De clownvis - Bloggen.be

advertisement
De clownvis
Wat eet ik?
Waar woon ik?
Hoe zie ik er uit?
Mijn voortplanting?
Wie zijn mijn vijanden?
Einde!
Wat eet ik ?
En allerlei diertjes die op de bodem leven
zoals plankton
Hoe zie ik er uit??
 Ik heb maar liefst 3 kleuren :zwart ,wit
en oranje
oranje
wit
zwart
Waar woon ik?
 Ik woon : in een annemoon
 Je kan mij ook kopen in de viswinkel LEVEND in een bokaal.
Oef,je kunt me niet opeten
-
Mijn voortplanting?
 7 tot10 dagen voor de eieren uit
komen!!
 Dat is afhankelijk van de
waterthemperatuur!!
 Gewoonlijk enkele 100 per nest
Wie zijn mijn vijanden?
 Jullie gaan het misschien raar vinden
maar het is een niet bedreigt
diersoort!!!!!
 Gelukkig maar (-: / :-D
Einde!!!
Ik hoop dat jullie nu wat meer weten
over de clownvis
Blublubublublublublublublub in clown
vissen taal
Download