het kind met overgewicht

advertisement
f y t o t h e r ap i e
casus
Doseringen
Oogdiagnostiek
Druppels verdund in water innemen, tabletten opzuigen.
Acorus calamus past bij de lymfatische constitutie. Dit wil zeggen dat
Volwassenen: 3 maal daags 15-20 druppels of 2-4 tabletten een half uur
klachten zich graag manifesteren in het lymfatische systeem, klie-
vóór of na de maaltijd.
renstelsel en slijmvliezen. Bij een hoge aanvoer van afvalstoffen (uit
Kinderen van 5 - 12 jaar: 3 maal daags 5-10 druppels of 1-2 tabletten.
een zwakke spijsvertering) zal het lymfesysteem hier als eerste mee
Kinderen onder de 5 jaar: zeer laag doseren, bijvoorbeeld 3 maal daags
belast worden en klachten geven als tonsillitis, recidiverende luchtweg-
1 à 2 druppels.
klachten of huidklachten. Door opname/uitscheiding te versterken,
Casus
Het kind met overgewicht
Een gebrekkige fosforylering als mogelijke oorzaak
wordt de afweer verhoogd en zijn veel van deze klachten te voorkomen.
Mogelijkheden tot synergetische toepassingen
Mentaal/emotioneel heeft de lymfaticus van nature onzekerheid en
Bij vatbaarheid voor griep, verkoudheid, tonsillitis, aanleg voor
angst met betrekking tot de buitenwereld (hoe kom ik over). Hij/zij
allergische aandoeningen, opgezette en verharde lymfeklieren:
probeert dit te verbloemen door sterk, stoer en solide over te komen.
• Echinacea purpurea,
Anne Marie, dertien jaar, komt op consult met
Dit wordt ook wel ‘deep learning’ genoemd. In
probleem in haar weefsel. Ook is het homocyste-
Dit kan een energienemend proces zijn dat de basisenergie aantast.
• Calendula officinalis,
haar moeder. Ze heeft sinds haar twaalfde jaar
dit geval betekent dat uitleg over het effect van
ïnegehalte licht verhoogd, is de insulinewaarde
• Scrophularia nodosa,
last van overgewicht, daarvoor was ze erg mager.
voeding op de glucosehuishouding belangrijk
nuchter te hoog en ligt de T3-schildklierwaarde
• Achillae millefolium.
Daarnaast is ze vermoeid en heeft ze nergens zin
is. Een voeding met veel koolhydraten is voor
op de ondergrens. Het ontlastingsonderzoek
Contra-indicaties/toxicologie
Acorus calamus heeft een licht ‘emmenagoog’ (menstruatiebevorde-
in. Ze krijgt spierpijn na beweging. Ze heeft een
Anne Marie (en haar moeder) niet verstandig.
laat zien dat haar darmflora uit balans is en dat
rend) effect (etherische oliën) en dient niet bij zwangerschap te worden
Bij opgeblazenheid, flatulentie, darmkrampen bij kinderen:
bleek gezicht met donkere kringen onder de ogen
Daarbij hoort een uitgebreid bewegingsadvies.
ze last heeft van een overmatige Candida albi-
ingenomen. Er zijn geen interacties met reguliere geneesmiddelen
• Foeniculli vulgaris,
en ze is verslaafd aan zoetigheid. Ze moet op tijd
Ik raad Anne Marie aan om dagelijks twee tot
cans in haar darmen.
bekend. Hoge doseringen kunnen braakopwekkend werken.
• Chamomilla recutita.
eten. Al sinds ze zich kan herinneren, heeft ze
drie keer voor het eten een half uurtje rustig te
hypermobiele gewrichten.
bewegen, niet al te intensief, zodat ze er geen
De behandeling
De etherische oliën bevatten o.a. het bestanddeel bèta-asaron, een
Bij een zwakke eetlust, vermoeidheid, kouwelijkheid, nervositeit
spierpijn van krijgt. Om de diagnose van Anne
De behandeling van Anne Marie ziet er als
inhoudsstof waarvan in geïsoleerde vorm de kankerverwekkende
en wisselende bloedsuikerspiegel:
Anne Marie deed voorheen veel aan turnen
Marie volledig te maken, volgt ook een bloed-
volgt uit:
eigenschappen worden onderzocht. De meeste preparaten die van de
• Erythrea centaurium,
en ballet, maar door het overgewicht lukt dat
bepaling en een ontlastingsonderzoek.
