Today - Chartreuse Port Ste Marie

advertisement
Heden
Bezoek La Chartreuse
In de Auvergne

In 1971 is een plaatselijke vereniging
opgericht,
Les Amis de la Chartreuse
de Port Sainte Marie,
om de locatie voor verder verval te behoeden,
te restaureren en te benutten als cultureel
centrum.
Dankzij de zomerkampen voor jongeren
die hun vakantie wijden aan restauratiewerk
en het hele jaar door, de inzet van plaatselijke
vrijwilligers, is de plek langzaam maar zeker
in ere hersteld.
Geklasseerd als Monument Historieken
draagt het klooster bij aan archeologisch
Op de locatie zijn informatiepanelen geplaatst.
De Chartreuse
van
Port Sainte Marie
In de zomermaanden
 Rondleidingen
 Audiovisuele presentatie over de
geschiedenis van de locatie
 Thematische bezoeken voor groepen en
scholieren op aanvraag
 Tentoonstelling van voorwerpen die de
kartuizer monniken gebruikten
onderzoek in samenwerking met de Units de
Recherche Archéologique Cartusienne.
Voor nadere informatie en donaties kunt
u contact opnemen met
Jacqueline Rossignol
36 bis, avenue du Mont Dore
63110 Beaumont
Tél. +33 (0)473 - 26 68 44Email :
Chartreuse.psm @wanadoo.fr http://perso.wanadoo.fr/chartreuse.psm
Op 3 km van Les Ancizes Comps
Geschiedenis
Het klooster
 een religieus centrum
opgezet rond het kleine kloostergebouw : een
In 1219 stichten Raoul en Guillaume
de Beaufort, kleine plaatselijke landheren, de
Gebouwd midden in de Sioule-vallei, volgens
de klassieke indeling van de kartuizer kloosters.
abdij
kerk, een kapittelzaal en begraafplaatsen.
Rond
het
grote
kloostergebouw,
19 cellen voor de kluizenaarsmonniken.
La Chartreuse
Er zijn drie gedeelten:
De gebouwen verrezen in de loop der
een economisch centrum
eeuwen,gelijk opgaand met de economische
die met de jaren een steeds grotere
met gastverblijven, bakkerij, werkplaatsen,
ontwikkeling van het klooster. Tijdens de
betekenis verwerft in de streek Combrailles en
stallen, schuren en een verdedigingstoren. Het
zelfs daarbuiten.
geheel stelt de kartuizer monniken in staat een
de Port Sainte Marie
Franse revolutie werden ze verlaten.
onafhankelijk bestaan te leiden;
In de loop der eeuwen speelt het klooster
een rol in regionale en nationale historische
Het economische centrum
Vanaf de 15e eeuw bestaan de bezittingen van
1 Entreegebouw
2 Binnenplaats met bergingen
3 Terras
4 Archieftoren
5 Binnenplaats met stallen
6 Bakkerij, gastverblijven
7 Arbeidersverblijven
8 Paardenstallen
9 Schuren
10 Visvijvers
11 Wagenmakerij
12 Smidse
de monniken uit twee delen:
Religieus centrum
gebeurtenissen.
La Chartreuse is van grote economische
betekenis dankzij de landgoederen die het bezit.
Plattegrond van de Chartreuse van PORT STE MARIE in 1790
wijngaarden (bezittingen in Riom, Prompsat,
13 Begraafplaats
14 Kloosterkerk
15 Klein kloostergebouw
16 Kapittelzaal
17 Refectorium
18 Keuken
19 Cel van de prior van de
kluizenaarsmonniken
Clermont Ferrand, Les Martres de Veyre).
De chartreuse van de alleen
wonende monniken
berggronden in gebruik voor landbouw en
veeteelt;
 valleigronden met onroerend goed en
20 Groot kloostergebouw
21 19 kluizenaars ellen met eigen
tuin
Download