Vitamine C bij een polsbreuk

advertisement
Vitamine C bij een polsbreuk
Patiënteninformatie
1156808PR/3-2014 - Vitamine C bij een polsbreuk
1 Inleiding
Uw behandelend arts heeft u het gebruik
van vitamine C geadviseerd. Dit is omdat
uit onderzoek is gebleken dat vitamine C
de kans op het ontstaan van CRPS type I
kan verminderen. CRPS staat voor
Complex Regionaal Pijn Syndroom,
voorheen posttraumatische dystrofie
genoemd.
2 Wat is Complex Regionaal Pijn
Syndroom?
Dit is een tot op heden onbegrepen,
pijnlijke aandoening die kan ontstaan na
letsel aan een ledemaat. Denk aan een
polsbreuk, enkelblessure of na een
operatie. De ernst van de CRPS type I
staat los van de ernst van het letsel. Een
klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing
van de hand, kan een ernstige vorm van
CRPS type I geven. Vermoedelijk speelt
een plaatselijke ontstekingsreactie (in
arm of been) een rol bij het ontstaan van
CRPS type 1.
3 Welke verschijnselen treden op?
• Onverklaarbare pijn;
• abnormale huidtemperatuur en kleur;
• zwelling;
• bewegingsbeperking.
4 Voorzorg
CRPS type I geldt als een belangrijke
oorzaak van invaliditeit. De kans op deze
ernstige complicatie wordt verkleind door
1 maal daags 500 mg vitamine C te
gebruiken gedurende 6 weken. Het
maakt hierbij niet uit hoe de polsbreuk
behandeld is (bijvoorbeeld met gips of
een operatie). Het gebruik van vitamine
C geldt voor patienten ouder dan 18
jaar.
5 Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog
vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren
bellen met de poli van uw behandelend
arts. U kunt de poli bereiken via de
receptie van het ziekenhuis, telefoon
(0320) 271 911.
MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com
MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com
MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com
Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk
Download