•
Acorus calamus bereid worden (thee, tinctuur, tabletten), zijn ontdaan
• Rosmarinus officinalis.
niet meer. De menstruatie begon toen ze
twaalf was. De cyclus is nu nog erg onregel-
Na drie weken verschijnt er al een ander meisje
•
van deze stof en dus sowieso veilig in gebruik. Alertheid is uitsluitend
Probiotica, afgestemd op haar individuele
situatie
Pau d’arco, om de Candida aan te pakken
geboden bij het inwendig gebruik van de etherische oliën en zeer hoge
Bij chronische aandoeningen van de luchtwegen:
matig en de menstruatie gaat gepaard met veel
op consult. De dieetadviezen heeft ze redelijk
(bijvoorbeeld 3x daags 360 mg, 1% lapa-
doseringen.
• Plantago lanceolata,
buikpijn. Gerelateerd aan haar cyclus heeft
opgevolgd, al blijft het moeilijk om niet met de
chol)
• Thymus vulgaris,
ze een onrustige huid. Haar nagels zitten vol
klasgenootjes mee te doen. Vooral het eten op
• Pulmonaria officinalis,
met witte vlekjes, en ze is constant verkouden.
school is lastig als je geen brood wilt eten. Ze
• Salvia officinalis.
De ontlasting is meestal te dun. Sinds een
heeft dit opgelost door wat noten, worteltjes en
• Solidago virgo aurea om de afvoer van ‘toxinen’ bij ontstekings-
jaar heeft de moeder diabetes type 2 en flink
komkommer mee te nemen. In het boek “Wat
last van overgewicht. Dat is begonnen na de
je eet ben je zelf” (zie pagina 55) staat een aan-
doxaal-5-fosfaat (25 mg per dag), folium-
geboorte van haar twee kinderen. Zij heeft al
tal leuke ideeën voor een lunchtrommeltje [1].
zuur (600 mcg per dag) en vitamine B12
Bij bloedarmoede, bleekheid, diabetes type 2:
jaren last van hypoglycaemie, en kan niet van
Anne Marie is sinds het vorige consult twee
• Trigonella foenum graecum,
suikers afblijven. Moeder is ook al jaren chro-
kilo afgevallen. Bij haar moeder lukt het nog
• Rosmarinus officinalis,
nisch moe.
niet zo, zij doet wel met Anne Marie mee, maar
magnesium aminozuurgebonden (175 mg
• Verbena officinalis.
het gaat bij haar veel moeilijker. Ze is net een
per dag), een multivitaminen en -minera-
processen (bijvoorbeeld tonsillitis) via de nieren te versterken.
marianus (bijvoorbeeld 3x daags 300 mg).
•
Vitamine B6 in de geactiveerde vorm Pyri-
als dibencozide (1000 mcg per dag)
•
Riboflavine-5-fosfaat (20 mg per dag),
kilo kwijt. Mijn vermoeden is een anaërobe stof-
lenpreparaat, zinkorotaat (50 mg per dag),
gewicht van Anne Marie (van onder- naar over-
wisseling waardoor het afvallen wordt bemoei-
mangaan aminozuur gebonden (5 mg per
• Angelica archangelica,
gewicht) baart moeder zorgen. Bij de voedings-
lijkt. Zij moet dus eerst zorgen weer in een
dag).
• Melisse officinalis,
anamnese valt de hoge koolhydraatinname
aërobe stofwisseling te komen. Dat kan door
• Pimpinella anisum. <<
op. Het gezin let erg op vetten en is in plaats
middel van langdurige, langzame beweging.
