Het oude Egypte in tijdvakken

advertisement
In één oogopslag
3100-2686 v.chr.
106
Machtige
priesters
dienden Amon.
vroeg-dynastieke tijd
Het noordelijke en zuidelijke
Egypte komen samen in een
Het Narmerpalet
sterke, gecentraliseerde
beeldt de Egyptische
monarchie met Memphis aan de
eenwording uit, met
oever van de Nijl als hoofdstad. De
de oudst bekende
hiërogliefen.
rivier is de levensader van het rijk. Hij
captmondo
brengt water naar akkers en steden, en
vergemakkelijkt het transport. De
mythische koning Menes zou het land
verenigd hebben. Volgens de oud-Egyptische
historicus Manetho regeert hij 62 jaar en wordt hij gedood door een
nijlpaard. Maar of hij wel echt bestaan heeft, is hoogst onzeker.
2055-1650 v.chr.
picture desk & Markh
Hoewel er al meer dan
60.000 jaar mensen in de
Nijlvallei wonen, slaat de
term ‘het oude Egypte’ vooral
op de laatste drie eeuwen
v.Chr., toen de politieke en
religieuze cultuur volop
bloeide. De Egyptenaren
blonken uit in architectuur en
wetenschap. Door zijn ligging,
aan de vruchtbare Nijldelta,
was het land echter een
aantrekkelijke prooi voor
vreemde mogendheden,
en in het jaar
30 v.Chr. ging het
Egyptische rijk
definitief ten
onder.
cameron
door esben sylvest
Het oude
Egypte in
tijdvakken
Egypte
wordt één rijk
Het rijk wordt herenigd
en uitgebreid
Farao Mentoehotep
lijfde Nubië in
bij zijn rijk.
middenrijk Farao Mentoehotep
maakt een einde aan de jarenlange
staat van burgeroorlog en anarchie en
herenigt Egypte. Hij weet een
rivaliserend geslacht te verslaan, dat
vanuit de stad Heracleopolis het
zuiden van Egypte controleerde.
Deze zege markeert het begin van
het Middenrijk. De arbeiders krijgen
het weer druk met het werk aan
nieuwe, indrukwekkende gebouwen.
1070-664 v.chr.
Priesters worden machtig
Derde tussentijd In Thebe
worden de priesters zo machtig dat ze
een bedreiging voor de koning vormen.
De zogeheten Amonpriesters, genoemd
naar de god Amon, bezitten veel land
en schepen. Het komt tot een breuk: de
priesters krijgen de macht in het zuiden,
de koning in het noorden. Deze splitsing
verzwakt het rijk, en de vijanden van
Egypte hebben vrij spel. Rond 670 v.Chr.
vallen de Assyriërs het land binnen en
installeren een marionettenbewind.
664-332 v.chr.
De Perzen
komen
late periode Farao
Psammetichus I ontdoet
Egypte van de Assyriërs en
herenigt het land. Maar in
het oosten loert een nieuw
en nog groter gevaar. De
Perzen onder koning
Cambyses II verslaan in
525 v.Chr. het Egyptische
leger bij Pelusium en
veroveren het rijk.
Historia 9 • 2012
Dit pdf-bestand is voor privégebruik. Daarom mogen er geen kopieën aan derden worden verstrekt en mag de link niet op internet (bijvoorbeeld in een e-mail of op Facebook) worden gedeeld. © Copyright Historia/Bonnier Publications - www.historianet.nl.
HIS_NL_09_106_9_elleve_Overblik_gamle_egypten 106
10/16/12 7:11 PM
2181-2055 v.chr.
shutterstock
De tijd van de grote piramiden
Hongersnood
splijt Egypte
oude rijk Het oude Egypte bloeit. Irrigatiekanalen
verhogen de opbrengst van de landbouw, en de farao’s
profiteren van een omvangrijk ambtenarenapparaat dat
belastingen int. De heersers laten enkele van de
meest spectaculaire bouwwerken neerzetten,
waaronder de beroemde Piramide van Cheops
De sfinx
bij Caïro, die de
werd in
farao Cheops
het Oude Rijk
laat bouwen
gebouwd.
als grafmonument
voor zichzelf.
1650-1570 v.chr.
eerste tussentijd
Egypte raakt in verval. De
economie kwakkelt, en slecht
onderhoud aan de irrigatiekanalen leidt tot een gebrek
aan voedsel. De macht van de
farao’s is tanende, en
onderling gebakkelei tussen
lokale heersers over
heerschappij, territorium en
rijkdom leidt tot oorlogen.
scanpix/akg-images
1570-1070 v.chr.
Macht in vreemde handen
tweede tussentijd De Hyksos –
‘heersers van vreemde landen’ – nemen de
macht over in een deel van Noord-Egypte. Het
gaat onder meer om Syriërs en Palestijnen. Ze
brengen strijdwagens met zich mee die de
vijanden van Egypte eeuwenlang schrik zullen
inboezemen. Na 100 jaar verdrijft farao Ahmose
uit Thebe de Hyksos, en zijn de Egyptenaren
weer baas in
eigen land.
De Hyksos
introduceerden
de strijdwagen
in Egypte.
shutterstock
In de hoofdstad
Heracleopolis zijn
grote schatten
gevonden.
Egypte wordt een
welvarende grootmacht
NEDER-EGYPTE
Gaza
Memphis
OPPER-EGYPTE
Thebe
Heracleopolis
NUBIË
Op het hoogtepunt
strekte Egypte zich uit
van Klein-Azië tot Nubië.
nieuwe rijk Een nieuwe bloeitijd
voor Egypte. Oorlogszuchtige farao’s
maken een grootmacht van het land, met
legerposten van Palestina tot Nubië. De
bevolking groeit sterk vanwege
immigratie, en bekende farao’s als
Ramses II en Toetanchamon zijn aan de
macht. Dit is de welvarendste periode
van het oude Egypte, waarin onder meer
de enorme tempel van Karnak in de buurt
van Thebe gebouwd wordt.
332-30 v.chr.
De laatste Egyptische dynastie
ptolemeïsche periode
In 332 v.Chr. komt Alexander de Grote
aan het bewind in Egypte, en na zijn
dood wordt zijn rijk verdeeld. Een van
zijn generaals, Ptolemaeus, neemt de
macht in Egypte over, benoemt zichzelf
tot farao en geeft zijn naam aan de
laatste dynastie van heersers. Onder de
Ptolemeïsche koningen wordt de stad
Alexandrië aan de Middellandse Zee
een centrum van cultuur en kennis. De
bibliotheek is de grootste ter wereld, en
de gigantische vuurtoren Pharos is een
van zeven klassieke wereldwonderen.
Koningin Cleopatra is de laatste van de
Ptolemeïsche heersers. In 31 v.Chr.
verliest ze de Slag bij Actium van de
latere Romeinse keizer
Augustus en een jaar later
pleegt ze zelfmoord. Egypte
blijft de komende
700 jaar onder
Romeinse
heerschappij.
In 30 v.Chr. pleegt
Cleopatra zelfmoord en komt
er ook aan het 3000 jaar oude
Egyptische rijk een einde.
Lotsofissues
Dit pdf-bestand is voor privégebruik. Daarom mogen er geen kopieën aan derden worden verstrekt en mag de link niet op internet (bijvoorbeeld in een e-mail of op Facebook) worden gedeeld. © Copyright Historia/Bonnier Publications - www.historianet.nl.
HIS_NL_09_106_9_elleve_Overblik_gamle_egypten 107
10/16/12 7:12 PM
Print: tre Status: 860 - Er PDFet Layout: lma Red.sek: es
2686-2181 v.chr.
Download