STORIA LIVE 2 : Leerwerkboek, Handleiding

advertisement
GESCHIEDENIS
G. GORIS, C. Jans, e.a.
STORIA LIVE 2
Leerwerkboek
Handleiding (incl. dvd)
Storia 2 live is een leerwerkboek met een mooie lay-out die helder en verfrissend is. Consequent zijn
per hoofdstuk een tijdlijn, een bijhorende kaart en de iconen, verwijzend naar de besproken domeinen,
aangebracht. Het is een compact leerwerkboek. Maar het voordeel is wel dat opdrachten, kaarten,
woordenlijst, leesteksten en leerteksten in één bundel samen gebracht zijn. Ideaal voor pubers! In de
lijn van de vorige uitgaven is dezelfde leermethode gehanteerd met een duidelijk aangeven van
‘kennen en kunnen’ en een bordschema als synthese van het hoofdstuk. De leertekst is heel beperkt
gehouden, waarbij de kernwoorden duidelijk zichtbaar zijn. Een groot verschil is het aantal uitgewerkte
ict-lessen. De uitgekozen thema’s lenen zich uitstekend voor deze vorm van leren: bv. het Romeinse
leger, de beeldende kunsten in de Klassieke Oudheid, de Romeinen in hun vrije tijd …
Na een inleidend hoofdstuk zijn de items thematisch geordend: o.a. de bloei van de Griekse wereld,
de godsdienst in de Klassieke Oudheid, de Romeinen in onze gewesten. Enigszins verwarrend is de
aanwezigheid van de onderdelen ‘Rome begint als stadstaat’ en ‘de Romeinse republiek’. De
bedoeling is wel duidelijk: het quasi simultaan groeien van de beide rijken aanbrengen. Zou een
verwijzing niet volstaan hebben? Het voorzien van drie ‘historische verhalen’ geschreven door Dirk
Bracke is een groot pluspunt. Ze zijn vlot geschreven, goed leesbaar gedrukt en baden in een
historisch verantwoorde context. Het hoofdstuk ‘Tocht doorheen de tijden’ bevat een vijftal lessen die
naar de latere periodes in de geschiedenis verwijzen. Sowieso een boeiend gegeven, maar zeker en
vast een interessante inbreng voor klassen die in hun verder curriculum geen of weinig
geschiedenisonderwijs hebben.
De bijhorende dvd bevat een 30-tal fragmenten uit documentaires, reportages en ‘films’. Ze zijn
kwalitatief hoogstaand en bieden een andere invalshoek aan.
De uitgever verwent de leraar met een ingevuld leerwerkboek, een overzicht van de leerplandoelstellingen en VOET’en gekoppeld aan elke les, meer achtergrondinformatie, toetsen ... Een
bordboek is vanaf deze uitgave ook voorhanden. Via het portaal Knoppunt staat er heel wat extra’s ter
beschikking van de leerkracht: blinde kaarten, leesverhalen, andere informatie, spelkaarten … ook
een toetsenmaker. Er is een keuze uit begrippenvragen, open vragen, vragen bij een document en
vragen bij een referentiekader. Ze zijn ook uit verschillende hoofdstukken combineerbaar. Zoveel
materiaal dat leraren een stevige basis geeft om creatief hun lessen aan de noden van hun leerlingen
aan te passen en gedifferentieerd les te geven!
Wommelgem (Van In), 2010,
Leerwerkboek: 29,7 x 21 cm, 268 blz., 18,50 EUR;
Handleiding (incl. dvd): 29,7 x 21 cm, 221 blz., kaartjes, 123,00 EUR.
C. De Brandt
Download