egypte: een geschenk van de nijl

advertisement
Egypte: een
geschenk van de
Nijl
Een internetproject voor kinderen
van het 6de leerjaar
Leerkrachtpagina’s
Ontworpen door:
Ruth Rondas
[email protected]
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Inleiding
Dit project heeft als doel de leerlingen
te laten kennismaken met een zéér
interessante beschaving. Elke opdracht
laat een belangrijk aspect zien van hoe
het leven lang geleden in Egypte verliep.
In dit project wordt van jullie verwacht
dat je in groepjes van 2 tot 4 kinderen
verschillende opdrachten in verband met
het oude Egypte vervult.
Voor elke opdracht krijgen jullie een
deadline. Op een afgesproken datum
moeten jullie het antwoord in het klad
aan de leerkracht afgeven. Op die manier
krijgen jullie feedback en kan je de
opdracht indien het nodig is nog verder
aanvullen of verbeteren.
Als alle opdrachten gemaakt zijn moeten
jullie (per groepje) de oplossingen
samenbrengen in één mooi geheel.
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Klas
Dit internetproject werd ontworpen voor
de leerlingen van de zesde klas. Het
project gaat over de geschiedenis van
het oude Egypte en kan geplaatst worden
in het vak wereldoriëntatie.
Toch zijn de activiteiten ook een beetje
vakoverschrijdend. De kinderen moeten
leren
samenwerken
met
andere
leerlingen, ze moeten leren naar elkaar
luisteren en daarbij ook respect hebben
voor elkaars mening.
De kinderen worden in dit project ook
uitgenodigd om zelf naar informatie te
zoeken. Deze informatie kunnen ze
opsporen met verschillende kanalen.
De kinderen hoeven nog geen voorkennis
te hebben over de inhoud van dit project.
Wel moeten ze weten waar en hoe ze de
informatie kunnen gaan opsporen.
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Leerdoelen
De inhoud van dit project sluit aan bij het
vak wereldoriëntatie. Meer bepaald bij de
rubriek tijd, deze rubriek kan men
onderverdelen in



De dagelijkse tijd
De historische tijd
Algemene vaardigheden tijd
De algemene doelstellingen van het
onderdeel tijd is dat kinderen hun
dagelijkse en historisch bewustzijn
ontwikkelen en vergroten.
Het historisch tijdsbewustzijn heeft tot
doel dat de kinderen tot inzicht komen
dat het leven van mensen in grote mate
beïnvloed wordt door de tijd waarin men
leeft. Ze moeten ook beseffen dat de
wereld van vandaag bepaald is door de
wereld van gisteren en bepalend is voor
de wereld van morgen.
Kennisdoelen:
Deze taak heeft tot doel:
 De kinderen te laten kennismaken
met een cultuur, een beschaving.
 De kinderen moeten leren zich te
verplaatsen in opvattingen, waarden
en motieven van mensen in het
verleden.
 Ze moeten leren om historische
verschijnselen te plaatsen in hun
periode.
Vaardigheidsdoelen:
 Leren om in groepjes samen te
werken en leren omgaan met
eventuele conflicten.
 Ze moeten leren luisteren naar de
mening van een ander en daar
respect voor hebben.
 Ze
moeten leren omgaan met
verschillende zoekkanalen.
Inleiding
| Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Process
Beschrijf het proces:
Maak een groepje van 2 tot 4 kinderen.
Zorg dat je met iedereen goed
overeenkomt want je zal de hele tijd met
hen moeten werken.
Er zullen 6 opdrachten zijn. Hierbij
wordt er telkens een vraag gesteld die
jullie gezamenlijk moeten oplossen.
Iedereen moet een eigen inbreng hebben,
jullie moeten dus naar elkaar luisteren.
Bij elke opdracht worden kleinere vragen
gesteld die je op weg helpen om de
opdracht zo volledig mogelijk op te
lossen. Je zal telkens links naar
internetsites of verwijzingen naar
interessante boeken krijgen bij elke
opdracht. Deze geven je de mogelijkheid
om te gaan snuisteren.
De antwoorden, de eigen inbreng en
mening moeten neergeschreven worden in
een schriftje. Dit schriftje noemen we
een logboek. In dit schriftje moet je ook
elke stap die je zet opschrijven. Als je
alle informatie hierin opschrijft dan kan
dit nuttig zijn bij het oplossen van het
raadsel van Seth.