•
Groot Handboek Geneeskrachtige planten. Dr. Geert Verhelst. ISBN 90-8077-8427
•
Dodoens Cruydtboek 1554. Jubileumuitgave uitgeverij De Driehoek.
•
Hellemond v.J. Fytotherapeutisch compendium. Uitgave Bohn, Scheltema en Holkema. ISBN 90-3130905-2
Als Anne Marie na zes weken weer terugkomt,
is er een enorme vooruitgang te zien. Zij is
vraagt zich af wat ze nu nog aan het voedings-
Uitslag bloedonderzoek
niet langer verkouden, de witte vlekjes op de
patroon kan doen om haar dochter te helpen.
De uitslag van het bloedonderzoek laat de
nagels groeien er langzaam uit. Ze is vrolijk
volgende problemen zien:
en blij, een stuk levenslustiger, en wel vier kilo
Om werkelijk gedragsverandering te creëren is
Anne Marie heeft een verhoogde hoeveelheid
afgevallen. De spierpijn is weg, haar cyclus
goede informatie aan de cliënt essentieel. Hij/
vitamine B6 en foliumzuur in haar bloed.
begint zich te normaliseren en ze is helemaal
Aangezien zij geen supplementen slikt, is er
niet meer moe. >>
vermoedelijk een opname- en omzettings-
•
http://plantaardigheden.nl/plant/beschr/gonnve/kalmoes.htm
zij moet de kennis krijgen om uiteindelijk zelf
•
Lehrbuch der Phytotherapie, R.F.Weiss. V. Fintelmann. Hippocrates Verlag. 1999
een verandering van leefstijl te bewerkstelligen.
ISBN 3-7773-1380-7.
Van Nature nr. 6 - 2007
Een leverondersteuning, in dit geval een
vloeibaar Artisjokconcentraat met Silybum
Met name de plotselinge verandering in het
Literatuur
Acorus calamus
•
Bij opgeblazenheid, gasvorming, flatulentie:
daarvan meer koolhydraten gaan eten. Moeder
32
Yvonne van Stigt
het
dossier
Van Nature nr. 6 - 2007
33
casus
De biochemische verklaring, wat is er aan de hand?
Bij Anne Marie en haar moeder speelt er waarschijnlijk een storing in
Polypeptide
hormoon
Riboflavine
Foliumzuur
Fosforylering
de fosforylering een grote rol. Problemen met de methylering zijn overRiboflavine-5-fosfaat
bekend, problemen met de fosforylering komen daarentegen weinig
Receptor tyrosine kinase (RTK)
aan bod.
“De fosforylering is één van de biochemische
basisprocessen van ons lichaam”
5-Methyltetrahydrofolaat
Methylcobalamine
Methylering
S-Adenosylmethionine
actief
Raf
Ras
ADP
ATP
Tyrosine
kinase
Ras
GTP
GDP
p
GRB2
Raf
p
MAPKK
actief
MAPKK
2 ATP
Tyr
Tyr
SOS
MAPK kinase
2 ADP
actief
MAPK
MAPK
Thr p
Tyr p
Mitogen-Activated Proteïne Kinase
ATF-2
koppeld, wordt er bij fosforylering een fosfaatgroep aangekoppeld. De
Gentranscriptie
Proteïnesynthese
Afbeelding 1. De werking van een second messenger tyrosine kinase receptor (Bioche-
metabolisme, de actie van diverse hormonen, de energieproductie, de
aantasten, waardoor enzymatische stofwisselingsprocessen niet meer
activatie van diverse vitaminen en beweeglijkheid. Op de membranen
optimaal verlopen. Soms leidt een polymorfisme ertoe dat een enzym
en in het cytoplasma van onze cellen komen vele receptoren voor die
zich slechter kan binden aan zijn cofactor (MK, Michaelis Konstante).
een rol spelen in het activeren of remmen van biochemische processen.
