Het Oude Egypte Opdracht 3 Egypte en zijn bewoners WB hoofdstuk

advertisement
WB hoofdstuk 3, blz. 24
Opdracht 3
Egypte en zijn bewoners
Gebruik de kaart ‘Het Oude Egypte’ op blz. 28 van je leerboek.
a Kleur het bouwland in de Nijldelta en langs de oever van de Nijl
groen. Kleur de rest van Egypte geel en de zee blauw. Geel is de
woestijn. Blauw is water.
b Vul de volgende namen van plaatsen en gebieden in. Schrijf de
namen van plaatsen in kleine letters (alleen de eerste letter een
hoofdletter). Schrijf de namen van de gebieden met hoofdletters.
NIJLDELTA
Rosette
Aswan
BENEDEN-EGYPTE
Gizeh
Aboe Simbel
BOVEN-EGYPTE
Thebe
SINAÏ
NUBIË
c Kijk goed naar de ligging van de steden en dorpen op de kaart .
Waar woonden in het Oude Egypte de meeste mensen?
d Waarom woonden de meeste Egyptenaren op zo’n smalle strook
grond?
Het Oude Egypte
middellandse zee
B
rode zee
Bouwland
Woestijn
B
WB hoofdstuk 4, blz. 37
Het Oude Griekenland
zwarte zee
zee van
marmara
egeïsche
zee
middellandse zee
Gebied van 0 tot 200 meter
Gebied boven de 200 meter
Opdracht 4
Het Oude Griekenland en
zijn poleis
Gebruik voor deze opdracht de kaarten op de volgende bladzijde en op
blz. 42 van je leerboek.
In de geschiedenis van het Egyptische volk heeft de natuur een belangrijke rol gespeeld. Dit is ook het geval in de geschiedenis van de Grieken.
De natuur in Griekenland is echter heel anders dan die in Egypte.
Kleur in de kaart ‘Het Oude Griekenland’ het gebied van 0 tot 200
meter (= laagland): groen.
b Zet de volgende namen op de juiste plaats in de kaart. Eilanden,
gebieden met bergen in hoofdletters, steden in kleine letters.
- AEGINA
- KRETA
- Pergamum
- MACEDONIË
- Athene
- RHODOS
- Marathon
- DELOS
- SALAMIS
- MESSENE
- Delphi
- Sparta
- Mycene
- Ephese
- THERA
- Mytilene
- Epidauros
- THERMOPYLAE
- Olympia
- Knossos
- THESSALIË
- OLYMPUS
- KOS
- Troje
- PELOPONNESUS
c
d
e
f
a
g
Waar woonden de Grieken? (Kijk naar de ligging van de steden)
Waaruit bestond het woongebied van de Grieken?
Op welke manier konden de Grieken contacten met elkaar onderhouden: vooral over land of over zee? Licht je antwoord toe.
De Egyptenaren woonden langs de Nijl en het land bestond uit één
gebied. In het Oude Griekenland was het woongebied versnipperd.
Welke invloed heeft de natuur gehad op het bestuur van het land?
Welke middelen van bestaan waren in Egypte het belangrijkste?
Welke middelen van bestaan waren daarnaast in Griekenland
belangrijk?
WB hoofdstuk 4, blz. 39
De Perzische Oorlogen
Griekse poleis die de kant
van de Perzen kozen
Neutrale Griekse poleis
Griekse poleis die tegen de
Perzen vochten
Perzische rijk
Ainos
Therma
thasos
Akanthos
ont
esp
Hell
Larisa
egeïsche
zee
Thermopylae
euboea
Sardes
Eretria
Marathon
Athene
salamis
ikaria
Naxos
Sparta
kos
Perzische overwinning
Griekse overwinning
middellandse zee
rhodos
Grens Perzische rijk
Opdracht 12
De Perzische Oorlogen
In de 6de eeuw voor Chr. ontstond in het Midden-Oosten een groot
Perzisch rijk. In het begin van de 5de eeuw had het rijk zich uitgebreid
tot vlak bij de Griekse poleis.