Als alle opdrachten vervult zijn moet je
de gevonden informatie samenbrengen in
een mooie, verzorgde taak.
De opdrachten:
De eerste opdracht:
Hoe verliep het dagelijkse leven
Egypte ten tijde van de Farao’s?
in
Enkele vragen die je bij het oplossen van
deze opdracht kunnen helpen:
1. Hoe deden de Egyptenaren aan
landbouw, welke werktuigen werden
hiervoor gebruikt,...
2. Hoe verliep het gezinsleven, waren
mannen en vrouwen gelijk,...
3. Hadden de Egyptenaren veel aandacht
voor hun uiterlijk, bestond er al zoiets
als mode,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken.Egypte/index.htm
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/maatschappij/index.html
http://library.thinkquest.org/25103/nl/index.htm
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://home.wanadoo.nl/r.driedijk
http://www.taptoe.nl/onderwerp/defaults.asp?SID=157
Boeken:
Titel: Het Egypte van de oude farao’s
Auteur; Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
Titel : Hoe zou je overleven in het oude Egypte
Auteur: Jacqueline Marley
Isbn: 90 5561 002X
De tweede opdracht:
Waarom en hoe werden piramiden in het
oude Egypte gemaakt?
Enkel vragen die je bij het oplossen van
deze opdracht kunnen helpen:
1. Welke farao liet de grootste piramide
bouwen, hoe werd deze gebouwd,...
2. Welk verband is er tussen de piramide
van Gizeh en het sterrenbeeld Orion,...
3. Er
zijn
verschillende
soorten
piramiden, zoek ze op, beschrijf ze,
maak er een tekening van,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm
http://library.thinkquest.org/25103/nl.index.htm : bij deze website moet je
klikken op architectuur.
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/tempels-graven/index.html
http://129.125.3.69/geheim.htm : deze site geeft uitleg over het Orion
geheim
http://home.hetnet.nl/%7amonre11/ : ook op deze site vind je uitleg over het
Orion – mysterie. Deze site is echt de moeite waard!!
http://www.crosswinds.net/~egypt/index2.html
http://home.wanadoo.nl:r.driedijk
Boeken:
Titel: Piramiden
Auteur: Peter J. Keyzer
Isbn:90 02 19860 8
Titel: Piramiden toen en nu
Auteur: Anne Millard
Isbn: 90 257 2835 9
De derde opdracht:
Wat gebeurde er met de mensen die
stierven?
Enkele vragen die je kunnen helpen bij
het oplossen van de opdracht:
1. Hoe gebeurde de voorbereiding op het
hiernamaals, wat deed men met de
dode lichamen, hoe deed men dit,...
2. Waren er verschillen tussen de graven
van de rijke en de armere mensen,...
3. Waar ging men na de dood heen volgens
de Egyptenaren,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm
Boeken:
Titel: het oude Egypte
Auteur: John Mallam
Isbn: 90 5495 264 4
Titel : Hoe zou je overleven in het oude Egypte
Auteur: Jacqueline Marley
Isbn:90 5561 002 X
Titel : Het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
De vierde opdracht:
Hoe zag het schrift eruit in het oude
Egypte?
Enkele vragen die je kunnen helpen bij
het oplossen van de opdracht:
1. Wat gebruikte men om te schrijven,
waarop schreef men, hoe zag het
schrift eruit,...
2. Ga naar de volgende site (het is wel in
het engels dus als je het niet begrijpt
kan je hulp vragen aan je coach) en je
kan hier je naam omzetten in de oude
taal van de egyptenaren.
Links:
http://www.snaithprimary.eril.net/hglyph4.htm
http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph.glyph.html
:
Op
de
voorgaande sites kan je een naam/woord laten omzetten in hiërogliefen.
twee
http://www.edith.nl/rouwen/klas4g/leoniejohannink/hierogliefenwatis.htm
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm
http://museon.nl/objextra/hiergly.com
http://members;brabant.chello.nl/~e.huggers/hierogliefen/index/html
http://home.wanadoo.nl/r;driedijk
De vijfde opdracht:
Wie waren de farao’s van Egypte?