Voor een goede werking van het enzym zijn dan tientallen malen meer
Om actief te worden, moeten deze eiwitten eerst gefosforyleerd worden.
co-enzym of cofactor (zoals een B-vitamine of een mineraal) nodig dan
1. Dr. Gillian McKeith, Wat je eet ben je zelf, kookboek. ISBN 90-215-8413-1 (pagina 130)
Als bijvoorbeeld insuline zich bindt aan de insulinereceptor, fosfory-
normaal [4,5,6]. Overigens kunnen ook diverse geneesmiddelen en
2. Gondim FJ, Zoppi CC, Pereira-da-Silva L, et al. Determination of the anaerobic
leren tyrosinekinasen. Dit zijn enzymen, die een subunit van de insu-
(bacteriële) toxinen fosforyleringsprocessen verstoren.
linereceptor zijn (aan cytosolkant membraan). Hierdoor komen allerlei
Referenties
threshold and maximal lactate steady state speed in equines using the lactate
minimum speed protocol. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2007
Mar;146(3):375-80. Epub 2006 Nov 22. PMID: 17234441
3. Gentil P, Oliveira E, Bottaro M. Time under tension and blood lactate response during
four different resistance training methods. J Physiol Anthropol. 2006 Sep;25(5):33944. PMID: 17016010
4. Campalani E, Arenas M, Marinaki AM, et al. Polymorphisms in Folate, Pyrimidine,
and Purine Metabolism Are Associated with Efficacy and Toxicity of Methotrexate in
Psoriasis. J Invest Dermatol. 2007 Apr 5; [Epub ahead of print]. PMID: 17410198
Heel veel enzymen worden gefosforyleerd, het gaat te ver om in dit
aan methylering. Dit is natuurlijk geheel correct, maar als er ook sprake
artikel alle foforyleringspaden uit de doeken te doen. Er zijn verschrik-
is van een verhoogde waarde vitamine B6 en/of foliumzuur kun je nog
tions are linked to folate intakes and methylenetetrahydrofolate reductase polymor-
kelijk veel fosforyleringsprocessen, alle processen zijn afhankelijk van
verder kijken. Vitamine B6 en B2 zijn vitamines die gefosforyleerd
phism in obese adolescent girls. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006 Aug;43(2):234-9.
kinasen (fosforylerende enzymen). Polymorfismen voor één van de
moeten worden voordat ze actief kunnen werken. Vitamine B6 wordt
kinasen kan de werking verstoren. Een polymorfisme zorgt voor de
omgezet in pyridoxaal-5-fosfaat en riboflavine in riboflavine-5-fosfaat.
verwisseling van de nucleotiden (een C wordt bijvoorbeeld een T). Daar-
De fosforylering van riboflavine vindt plaats in het darmslijmvlies, en
door wordt er een ander eiwit geproduceerd dan eigenlijk de bedoeling
is een belangrijke factor voor de opname van vitaminen [7]. Folium-
was. Een polymorfisme kan de ruimtelijke eiwitstructuur van enzymen
zuur heeft vitamine B2 nodig om in 5-methyltetrahydrofolaat gesynthe-
5. Frelut ML, Emery-Fillon N, Guilland JC, et al. Alanine amino transferase concentra-
PMID: 16877991
6. Kalita J, Srivastava R, Bansal V, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase gene
polymorphism in Indian stroke patients. Neurol India. 2006 Sep;54(3):260-3. PMID:
16936384
7. Löffler G, Petrides PE. Biochemie und Pathobiochemie pp 1045; 740, ISBN 3-54042295-1 Springer- Verlag 2003
tiseerd te kunnen worden in ons lichaam. Als deze vitaminen verhoogd
in het bloed worden aangetroffen, kan het ook heel goed zijn dat ze niet
Overige Literatuur
volledig geactiveerd kunnen worden. Aangezien 5-methyltetrahydrofo-
•
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry,pp 200-205 ; 277-278, ISBN
•
Depeint F, Bruce WR, Shangari N, et al. Mitochondrial function and toxicity: role of
Anaërobe versus aërobe stofwisseling
laat noodzakelijk is voor de synthese van methylcobalamine en S-adeno-
• Aërobe stofwisseling: Bij voldoende zuurstof is een lichaam in staat vet als brandstof te
sylmethionine en aan de basis staat van vele methyleringsprocessen,
gebruiken. Dit noem je bètaoxidatie. Bètaoxidatie kan alleen plaatsvinden bij lactaatwaarden van
kunnen we concluderen dat de fosforylering (van riboflavine) een
onder de 2 mmol lactaat.