Kleur in de kaart het deel dat in 490 voor Chr. tot het Perzische rijk
behoorde lichtpaars.
b Kleur in de kaart ‘De Perzische Oorlogen’ het grondgebied van de
Griekse poleis die zich tegen de Perzen verzetten oranje.
c Kleur het grondgebied van de poleis die neutraal bleven geel.
d Kleur het grondgebied van de poleis die de kant van de Perzen
kozen groen.
e De Perzen wilden ook Griekenland veroveren. In 490 voor Chr. gingen de Perzen voor het eerst in de aanval. Vanuit Klein-Azië vielen
ze de Grieken aan.
Lees de onderstaande tekst en teken de route van deze aanval op
de kaart ‘De Perzische Oorlogen’.
De Perzische koning Darius viel de Grieken met een vloot over zee aan.
Zijn vloot voer ten noorden van het eiland Rhodos, ten zuiden van het
eiland Kos naar de plaats Naxos (op het eiland Naxos). Bij Eretria werd
slag geleverd met de Grieken. Vervolgens ging Darius bij Marathon aan
land, maar daar werden zijn soldaten door de Grieken verslagen.
a
In 480 volgde een tweede aanval van de Perzen.
Lees de onderstaande tekst en teken de route van deze aanval op
de kaart ‘De Perzische Oorlogen’. Van een aantal plaatsen staat
alleen de zwarte stip op de kaart. De route van het Perzische leger
liep ook langs deze plaatsen.
Het leger van de Perzische koning Xerxes trok vanuit Sardes naar de
Hellespont. Daar had de Perzische vloot zich intussen verzameld.
Het leger stak de Hellespont over en trok verder over land naar Ainos.
En verder naar Therma. Het leger en de vloot hielden zoveel mogelijk
contact met elkaar. De vloot voer langs de kust, ten noorden van het
eiland Thasos, naar Akanthos. Daar had Xerxes tevoren een kanaal
laten graven, waar de schepen nu doorheen voeren. Bij Therma kwamen de vloot en het leger weer bij elkaar. Maar toen splitsten het leger
en de vloot zich. Het leger trok door het binnenland naar Larisa. En verder naar Thermopylae. Bij Thermopylae volgde de beroemde veldslag
tegen de Grieken. Daarna trok het leger naar Salamis.
Elf dagen na het leger vertrok de vloot uit Therma en voer naar een
klein eilandje ten noorden van Euboea. Hier vond een zeeslag met de
Grieken plaats. Na deze zeeslag, die door de Perzen werd gewonnen,
splitste de vloot zich. Een gedeelte ging ten westen van Euboea langs
de kust naar Salamis. Het andere gedeelte ten oosten van Euboea.
Bij Salamis volgde een grote zeeslag, die door de Grieken werd gewonnen. Het Perzische leger trok zich toen terug.
f
WB hoofdstuk 4, blz. 42
Opdracht 19
De verbreiding van de
Griekse cultuur
Maak bij deze opdracht gebruik van de kaart op blz. 64 van je leerboek.
De cultuur van het Oude Griekenland is door Grieken en anderen over
een groot gebied verbreid. De tijd van de Griekse oudheid is allang
voorbij. Maar de denkbeelden en kunstvoorwerpen uit die tijd hebben
ook nu nog invloed. En niet alleen in het Middellandse Zeegebied,
maar in het grootste deel van de wereld.
a Voor het eerst vond de verbreiding van de Griekse cultuur plaats in
de periode van de kolonisatie (750-550 voor Chr.). Kleur deze eerste
verbreiding van de Griekse cultuur groen.
b De tweede grote verbreiding vond plaats onder Alexander de Grote.
- De tocht van Alexander de Grote is (vanaf Pella) met een stippellijn op de kaart aangegeven. Kleur deze stippellijn rood.
- Kleur het gebied waar Alexander de Grote de Griekse cultuur verbreidde lichtgroen.
