Microschaaltitratie van vitamine C in fruitsap

advertisement
Microschaaltitratie: Bepaling van
vitamine C in fruitsappen.
Probleemstelling:
Hoeveel vitamine C (ascorbinezuur) zit er in fruitsap?
Hypothese:
We kunnen het vitamine C gehalte in fruitsap bepalen met behulp van een zuur-base titratie.
Voorbereiding:
Materiaal:






Na2S2O3
KIO3
KI
Zetmeeloplossing
H2SO4 1 mol/l
Fruitsapstaal
Proefopstelling:
Werkwijze:
Vul de buret met de thiosulfaatoplossing. Breng met een pipet 2 ml KIO3 in de beker. Meet
met een maatcilinder 3 ml KI oplossing toe aan de oplossing in de beker. Voeg enkele
druppels zwavelzuuroplossing toe. De geel-bruine kleur verschijnt door het vormen van
dijood. Voeg een aantal druppels zetmeeloplossing toe. De diep blauw-zwarte kleur
verschijnt. Voeg met een glazen pipet 1 ml fruitsap toe en schud. Titreer het overgebleven
dijood met de thiosulfaatoplossing. Het verdwijnen van de blauw-zwarte kleur duidt het
eindpunt aan. Doe de titratie opnieuw en maak een gemiddelde.
Uitvoeren:
Waarneming:
Na het toevoegen van een bepaald aantal druppels thiosulfaatoplossing krijgen we een kleuromslag:
Reflecteren:
Besluit:
We kunnen aan de hand van een zuur-base titratie bepalen hoeveel vitamine C er in fruitsap zit. Dit
kan omdat de vitamine C in fruitsappen voorkomt als ascorbinezuur.
Download