PowerPoint presentatie onderdeel 1

advertisement
COMMUNICATIE
ONDERDEEL 1
De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.
Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Programma
• Onderdeel 1: kennismaking
• Onderdeel 2: wat is communicatie?
• Onderdeel 3: communicatie in de praktijk
• Onderdeel 4: communicatietechnieken
• Onderdeel 5: afsluiting
© mei 2013 – versie 00
Kennismaking: interview
• Hoe heet je?
• Waar werk je?
• Hoe typeren anderen jou (in drie woorden)?
• Wat zou je rondom communicatie willen leren?
© mei 2013 – versie 00
Gedrag en cultuur
4 elementen van invloed op veiligheidsgedrag van mensen
– motivatie
Wil iemand veilig werken?
– kennis
Weet iemand hoe en waarom hij veilig moet werken?
– middelen
Heeft iemand de juiste middelen en tijd beschikbaar om veilig
te werken?
– omgeving
Is de omgeving erop gericht iemand veilig te laten werken?
© mei 2013 – versie 00
Asbestverwijdering
2 elementen zijn in de asbestverwijdering het meest van
invloed op
veiligheidsgedrag van mensen:
• motivatie
– men is zich te weinig bewust van de risico’s van
blootstelling aan asbest!
– vakmanschap en vaktrots ≠ veilig werken
• omgeving
– communicatie door DTA’ers  u kunt een groot verschil
maken!
– voorbeeldgedrag directie
© mei 2013 – versie 00
DTA en toezicht – SC-510
De Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) is leidinggevend bij het
uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden en uit dien hoofde
verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het
asbestverwijderingsproces op de verwijderingslocatie.
De DTA moet kennis hebben van de wet- en regelgeving omtrent
asbestverwijdering en kan aan de hand van deze kennis besluitvaardig
optreden binnen het asbestverwijderingsproject. Tevens dient de DTA
vaardig te zijn in zijn communicatie met toezichthouders,
communicatie en aansturing van DAV’ers alsmede handelend te
kunnen
optreden bij incidenten.
© mei 2013 – versie 00
Veiligheid is de essentie van ons vak
Vakmanschap van een asbestverwijderaar:
we zijn opgeleid en gecertificeerd om veilig asbest te verwijderen
we worden ingeschakeld om veilig asbest te verwijderen
communiceren is een centraal onderdeel van ons vakmanschap
Nederland wordt veiliger dankzij ons!
VEILIGHEID IS DE ESSENTIE VAN ONS VAK
De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.
Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Download