- Welke tegenwoordige landen werden door Alexander de Grote
helemaal of voor een deel veroverd? Kijk in een atlas.
De verbreiding van de Griekse cultuur
noordzee
Maas
Rijn
Donau
Po
zw
Donau
Tiber
Pella
Sardes
middellandse zee
Grieks moederland
Door Grieken gekoloniseerd gebied
Rijk van Alexander de Grote
Tocht van het leger van Alexander de Grote
Route van de vloot van Alexander de Grote
Veldslagen tussen Grieken en Perzen
N
kaspische
zee
zwarte zee
Indus
Gordium
Gaugamela
Tigris
Issus
Susa
Eufraat
Persepolis
Babylon
Tyrus
Jeruzalem
Alexandrië
Nijl
perzische golf
indische
oceaan
WB hoofdstuk 5, blz. 50
Opdracht 3
Italië in de tijd van de
Romeinen
Voordat Rome het Middellandse Zeegebied veroverde, waren de
Etrusken het belangrijkste volk in Italië. Ook de Grieken en Carthagers
hadden in delen van Italië kolonies gesticht.
a
b
Kleur op de kaart het gebied van de Etrusken rood, dat van de
Grieken groen en dat van de Carthagers geel. Kleur ook de hokjes
in de legenda in de juiste kleur.
Schrijf de volgende namen, die in Sprekend verleden worden
genoemd, in de kaart voluit. Wij hebben de beginletters aangegeven. Gebruik de kaarten op blz. 68 en 71 van je leerboek.
- de steden Rome, Carthago, Brundisium, Mutina, Metapontum,
Capua, Pompeji, Cannae, Actium (kuststrook)
- de vulkaan Vesuvius
- de eilanden Sicilië, Corsica en Sardinië
- het gebied Epirus
- de rivieren Tiber en Po.
Italië in de tijd van de Romeinen
P__
Etrusken
Grieken
M_______
Carthagers
Romeinen 500
voor Chr.
T____
C_______
adriatische zee
R______
C______
S__________
C______
V
P_______
tyrrheense zee
B___________
M___________
E________
A_______
C___________
S________
middellandse zee
WB hoofdstuk 5, blz. 51
kaart 2 uitbreiding romeinse rijk
De uitbreiding van het Romeinse rijk
Romeinse rijk 275 voor Chr.
Grens Romeinse rijk 58 voor Chr.
Maas
Grens Romeinse rijk 14 na Chr.
Rijn
Grens Romeinse rijk 117
Tijdelijk Romeins gebied
zwarte zee
Tiber
iber
Tigris
igris
Eufr
ufraat
aat
middellandse zee
Nijl
rode
ee
zee
Opdracht 4
(CD-5-4)
De uitbreiding van het
Romeinse rijk
e
f
Maak, als het mogelijk is, deze opdracht op de cd-rom en niet in dit
werkboek. Gebruik de kaart in je leerboek op blz. 71. Gebruik een atlas,
als je tegenwoordige landen wilt opzoeken.
g
h
a
b
c
d
Kleur het grondgebied van het Romeinse rijk in 275 voor Chr. groen.
Kijk op de kaart ‘Italië in de tijd van de Romeinen’ (blz. 50 van dit
werkboek). Welke gebieden hebben de Romeinen in de periode
500 voor Chr. tot 275 voor Chr. in Italië veroverd?
Kleur de uitbreiding van het Romeinse rijk in de periode 275 voor
Chr. tot 58 voor Chr. lichtrood.
Welke (gebieden in) tegenwoordige landen hebben de Romeinen
in de periode 275 voor Chr. tot 58 voor Chr. veroverd?
i
j
k
Kleur de uitbreiding van het Romeinse rijk in de periode 58 voor
Chr. tot 14 na Chr. oranje.
Welke twee beroemde Romeinen (zie afbeeldingen hieronder) hebben in deze periode het Romeinse grondgebied sterk uitgebreid?
Welke tegenwoordige landen hebben de Romeinen in de periode
58 voor Chr. - 14 na Chr. geheel of gedeeltelijk veroverd?
