lestoets 1.1 ECONOMISCHE GROEI

advertisement
VMBO-B
LESTOETS HOOFDSTUK 1
LAAT NOG WAT OVER
LESTOETS 1.1
ECONOMISCHE GROEI
Doe je leerwerkboek dicht. Maak de vragen van deze toets. Succes!
1
Het aantal inwoners van Nederland stijgt.
Welke invloed heeft bevolkingsgroei op de economische groei?
A De economische groei daalt.
B De economische groei stijgt.
C De economische groei verandert niet.
2
De economie groeit in een jaar met 1,8%. In het jaar daarvoor was de groei 0,5%.
Waardoor kan de economische groei zijn gestegen?
A Door hogere energieprijzen.
B Door meer groei van de werkende bevolking.
C Door minder investeringen in infrastructuur.
3
De winkeliers van een winkelcentrum zijn tevreden. Hun omzet en winst zijn dit jaar
gestegen. Dat komt door de groei van het aantal klanten.
In welke wijk is het winkelcentrum gevestigd?
A Een bestaande villawijk.
B Een nieuwbouwwijk.
C Een oude wijk in de binnenstad.
4
De bekende olie- en gasvoorraden raken op. Er worden wel nieuwe olie- en
gasvoorraden gevonden, maar deze voorraden zijn moeilijker te winnen. Het winnen van
nieuwe olie- en gasvoorraden kost daardoor meer geld.
Wat betekent dit voor de economische groei?
A De economische groei daalt.
B De economische groei stijgt.
C De economische groei verandert niet.
Bij vraag 5.
5
Bekijk het staafdiagram bij deze vraag.
Met welk bedrag is de consumptie gemiddeld per jaar gestegen in de periode
2005–2010? Geef je antwoord in miljarden euro’s.
VMBO-B
LESTOETS HOOFDSTUK 1
LAAT NOG WAT OVER
LESTOETS 1.2
ECONOMISCHE GROEI EN HET MILIEU
Doe je leerwerkboek dicht. Maak de vragen van deze toets. Succes!
1
Er is veel vraag naar tropisch hardhout. Hierdoor wordt er veel hardhout gekapt en
verdwijnt er tropisch regenwoud. Het verdwijnen van het regenwoud heeft verschillende
nadelen.
Welk nadeel hoort hier niet bij?
A Er sterven planten- en diersoorten uit.
B Er worden minder duurzame huizen gebouwd.
C Tropisch hardhout wordt schaarser en duurder.
2
Steeds meer gezinnen hebben meerdere auto’s. Al die auto’s verslijten banden, en die
stapels oude autobanden moeten worden opgeruimd.
Wat is de oorzaak van deze afvalberg?
A Een hoger energiegebruik.
B Meer consumptie.
C Meer export.
Bij de vragen 3 en 4.
3
Bekijk de cirkeldiagrammen bij deze vraag. De consumptie en productie zijn
toegenomen tussen 1999 en 2010.
Waaruit blijkt dat in de diagrammen?
4
Bekijk de cirkeldiagrammen nog eens.
Welke soort vervuiling door afvalverwerking zal in 2010 minder voorkomen dan in 1999?
A Bodemvervuiling.
B Luchtvervuiling.
C Watervervuiling.
5
Verbrandingsgassen hebben invloed op het klimaat. De gemiddelde temperatuur op
aarde stijgt, en droge en natte perioden worden extremer.
Welk nadeel heeft de verandering van het klimaat voor Nederland?
A Dijken en duinen moeten verhoogd worden.
B Er komen meer natuurgebieden om water in op te vangen.
C Mensen genieten vaker van mooi weer.
VMBO-B
LESTOETS HOOFDSTUK 1
LAAT NOG WAT OVER
LESTOETS 1.3
MILIEUVRIENDELIJK PRODUCEREN
Doe je leerwerkboek dicht. Maak de vragen van deze toets. Succes!
1
Een pizzeria kan milieuvriendelijk werken. Hierna staan daar voorbeelden van.
Wat is een fout voorbeeld?
Een pizzeria kan
A biologisch geproduceerde grondstoffen gebruiken.
B de hoeveelheid afval verminderen.
C pizza’s bezorgen met de auto en brommer.
2
Soms is het strand vervuild met olie en is de stank van de olie bijna ondraaglijk. Dat is
schadelijk voor de strandpaviljoens.
Welke schade ondervinden zij van de vervuiling?
3
Meike heeft een slagerij. Ze koopt een nieuwe energiezuinige vriescel. Het is een dure
investering, maar de besparing op de energiekosten is hoger dan de extra kosten door
de investering.
