zijn achtergebleven.
Behandeling
Het belangrijkste is het hanteren van een goed ontwormschema die op uw situatie is
afgestemd. Overleg dit met uw dierenarts. Daarnaast is het belangrijk de afdelingen goed te
reinigen en ontsmetten na elke ronde en ze goed te laten drogen, voordat er nieuwe dieren
in de afdeling komen.
Download