Kleur de uitbreiding van het Romeinse rijk in de periode 14 tot 117
geel.
Welke tegenwoordige landen hebben de Romeinen in de periode
14 - 117 na Chr. geheel of gedeeltelijk veroverd?
Kleur de gebieden die de Romeinen tijdelijk veroverd hebben
lichtpaars.
In welke landen werden door de Romeinen tijdelijk gebieden
veroverd?
WB hoofdstuk 5, blz. 56
De Romeinen in Nederland
fort of legerkamp
dorp of stad
Leeuwarden
tempel
badhuis
villa/herenboerderij
Assen
amfitheater
museum in onze tijd met
Romeinse voorwerpen
grens Romeinse rijk
in Nederland
Ketelhaven
Velsen
noordzee
Amsterdam
Valkenburg
‘s Gravenhage
Leiden
Voorburg
Rijswijk
Woerden
Utrecht
Zwammerdam
Elst
Wijk bij
Duurstede
Nijmegen
‘s Hertogenbosch
Domburg
Hoogeloon
Aardenburg
Nuth-Vaasrade
Heerlen
Kerkrade
Maastricht
Opdracht 18
Romeinen in Nederland
Voerendaal
c
Lees eerst de tekst in je leerboek, blz. 82.
d
Van de Romeinen zijn in ons land ruïnes van gebouwen overgebleven.
Wat bouwden de Romeinen in Nederland? En waar? Dat kun je in deze
opdracht nagaan.
Ook welke Romeinse ruïnes of musea met Romeinse voorwerpen bij
jou in de buurt zijn te zien.
e
a
b
Kleur het deel van Nederland dat de Romeinen hebben veroverd.
Natuurlijk weet je waar je woont. Woon je in een gebied dat
vroeger door de Romeinen is bezet?
Overblijfselen van Romeinse gebouwen.
- In welke plaatsen lagen forten of legerkampen? Kleur de tekentjes bruin.
- In welke plaatsen lagen Romeinse dorpen of steden? Kleur de
cirkeltjes zwart.
- In welke plaatsen lagen Romeinse tempels? Laat de tekentjes wit.
- In welke plaatsen lagen badhuizen? Kleur de tekentjes blauw.
- In welke plaatsen lagen villa’s of herenboerderijen? Kleur de
tekentjes groen.
- In welke plaats lag een amfitheater? Kleur het tekentje rood.
Welke overblijfselen van gebouwen liggen het dichtst bij de plaats
waar je woont?
Heb je zelf wel eens overblijfselen van Romeinse gebouwen gezien?
Zo ja, waar en wat voor overblijfselen waren het?
Welke twee musea met Romeinse voorwerpen liggen het dichtst
bij de plaats waar je woont?
WB hoofdstuk 5, blz. 60
De verbreiding
verbreiding van
totomstreeks
omstreeks 500
De
vanhet
hetchristendom
christendom
500
oostzee
noordzee
L
M
kaspische
zee
zwarte zee
C
R
C
N
T
S
A
middellandse zee
J
B
A
Christelijke steden 1ste en 2de eeuw
Verbreiding christelijke gebieden 3de-4de eeuw
Verbreiding christelijke gebieden 5de eeuw
Opdracht 22
a
b
c
d
e
f
g
De verbreiding van
het christendom in
het Romeinse rijk
- Het christendom verbreidde zich in de eerste twee eeuwen vooral
in de steden. Zie de kaart op blz. 60. Kleur de stippen van deze steden groen.
- Schrijf de namen van belangrijke christelijke steden op. De eerste
letter staat al op de kaart aangegeven. Zet erachter in welk tegenwoordig land de stad ligt. Gebruik eventueel een (historische)
atlas.
Kleur de verbreiding van het christendom in de 3de en 4de eeuw
licht-oranje.
Kleur de verbreiding van het christendom in de 5de eeuw geel.