Lees de volgende twee beweringen over deze investering van Meike.
1 Deze investering is voordelig als je let op de bedrijfskosten.
2 Deze investering is voordelig als je let op de maatschappelijke kosten.
Wat is juist?
A Alleen bewering 1 is juist.
B Alleen bewering 2 is juist.
C Beide beweringen zijn juist.
4
Een broodfabrikant koopt een nieuwe oven. Oven type A is € 12.000 goedkoper dan
type B, maar type B is € 250 per maand zuiniger in energie. De fabrikant koopt type B.
Na hoeveel jaar heeft hij het prijsverschil van € 12.000 terugverdiend?
5
Maike is appelteler. Ze heeft last van fruitspintmijten. De appels groeien niet meer en ze
raken hun kleur kwijt. Maike bestrijdt de fruitspintmijten niet met chemische
bestrijdingsmiddelen, maar met roofmijten. Roofmijten vreten alle fruitspintmijten op.
Hoe heet de productiemethode van Maike?
VMBO-B
LESTOETS HOOFDSTUK 1
LAAT NOG WAT OVER
LESTOETS 1.4
MILIEUREGELS
Doe je leerwerkboek dicht. Maak de vragen van deze toets. Succes!
1
Jaap is garagehouder. Zijn gasverbruik bedraagt € 6.345 per jaar inclusief
energieheffing. Jaap geeft veel geld uit aan gas, want zijn werkplaats is slecht
geïsoleerd.
Waarom zit er een energieheffing in de prijs van aardgas?
A Dat stimuleert bedrijven om milieuvriendelijk te produceren.
B Dat stimuleert de productie.
C Dat stimuleert het energieverbruik.
2
Jaap wil zonnepanelen op zijn dak. Hierdoor zal zijn energierekening lager zijn. Maar
eerst heeft hij kosten, want hij moet de zonnepanelen kopen en installeren. De overheid
betaalt een deel van de kosten van Jaap.
Hoe heet deze bijdrage van de overheid?
Bij vraag 3.
3
Bekijk de afbeelding bij deze vraag. Je ziet hier hoe asbest wordt afgevoerd. Asbest zit
verwerkt in veel oude huizen, omdat het onbrandbaar is. Maar nu is het gebruik van
asbest in de bouw verboden.
Waarom is het gebruik van asbest verboden door de overheid?
4
In parfums, zonnebrandcrèmes en andere producten zitten zogenoemde
hormoonverstoorders. Er zijn aanwijzingen dat deze stoffen schadelijk zijn voor de
gezondheid. De Europese Unie wil deze stoffen voorlopig verbieden tot er meer bekend
is over de gevolgen voor de gezondheid. De chemische industrie wil geen verbod.
Waarom is de chemische industrie tegen zo’n verbod?
5
De overheid maakt reclame voor energiebesparing.
Wat wil de overheid bereiken met deze reclame?
A Een lager stroomverbruik.
B Meer inkomsten uit milieusubsidies.
C Meer inkomsten uit milieuheffingen.
VMBO-B
LESTOETS HOOFDSTUK 1
LAAT NOG WAT OVER
LESTOETS 1.5
MILIEUBEWUST CONSUMEREN
Doe je leerwerkboek dicht. Maak de vragen van deze toets. Succes!
1
Lotte wil beter op het milieu letten en verandert haar gedrag als consument. Maar niet
alles wat zij doet, is goed voor het milieu.
Welke verandering in haar gedrag is schadelijk voor het milieu?
A Ze gebruikt haar spullen langer.
B Ze koopt biologisch geteelde groente.
C Ze koopt fruitdrank in kleinverpakking.
2
Veel oud ijzer wordt gescheiden ingezameld.
Wat is een voordeel van gescheiden inzameling?
A Er ontstaat minder oud ijzer.
B Het oud ijzer is geschikt voor recycling.
C Het oud ijzer is minder verroest.
Bij vraag 3.
3
Bekijk het staafdiagram bij deze vraag. Veel oud papier wordt gescheiden ingezameld
door de gemeenten.
Hoeveel kilo is er in 2011 meer ingezameld per inwoner dan in 1996?
4
Aart koopt een fles frisdrank. Er zit statiegeld op de fles.
Wat is het nut van statiegeld?
5
Axel is lid van de Waddenvereniging. Axel voert samen met andere leden van deze
milieugroep actie tegen het plan om windmolens langs de Afsluitdijk te bouwen.
Wat wil de milieugroep bereiken met deze actie?
A Een veilig gebied voor vogels.
B Meer consumptie van grijze, vuile stroom.
C Meer toerisme in het Waddengebied.
Download