voorwaarde is voor een goede methylering. Zoals bekend is een goede
Tussen 2 en 4 mmol lactaat heeft het lichaam een gemengde stofwisseling.
methylering essentieel voor onder andere onze leverontgifting, opbouw
• Anaërobe stofwisseling: Bij intensieve training, en zuurstofschuld (hijgen), gaat het systeem
van neurotransmitters, homocysteïne-afbraak en stabilisering van ons
over van bètaoxidatie naar het verbranden van glucose. Bij een gebrek aan glucose zal het lichaam
genoom. Denkend aan een verstoorde methylering, lijkt de behandeling
in dit geval eiwitten gaan verbranden. Als restproduct van die verbranding ontstaat melkzuur
van patiëntjes zoals Anne Marie in eerste instantie eenvoudig. Toch
Van Nature nr. 6 - 2007
“Vitamine B6 en B2 zijn vitamines die
gefosforyleerd moeten worden voordat ze
actief kunnen werken”
mangaan, magnesium, vanadium en zink.
mistry 2nd Ed. by Garrett & Grisham)
34
in Gerona (Spanje).
Bij een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed denken we allereerst
Jun
volgt momenteel de Master of Science PNI
misch proces dat onder andere betrokken is bij groei, differentiatie,
van de insulinereceptor wordt onder meer gereguleerd door chroom,
Myc
geneeskundig PNI-therapeut te Houten. Ze
Afbeelding 2. De fosforylering van riboflavine is uiteindelijk onontbeerlijk voor een goede methylering.
fosforylering van specifieke proteïnen is een heel belangrijk bioche-
is het ‘second messenger’ effect. De fosforylering en de-fosforylering
Transcription
factor
phosphorylation
Yvonne van Stigt is werkzaam als natuur-
lichaam. Net zoals er bij methylering een methylgroep wordt aange-
biochemische processen op gang, waardoor insuline gaat werken. Dit
Nucleus
Fos
De fosforylering is één van de biochemische basisprocessen van ons
(lactaat). Boven 4 mmol lactaat is er sprake van een anaërobe stofwisseling.
blijkt in de praktijk dat een standaardbehandeling met gewone vitamine
Bij training onder de 2 mmol lactaat, dus met een lage hartslag, vergroot je de mitochondriale
B6 en foliumzuur soms niet werkt. Zoals uit dit artikel blijkt zijn de
capaciteit, in de mitochondriën worden dan vetten verbrand. Na een lange periode van laag inten-
actieve substanties dan de oplossing in combinatie met aanpassing van
sieve training zoals wandelen, kan dan langzaam de intensiteit worden verhoogd [2,3].
de voeding (koolhydraatbeperking) en beweging op maat. <<
0-7167-4684-0 W.H. Freeman and company 2002
the B vitamin family on mitochondrial energy metabolism. Chem Biol Interact. 2006
Oct 27;163(1-2):94-112. Epub 2006 May 1. Review. PMID: 16765926
•
fosforyleringsoverzicht van Sigma-Aldrich via http://www.sigmaaldrich.com/sigma/
•
Morrison EY, Ragoobirsingh D, Peter SA. The Unitarian Hypothesis for the aetiology
general%20information/sg_ls_cs_phosphorylation.pdf
of diabetes mellitus. Med Hypotheses. 2006;67(5):1115-20. Epub 2006 Jun 27. PMID:
16806731
•
Wood RJ. Calcium and Phosphorus. In: Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, pp. 643-670. Martha H. Stipanuk, editor. ISBN 0-7216-4452-X, W.B.
Saunders Company, 2000.
het
dossier
Van Nature nr. 6 - 2007
35
Download