Vooral vanaf het begin van de 4de eeuw verbreidde het christendom zich sterk in het Romeinse rijk.
Waardoor werd deze verbreiding van het christendom veroorzaakt?
Voor de beantwoording van deze vraag kun je gebruik maken van
de tijdbalk (blz. 68-69) en par. 8 in je leerboek (blz. 86-87).
Welke conclusie kun je trekken over de verbreiding van het christendom in de 5de eeuw?.
Waardoor werd deze verandering veroorzaakt? Voor de beantwoording van deze vraag kun je gebruik maken van par. 8 in je leerboek
(blz. 86-87).
Welke landen waren in de 5de eeuw geheel of gedeeltelijk christelijk?
Welke verandering op godsdienstig gebied heeft er in een aantal
van de bovengenoemde landen plaatsgevonden?
rode
zee
WB hoofdstuk 6, blz. 69
Opdracht 3
Germaanse volken in 476
Germaanse volken trokken het Romeinse rijk binnen (blz. 98 leerboek).
Zo ontstond in een groot deel van Europa een lappendeken van Germaanse staten.
Kleur in de onderstaande kaart de grens van het vroegere Romeinse
rijk in 117 rood.
Kleur de staten van de Germaanse volken op de kaart in. Geef ieder
volk een eigen kleur. De naam van ieder volk staat in het gebied.
Welke Germaanse volken woonden in de volgende tegenwoordige
landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland?
a
b
c
Germaanse volken in 476
Zweden
Noren
noordzee
Jutten
Angelen/
Saksen
Denen
Angelen
Friezen
Saksen
Franken
Thüringers
Rugiërs
Alemannen
Longobarden
Bourgondiërs
Ostrogothen
Sueven
Gepiden
zwarte zee
Visigothen
Vandalen
middellandse zee
Grenzen Romeinse rijk 117
WB hoofdstuk 6, blz. 70
Opdracht 5
Het rijk van Karel de Grote
768-814
Maak gebruik van de kaart op blz. 96 van je leerboek.
a
b
c
d
e
Kleur in de kaart hieronder het rijk van Karel de Grote in 768 groen.
Kleur de door Karel de Grote na 768 veroverde gebieden rood.
Welke tegenwoordige landen hebben geheel of gedeeltelijk tot het
rijk van Karel de Grote behoord?
De meeste van de bovengenoemde landen werken nu met elkaar
samen. Weet je in welke organisatie de meeste van deze landen
samenwerken? (staat niet in je boek!)
Vergelijk het rijk van Karel de Grote met het West-Romeinse rijk
(blz. 71 leerboek). Karel de Grote werd de opvolger van de laatste
West-Romeinse keizer genoemd:
- Wat is ervoor te zeggen?
- Wat is ertegen te zeggen?
Het rijk van Karel de Grote 768 - 814
noordzee
Het rijk van Karel de Grote in 768
Door Karel de Grote veroverde gebieden 768-814
Dorestad
Gebieden onder sterke invloed van Karel de Grote
Rijn
Parijs
Donau
Basken
Pamplona
Ebro
P y
r e
n e
e ë
n
Donau
Saragossa
saracenen
(moslims)
middellandse zee
WB hoofdstuk 6, blz. 80
Nationale staten in Europa omstreeks 1500
verenigd
koninkrijk
koninkrijk zweden
noorwegen
koninkrijk
schotland
grootvorstendom
moskou
en
denemarken
duitse orde
oostzee
noordzee
duitse
orde
koninkrijk
engeland
grootvorstendom
litouwen
koninkrijk
polen
duitse
rijk
koninkrijk
frankrijk
koninkrijk
hongarije
venetië
koninkrijk
portugal
zwarte zee
koninkrijk
spanje
kerkelijke
staat
Corsica
(Duitse rijk)
turkse
Koninkrijk
Napels
(Spaans)
Sardinië
(Spaans)
rijk
Sicilië
(Spaans)
Grenzen 2003
Grenzen omstreeks 1500
Opdracht 22
a
b
c
d
middellandse zee
Nationale staten in Europa
omstreeks 1500
Welke landen hadden aan het eind van de Middeleeuwen al ongeveer de vorm die ze nu hebben? Geef elk van deze landen een
aparte kleur in de kaart.
