Lesplanformulier les 2 Meesterproef

advertisement
Lesplanformulier les 2 Meesterproef
lesonderwerp
De Natuurfilosofen
beginsituatie van de leerlingen:
Het gaat om een vwo3 klas. De leerlingen hebben sinds begin dit jaar filosofie. Tot nu toe
hebben we uit het boekje Wijsneuzen gewerkt. Bij het vak Grieks hebben de gymnasiasten
enige kennis opgedaan van Griekse mythologie maar er is nog niet kritisch of filosofisch over
nagedacht. Vorige week hebben we het gehad over mythen.
algemene doelstellingen van deze les
begrippen:
-
Oerstof
Veranderingsprobleem
Wetenschappelijke denkwijze
De oorsprong
Zintuigen
Rationalisme
Verstand
Natuurkrachten
vaardigheden:
-
Analyseren van een tekst
Het benoemen van de kern van een
paragraaf tekst
Het voorbereiden van een korte
presentatie
Het houden van diezelfde korte
presentatie.
concrete lesdoelen / aan het einde van de les
doel 1:
Kan uitleggen wat de natuurfilosofen bedoelden met de oerstof en waarom
deze zo belangrijk was.
doel 2:
de oerstof.
Begrijpt dat het veranderingsprobleem ten grondslag ligt aan het zoeken naar
doel 3:
De verschillen tussen respectievelijk Thales, Anaximander, Anaximenes,
Parmenides, Heraclitus, Empedocles en Anaxagoras kan benoemen en kan vergelijken.
doel 4:
Een goede, korte presentatie kan houden over één van de filosofen waaraan
achtergrondinformatie wordt toegevoegd.
1
geplande lesdoel
tijd
nr.
lesinhoud (lesstof)
didactische werkvormen
leeractiviteit:
wat doet de leerling?
onderwijsactiviteit:
wat doe de docent?
5 min
-
Binnenkomst
Gaan zitten etc.
Rondlopen
10 min
4 v/d
vorige
les
Inleveren en terugkoppelen
huiswerkopdracht.
Inleveren eigen verzonnen
mythe, vertellen hoe het is
gegaan etc.
De HW opdracht evalueren
15 min
1, 2
Instructie / presentatie over de
opkomst van filosofie in de
Griekse Oudheid.
Luisteren
Vertellen
20 min
3.
Lezen van de tekst.
Lezen van de vragen en
opdrachten maken.
Rondlopen, eventueel
helpen.
10 min
3.
Instructie presentatie / indeling
groepjes
Luisteren / groepjes
organiseren.
De presentatieopdracht
uitzetten.
Digitaal bordschema 1
hulpmiddelen
Tips / tops op het
digitale bord.
bordschema 2
Zie bijlage.
2
Download