Enkele vragen die je kunnen helpen bij
het oplossen van de opdracht:
1. Ga op zoek naar de farao’s en beschrijf
die farao die jouw groepje het meest
aanspreekt. Vertel ook waarom jullie
net die farao gekozen hebben.
2. Waren er ook vrouwelijke farao’s, wie
waren dit, werden ze aanvaard,...
Links:
http://members.brabant.nl/~e.huggers/heersers/index.html
http://users.castel.nl/~bruif01/toetanchamon-1.htm
http://www.gedenkboek.nl/historie/begrafenis_farao_toetanchamon.htm
http://www1.tip.nl/~t798709/toet.htm
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://www.taptoe.nl/onderwerp/default.asp?SID=157
Boeken:
Titel: het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
De zesde opdracht:
Welke
goden
werden
Egyptenaren aanbeden?
door
de
Enkele vragen die je kunnen helpen bij
het oplossen van de opdracht:
1. Welke goden waren de belangrijkste,
hoe werden ze aanbeden, welke
rituelen waren er,...
2. Waren er feestdagen,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm
http://www.kidcomics.com : Hier moet je eerst kiezen voor nederlands en
daarna voor Papyrus
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://home.wanadoo.nl/r.driedijk
Boeken:
Titel: Het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
Titel : Hoe zou je overleven in het oude Egypte
Auteur: Jacqueline Millard
Isbn: 90 5561 002 X
Titel: Het oude Egypte
Auteur: John Mallam
Isbn: 90 5495 264 4
Organisatie van de les:
Dit project kan uitgevoerd worden met
één klassengroep.
Indien u veel tijd voor deze taak kan
uittrekken dan stel ik voor om de
kinderen zowel thuis als op school te
laten werken aan deze taak. In de klas
kunnen er tips gegeven worden of er
kunnen eventuele problemen besproken
worden. Er kan in de klas ook effectief
aan de taak gewerkt worden, maar de
leerlingen moeten ook buiten de
schooluren aan de opdrachten werken.
Indien u niet veel tijd heeft voor deze
taak dan stel ik voor om de klas in zes
groepen te verdelen. Elke groep kan dan
één opdracht maken. Op die manier heeft
men minder tijd nodig om alles op te
lossen.
Groepswerk:
Bij het oplossen van de opdrachten wordt
verwacht dat de leerlingen dit in
groepjes doen. Er werd voor het werken
in groepjes gekozen omdat dit heel
leerzaam is, de kinderen leren naar elkaar
luisteren, leren de taken te verdelen om
samen tot een mooi eindproduct te
komen. Als er eventueel conflicten zijn
kunnen deze met behulp van de
leerkrachten opgelost worden.
Functie leerkracht:
De leerkracht moet natuurlijk op de
hoogte zijn van de inhoud van de taak
zodat deze bij eventuele problemen kan
helpen.
Als de kinderen niet gewoon zijn om met
computers en/ of internet te werken is
het aangeraden om hier wat informatie
over te geven.
Voor de rest wordt in groepjes gewerkt
en kan de leerkracht tijdens de les
rondgaan en luisteren naar de ideeën die
er zijn.
Men moet ook telkens afspreken wanneer
welke opdracht moet klaar zijn. De
leerkracht kan dan de voorlopige versie
verbeteren. Op die manier krijgen de
leerlingen een feedback en is hun
eindproduct zeker goed.
Variaties:
Als men niet zoveel tijd kan uittrekken
voor dit project zou men de klas in zes
groepen kunnen verdelen. Elk groepje kan
dan één opdracht vervullen. De eindquiz
kan dan met de hele klas samen opgelost
worden.
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Bronnen
Benodigd materiaal:
 Één logboek per groepje
 Toegang tot internet
 Computers
Websites:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/maatschappij/index.html
http://library.thinkquest.org/25103/nl/index.htm
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://home.wanadoo.nl/r.driedijk
http://www.taptoe.nl/onderwerp/defaults.asp?SID=157
http://129.125.3.69/geheim.htm : deze site geeft uitleg over het Orion
geheim
http://home.hetnet.nl/%7amonre11/ : ook op deze site vind je uitleg over het
Orion – mysterie. Deze site is echt de moeite waard!!