Welke landen waren er toen al wel, maar heel anders gevormd dan
nu?
Welke landen kun je in die tijd nog helemaal niet ontdekken,
omdat ze deel uitmaakten van een of meer andere landen?
Noem nog vier andere belangrijke verschillen in vergelijking met
onze tijd.
Kreta
(Venetiaans)
Cyprus
(Venetiaans)
WB hoofdstuk 6, blz. 86
Opdracht 32
Europa en het Midden-Oosten tijdens de Kruistochten
De christenen ondernamen in de periode 1096-1270 zeven kruistochten. Eén van de gevolgen van de Kruistochten was dat de christenen tijdelijk grondgebied in het Midden-Oosten veroverden.
a
b
c
d
e
f
g
Kleur in de onderstaande kaart met behulp van de kaart op blz. 117
van het leerboek het moslimgebied geel.
Kleur de route van de Eerste Kruistocht rood.
Vanuit welke plaatsen vertrokken de kruisvaarders naar het Heilige
Land?
In welke stad in het Midden-Oosten kwamen kruisvaarders samen
vóórdat zij het gebied van de moslims binnentrokken?
Deze stad heette eerst Byzantium. De Romeinse keizer Constantijn
koos in de 4de eeuw in plaats van Rome de oude Griekse stad
Byzantium als nieuwe hoofdstad van het Romeinse rijk. Hij noemde
de stad naar zichzelf (324). In 1453 werd de stad veroverd door de
Turken. Zij veranderden de naam van de stad. Deze naam heeft de
stad nu nog. Welke? (eventueel opzoeken in de atlas)
Kleur de kruisvaardersstaten op de kaart lichtgroen.
In welke tegenwoordige landen lagen deze kruisvaardersstaten?
(gebruik als dat nodig is een atlas)
Europa en het Midden-Oosten tijdens de Kruistochten
Bouillon
Parijs
Regensburg
Clermont
kaspische
zee
Toulouse
zwarte zee
Rome Brindisi
Constantinopel
Edessa
middellandse zee
Jeruzalem
Medina
Mekka
Eerste Kruistocht 1096-1099
Moslimgebied
Christelijk gebied
Kruisvaardersstaten
rode
zee
WB hoofdstuk 6, blz. 88
De islam in de wereld
atlantische
oceaan
middellandse
zee
Medina
grote
oceaan
Mekka
indische
oceaan
Arabisch schiereiland
Gebieden waar de bevolking voor het
grootste deel moslim is.
Israël
Opdracht 34
De islam in de wereld
De islam heeft tegenwoordig ruim 850 miljoen aanhangers. Alleen het
christendom heeft meer aanhangers. Op de kaart is aangegeven in
welke landen de islam een belangrijke rol speelt. In veel landen is de
bevolking voor het grootste deel moslim. In andere landen is een grote
minderheid van de bevolking moslim.
a
b
c
d
e
f
g
h
Vanuit Medina verbreidde de profeet Mohammed de islam over het
Arabische schiereiland. Kleur in de kaart hierboven het Arabische
schiereiland donkergroen. Kleur ook het blokje in de legenda donkergroen.
Kleur de gebieden waar de bevolking voor het grootste deel moslim
is, lichtgroen. Kleur ook het blokje in de legenda lichtgroen.
In welke delen van de wereld is de bevolking voor het grootste deel
moslim?
In Nederland wonen veel moslims. Uit welke landen zijn de meeste
moslims naar Nederland gekomen?
Zet de namen van deze landen op de kaart.
Waarom zijn de mensen uit deze landen naar Nederland gekomen?
Kleur Israël op de kaart rood. Kleur ook het blokje in de legenda
rood.
Waarom is deze ‘rode plek’ zo opvallend?
