Antwoorden Werkblad 1

advertisement
Antwoorden Werkblad 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Plundering van Rome en de val van het Romeinse Rijk.
Van Europa tot aan Noord-Afrika, Palestina, Syrië en klein Azië
Arme mensen hadden weinig rechten, ze moesten het land bewerken en
mochten het dorp niet verlaten.
15e eeuw door verandering van ideeën over bijvoorbeeld het onderwijs,
politiek en godsdienst.
Het gezin waar je uitkwam bepaalde dit.
Bijvoorbeeld;
a. - volwassen zijn; vroeger was je 10 jaar, nu ben je pas volwassenen als
je 18 jaar bent.
b. -armen; werken bij de ouders, nu gaan de kinderen naar school
c. -bij familie/kennissen leren - nu op school
Bijvoorbeeld; door de achternaam, bedienden, eten
Feesten- armen spelletjes, sporten, toernooien, festiviteiten.
Ze moesten een deel afstaan als "huur"
De Zwarte dood
Ratten en vlooien
Clericus Latijns voor geestelijke
Verre reis naar een plaats waar een heilige geleefd heeft, of gezien is.
Alleen mensen die voor de kerk werkten konden lezen en schrijven. Rijke
kinderen leerden het van monniken. De kerk was vroeger dan ook een
school. De monniken baden vroeger voor de mensen. Zij werden hiervoor
door de mensen zelf gevraagd. De Monniken schreven boeken over.
Monnikenwerk wordt gebruikt bij zwaar werk. De term is ontstaan toen
de monniken aan het overschrijven van boeken waren begonnen, dit was
zwaar werk en het duurde ook meerdere jaren voordat het werk af was.
-Onderdak en eten voor daklozen
17.
18.
19.
20.
- verzorgen van zieken
-geen vlees eten
- soms niet praten met elkaar
- alle bezittingen weggeven
- niet trouwen
- strenge regels.
een oorlog onder pauselijk bevel tegen heidenen en ketters
-door beloften van de paus
- de mensen die terugkwamen hoefden geen belasting meer te betalen
- sommigen hadden weinig te verliezen
- slaven konden vrije mensen worden als ze meegingen
- om roem en eer te behalen
- om Jeruzalem te bevrijden
- veel mensen werden vermoord en er werd veel geplunderd en vernield
- sterke toename van de godsdienst
- levendige scheepvaart, bloeiende handel
- veel kennis werd overgedragen
- uitwisselen van specerijen, kennis maken met nieuwe
Download