http://www.snaithprimary.eril.net/hglyph4.htm
http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph.glyph.html
:
Op
de
voorgaande sites kan je een naam/woord laten omzetten in hiërogliefen.
twee
http://www.edith.nl/rouwen/klas4g/leoniejohannink/hierogliefenwatis.htm
http://museon.nl/objextra/hiergly.com
http://members;brabant.chello.nl/~e.huggers/hierogliefen/index/html
http://members.brabant.nl/~e.huggers/heersers/index.html
http://users.castel.nl/~bruif01/toetanchamon-1.htm
http://www.gedenkboek.nl/historie/begrafenis_farao_toetanchamon.htm
http://www1.tip.nl/~t798709/toet.htm
http://www.kidcomics.com : Hier moet je eerst kiezen voor nederlands en
daarna voor Papyrus
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
Begeleiding:
De kinderen hebben bij dit project
slechts één leerkracht nodig. De
leerkracht
kan
met
de
kinderen
tijdstippen afspreken zodat de kinderen
met
hun
problemen
ergens
terechtkunnen.
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Evaluatie
Zoals eerder al geschreven werd kan men
per opdracht steeds een datum opgeven.
Men kan bij het verbeteren van de
voorlopige versies al letten op de
volgende aspecten:
 Werd het logboek nauwkeurig
bijgehouden.
 Werd een goed uitgewerkt antwoord
gegeven op de vragen.
 Men hoeft hier nog niet te kijken
naar de presentatie van het werk.
 Kijk of de leerlingen goed hebben
samengewerkt.
 Houden de groepjes zich aan de
afgesproken data om hun kladversies
af te geven.
Voor de evaluatie van het eindproduct
kan men zich het best baseren op de
criteria die ook op de leerlingenpagina
staan:
 Verzamel alle oplossingen zorgvuldig.
Er zal gekeken worden naar de
kwaliteit en de juistheid van de
informatie.
 Laat niet één iemand al het werk
doen, maar zorg er samen voor dat
jullie een mooie verzorgde taak
kunnen afgeven.
 Let erop dat iedereen zijn mening
kan geven en dat er geluisterd wordt
naar elkaar. Vermeldt wie wat
gedaan heeft.
 Het logboek moet ook afgeven
worden zodat men kan zien welke
stappen jullie allemaal ondernomen
hebben. Ook dit moet ordelijk zijn.
Het raadsel van Seth is eveneens een
soort instrument om de kennis van de
leerlingen in verband met de geschiedenis
van Egypte te toetsen. Er worden vragen
gesteld
die
verwijzen
naar
de
opdrachten. Naast elk antwoord zal een
woord staan. Op het einde kunnen de
leerlingen met deze een zin maken. De zin
die ze zouden moeten krijgen als alle
antwoorden juist zijn is:
“ Theti is verborgen in de magische
kamer van de tempel van Seth”
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Conclusie
Met dit project wou ik jullie kennis laten
maken met een waanzinnig, interessante
beschaving. Elke opdracht laat een
belangrijk aspect zien van hoe het leven
lang geleden in Egypte verliep.
Wetenschappers hebben al vele raadsels
ontrafeld maar toch blijven er nog veel
vraagtekens. We kunnen nog steeds enkel
raden naar hoe de piramiden gebouwd
werden, wat het verband is tussen de
piramide van Gizeh en het sterrenbeeld
Orion, heeft de piramide echt bepaalde
krachten,...
Misschien kan je hierover met de hele
klas, onder begeleiding van een coach,
eens discussiëren,... Wie weet vinden
jullie het antwoord dan wel.
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Referenties
Het “verhaal” van in de inleiding werd
gebaseerd op de avonturen van Papyrus,
geschreven door: De Gieter
Boeken:
Titel: Het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Uitgeverij: Lanoo
ISBN: 90 209 2564 4
Titel: Egypte: leven, mythen en kunst
Auteur: Joann Fletcher
Uitgeverij: Bosch en Keuning
ISBN: 90 246 0541 5
Titel: Waanzinnig om te weten: de eeuwige egyptenaren
Auteurs: Terry Deany en Peter Hepplewhite
Uitgeverij: Kluitman Alkmaar B.V.