WB hoofdstuk 7, blz. 96
Opdracht 4
Oude rijken buiten Europa
b
Oude rijken in Amerika
Gebruik voor het kleuren van de kaart op de volgende bladzijde de
kaart ‘Oude culturen in de wereld ±2000 voor Chr. - 1500 na Chr.’ in het
leerboek op blz. 154-155.
a
1
2
3
4
c
1 Kleur het rijk van de Maya’s roze. Schrijf in het vakje:
Maya’s.
2 In welke tegenwoordige staten lag het rijk van de Maya’s?
3 Wat waren belangrijke steden van de Maya’s?
1 Kleur het rijk van de Inca’s rood. Schrijf in het vakje: Inca’s.
2 In welke tegenwoordige staten lag het rijk van de Inca’s?
3 Wat waren belangrijke steden van de Inca’s?
Het rijk van de Azteken lag in het westen van Midden-Amerika.
Kleur het rijk van de Azteken groen. Schrijf in het vakje: Azteken.
In welke tegenwoordige staten lag het rijk van de Azteken?
Hoe heette hoofdstad van het Aztekenrijk?
Hoe heet deze stad tegenwoordig?
Oude rijken in Afrika
Oude rijken in Amerika
azteken
Palenque
Chichen Itza
atlantische
oceaan
maya’s
Tenochtitlan
s
a
s
h
a
h
a
e
r
a
l
Timboektoe
Kano
a
n
d
grote
oceaan
Machu Picchu
Cuzco
inca’s
e
s
Imperium Loango
Imperia Mali,
Ghana en Songhai
Imperium Monomapata
Zimbabwe
Oude rijken in Azië
Beijing
Shi Huang Ling
Indus
Gele Rivier
h
Harappa
y
Hangzhou
m
a
Mohenjo-daro
l
Agra
Ganges
Ming-dynastie
Mogolrijk
a y
a
Jangtse
Oude rijken in Afrika
Gebruik voor het kleuren van de kaart hieronder de kaart ‘Oude culturen in de wereld ±2000 voor Chr. - 1500 na Chr.’ in het leerboek op blz.
154-155.
a
1
b
2
3
1
2
1
c
d
e
2
1
2
1
2
3
Kleur het gebied waarbinnen de imperia Ghana, Mali en Songhai lagen, geel. Kleur ook het blokje in de legenda.
In welke tegenwoordige staten lagen deze koninkrijken?
Wat waren belangrijke steden in dit gebied?
Kleur het koninkrijk Ife groen. Zet de naam Ife bij het gebied.
In welke tegenwoordige staat lag het koninkrijk Ife?
Kleur het koninkrijk Benin blauw. Zet de naam Benin bij het
gebied.
In welke tegenwoordige staat lag het koninkrijk Benin?
Kleur het koninkrijk Asante rood. Zet de naam Asante bij het gebied.
In welke tegenwoordige staat lag het koninkrijk Asante?
Kleur het imperium Monomapata oranje. Kleur ook het blokje
in de legenda.
In welke tegenwoordige staten lag het imperium Monomapata?
Wat was een belangrijke stad in Monomapata?
Oude rijken in Azië
Gebruik voor het kleuren van de kaart hieronder de kaart ‘Oude culturen in de wereld ±2000 voor Chr. - 1500 na Chr.’ in het leerboek op blz.
154-155.
In die kaart en in de kaart op deze bladzijde zie je de grootste omvang
van het Mogolrijk (1605). Het Mogolrijk ontstond pas na 1500. Vóór die
tijd waren er al kleinere moslim-rijken in India (vanaf de 8ste eeuw).
a
b
1
2
3
1
2
3
Kleur het Mogolrijk paars. Kleur ook het blokje in de legenda.
In welke tegenwoordige landen lag het Mogolrijk?.
Wat was een bekende stad in het Mogolrijk?
Kleur het rijk van de Ming-dynastie lichtrood.
In welk tegenwoordige land lag het rijk van de Ming-dynastie?
Wat waren belangrijke steden?
Download