ISBN: 213/G099904
Titel: De grootste mysteries aller tijden
Auteur: Henri Paul Eydoux
Tijdschrift: Wereldwijzer
Tijdschrift : Encyclopédie: Découvertes Junior
Gebruikte internetsites:
http://www.homepages.hetnet.nl/~sip_ki/kinderen.html
http://onderwijs.pagina.nl
http://www.digischool.nl/~mixt/xedni.html
http://kinder.pagina.nl
http://werkstuk.pagina.nl
http://www.digischrift.nl/html
http://geschiedenis.pagina.nl
http://oudheid.pagina.nl
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie |
Referenties | Leerlingenpagina
Laatst bewerkt op 9-2-00. Gebaseerd op de template van The WebQuest Page
Egypte:een
geschenk van
de Nijl
Een internetproject voor kinderen
van het 6de leerjaar
Leerlingpagina’s
Ontworpen door:
Ruth Rondas
[email protected]
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
Inleiding
Ik zal me even voorstellen: ik ben
Papyrus, een Egyptische jongen.
Ik leefde heel lang geleden, in de
tijd van de farao’s. Ik ben
geboren als een heel gewone
jongen, maar de goden van Egypte
kozen me uit om Egypte te
beschermen tegen de boze
krachten van de god Seth.
Seth is de meester van de chaos
en heeft er alles voor over om de
heerser van Egypte te worden. Zo
heeft hij nu de prinses Theti
ontvoerd en het is mijn taak om
haar te bevrijden. Maar dit kan ik
uiteraard niet alleen en daarom
heb ik jullie hulp nodig. Samen
met je klasgenoten moeten jullie
enkele
opdrachten
vervullen.
Onthoudt de oplossingen goed
want ze zullen je kunnen helpen
bij het oplossen van het raadsel
van Seth. Als je dit raadsel
opgelost hebt weet je waar ik de
prinses Theti kan vinden.
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
De Taak
In deze taak zal je opdrachten
moeten vervullen door:
1. Informatie te verzamelen over
het oude Egypte.
2. Je
zal
telkens
een
hoofdopdracht krijgen. Daarbij
zullen kleine vragen staan die
een leidraad zijn voor het
oplossen van de hoofdopdracht.
3. Door het oplossen van de
opdrachten zal je een idee
krijgen over hoe de mensen in
die tijd leefden.
4. Voor elke opdracht krijgen
jullie een deadline. Op die
afgesproken datum moeten
jullie het antwoord in het klad
afgeven. Op die manier krijgen
jullie feedback en kan je de
opdracht nog verder aanvullen
of verbeteren.
5. Alle informatie en ideeën moet
je op het einde samenbrengen
in één taak.
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
Proces
Maak een groepje van 2 tot 4
kinderen. Zorg dat je met
iedereen goed overeenkomt want
je zal de hele tijd met hen
moeten werken.
Er zullen 6 opdrachten zijn.
Hierbij wordt er telkens een
vraag
gesteld
die
jullie
gezamenlijk moeten oplossen.
Iedereen moet een eigen inbreng
hebben, jullie moeten dus naar
elkaar luisteren.
Bij elke opdracht worden kleinere
vragen gesteld die je op weg
helpen om de opdracht zo volledig
mogelijk op te lossen. Je zal
telkens links naar internetsites
of verwijzingen naar interessante
boeken krijgen bij elke opdracht.
Deze geven je de mogelijkheid om
te gaan snuisteren. Je kan echter
ook zelf op zoek gaan naar andere
sites of boeken.
De antwoorden, de eigen
en
mening
neergeschreven worden
schriftje. Dit schriftje
inbreng
moeten
in een
noemen
we een logboek. In dit logboek
moet je ook elke stap die je zet
opschrijven. Als je alle informatie
hierin opschrijft dan kan dit
nuttig zijn bij het oplossen van
het raadsel van Seth.
Als alle opdrachten vervult zijn
moet je de gevonden informatie
samenbrengen in een mooie,
verzorgde taak.
De opdrachten:
De eerste opdracht:
Hoe verliep het dagelijkse leven
in Egypte ten tijde van de
Farao’s?
Enkele vragen die je bij het
oplossen van deze opdracht
kunnen helpen:
1. Hoe deden de Egyptenaren aan
landbouw, welke werktuigen
werden
hiervoor
gebruikt,
welke rol speelde de Nijl
hierbij,...
2. Hoe verliep het gezinsleven,
waren mannen en vrouwen
gelijk,...
3. Hadden de Egyptenaren veel
aandacht voor hun uiterlijk,
bestond er al zoiets als mode,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken.Egypte/index.h
tm
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/maatschappij/inde
x.html
http://library.thinkquest.org/25103/nl/index.htm
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://home.wanadoo.nl/r.driedijk
http://www.taptoe.nl/onderwerp/defaults.asp?SID=157
Boeken:
Titel: het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
Titel: hoe zou je overleven in het oude Egypte
Auteur: Jacqueline Morley
Isbn: 90 5561 002 X
De tweede opdracht:
Waarom en hoe werden piramiden
in het oude Egypte gemaakt?
Enkel vragen die je bij het
oplossen van deze opdracht
kunnen helpen:
1. Welke farao liet de grootste
piramide bouwen, hoe werd
deze gebouwd,...
2. Welk verband is ertussen de
piramide van Gizeh en het
sterrenbeeld Orion,...
3. Er zijn verschillende soorten
piramiden,
zoek
ze
op,
beschrijf ze, maak er een
tekening van,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.h
tm
http://library.thinkquest.org/25103/nl.index.htm
website moet je klikken op architectuur.
:
bij
deze
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/tempelsgraven/index.html
http://129.125.3.69/geheim.htm : deze site geeft uitleg over
het Orion geheim
http://home.hetnet.nl/%7amonre11/ : ook op deze site vind je
uitleg over het Orion – mysterie. Deze site is echt de moeite
waard!!
http://www.crosswinds.net/~egypt/index2.html
http://home.wanadoo.nl:r.driedijk
Boeken:
Titel: piramiden ( van de reeks ooggetuigen)
Auteur: Peter J. Keyzer
Isbn: 90 02 19860 8
Titel: piramiden toen en nu
Auteur: Anne Millard
Isbn: 90 257 2835 9
De derde opdracht:
Wat gebeurde er met de mensen
die stierven?
Enkele vragen die je kunnen
helpen bij het oplossen van de
opdracht:
1. Hoe gebeurde de voorbereiding
op het hiernamaals, wat deed
men met de dode lichamen, hoe
deed men dit,...
2. Waren er verschillen tussen de
graven van de rijke en de
armere mensen,...
3. Waar ging men na de dood heen
volgens de Egyptenaren,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken.Egypte/index.h
tm
Boeken:
Titel: het oude Egypte
Auteur: John Malam
Isbn: 90 5495 264 4
Titel: hoe zou je overleven in het oude Egypte
Auteur: Jacqueline Morley
Isbn: 90 5561 002 X
Titel: het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
De vierde opdracht:
Hoe zag het schrift eruit in het
oude Egypte?
Enkele vragen die je kunnen
helpen bij het oplossen van de
opdracht:
1. Wat gebruikte men om te
schrijven, waarop schreef men,
hoe zag het schrift eruit,...
2. Ga naar de volgende site (het
is wel in het engels dus als je
het niet begrijpt kan je hulp
vragen aan je leerkracht) en je
kan hier je naam omzetten in
de
oude
taal
van
de
Egyptenaren.
Links:
http://www.snaithprimary.eril.net/hglyph4.htm
http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph.glyph.html : Op
de twee voorgaande sites kan je een naam/woord laten
omzetten in hiërogliefen.
http://www.edith.nl/rouwen/klas4g/leoniejohannink/hierogliefenw
atis.htm
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.h
tm
http://museon.nl/objextra/hiergly.com
http://members;brabant.chello.nl/~e.huggers/hierogliefen/index
/html
http://home.wanadoo.nl/r;driedijk
De vijfde opdracht:
Wie waren de farao’s van Egypte?
Enkele vragen die je kunnen
helpen bij het oplossen van de
opdracht:
1. Ga op zoek naar de farao’s en
beschrijf die farao die jouw
groepje het meest aanspreekt.
Vertel ook waarom jullie net
die farao gekozen hebben.
2. Waren er ook vrouwelijke
farao’s, wie waren dit, werden
ze aanvaard,...
Links:
http://members.brabant.nl/~e.huggers/heersers/index.html
http://users.castel.nl/~bruif01/toetanchamon-1.htm
http://www.gedenkboek.nl/historie/begrafenis_farao_toetancha
mon.htm
http://www1.tip.nl/~t798709/toet.htm
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://www.taptoe.nl/onderwerp/default.asp?SID=157
Boeken:
Titel: het Egypte van de Farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
De zesde opdracht:
Welke goden werden door de
Egyptenaren aanbeden?
Enkele vragen die je kunnen
helpen bij het oplossen van de
opdracht:
1. Welke
goden
waren
de
belangrijkste, hoe werden ze
aanbeden, welke rituelen waren
er,...
2. Waren er feestdagen,...
Links:
http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.h
tm
http://www.kidcomics.com : Hier moet je eerst kiezen voor
nederlands en daarna voor Papyrus
http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html
http://home.wanadoo.nl/r.driedijk
Boeken:
Titel: het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Isbn: 90 209 2564 4
Titel: Hoe zou je overleven in het oude Egypte
Auteur: Jacqueline Morley
Isbn: 90 5561 002 X
Titel: Het oude Egypte
Auteur: John Malam
Isbn: 90 5495 264 4
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
Evaluatie
Als jullie alle opdrachten vervuld
hebben en mooi opgeschreven
hebben dan hoop ik dat jullie nu
klaar zijn voor het raadsel van
Seth:
Om het raadsel op te lossen moet
je dubbel klikken op het icoontje.
Jullie moeten telkens met de
muis klikken om te zien wat je
moet doen. Er is ook wat muziek
bij dus als je die wil horen dan
moet
je
eerst
op
het
luidsprekertje
plezier!!
klikken.
Veel
Als alles klaar is mogen jullie de
taak
afgeven
aan
jullie
leerkracht. Let erop dat de
volgende criteria zeker vervuld
zijn voordat je de taak afgeeft:
1. Verzamel
alle
oplossingen
zorgvuldig. Er zal gekeken
worden naar de kwaliteit en de
juistheid van de informatie.
2. Laat niet één iemand al het
werk doen, maar zorg er samen
voor dat jullie een mooie
verzorgde
taak
kunnen
afgeven.
3. Let erop dat iedereen zijn
mening kan geven en dat er
geluisterd wordt naar elkaar.
Vermeldt wie wat gedaan
heeft.
4. Het logboek moet ook afgeven
worden zodat men kan zien
welke stappen jullie allemaal
ondernomen hebben. Ook dit
moet ordelijk zijn.
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
Conclusie
Met dit project wou ik jullie
kennis laten maken met een
waanzinnig,
interessante
beschaving. Elke opdracht laat
een belangrijk aspect zien van
hoe het leven lang geleden in
Egypte verliep.
Wetenschappers hebben al vele
raadsels ontrafeld maar toch
blijven er nog veel vraagtekens.
We kunnen nog steeds enkel
raden naar hoe de piramiden
gebouwd
werden,
wat
het
verband is tussen de piramide van
Gizeh en het sterrenbeeld Orion,
heeft de piramide echt bepaalde
krachten,...
Misschien kan je hierover met de
hele klas, onder begeleiding van
een
leerkracht,
eens
discussiëren,... Wie weet vinden
jullie het antwoord dan wel.
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
Referenties
Het “verhaal” van in de inleiding
werd gebaseerd op de avonturen
van Papyrus, geschreven door: De
Gieter
Boeken:
Titel: Het Egypte van de farao’s
Auteur: Judith Simpson
Uitgeverij: Lanoo
ISBN: 90 209 2564 4
Titel: Egypte: leven, mythen en kunst
Auteur: Joann Fletcher
Uitgeverij: Bosch en Keuning
ISBN: 90 246 0541 5
Titel: Waanzinnig om te weten: de eeuwige
egyptenaren
Auteurs: Terry Deany en Peter Hepplewhite
Uitgeverij: Kluitman Alkmaar B.V.
ISBN: 213/G099904
Gebruikte internetsites:
http://www.homepages.hetnet.nl/~sip_ki/kin
deren.html
http://onderwijs.pagina.nl
http://www.digischool.nl/~mixt/xedni.html
http://kinder.pagina.nl
http://werkstuk.pagina.nl
http://www.digischrift.nl/html
http://geschiedenis.pagina.nl
http://oudheid.pagina.nl
Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie 
Conclusie  Referenties
Download