Biologie : Rijk van de protisten en het 5 rijken systeem

advertisement
Biologie : Rijk van de protisten en het 5 rijken systeem
1) Het rijk van de protisten


Definitie : Protisten zijn ééncellige organismen met een kern.
Voorbeelden :
Pantoffeldiertje
Oogwiertje
Amouben

Beweegt dmv Trilharen
Beweegt dmw zweepharen
Beweegt met schijnvoetjes en
doet aan fotosynthese
Indeling
Dierlijke protisten
Kenmerken
Zonder chlorofiel
Klasse
Eigelschappen
Foraminiferen
Kalk
Voorbeeld
Amouben ,
Pantoffeldiertje
Plantaardige
protiseen
Met chlorofiel
Diatoneëen
-Maken
kiezelskeletjes
-Belangrijk voor
het leven in zee
-Basis v/d
voedingsketen
-Ze produceren
zuurstof
Oogwiertje
2) Het 5 rijken systeem
Door de emorme vooruitgang van de wetenschappelijke
onderzoeksmethoden kwam men tot de vaststelling dat een 2
rijkensysteem niet meer volstond. Zo werden bacteriën in een
afzonderlijk rijk geplaatst , de moneren , omdat de verschillen met de
protisten te groot zijn.
Planten
Kern
Cellen
Naam
JA
Meercellig
Eukarioten
Diere
n
JA
Idem
Idem
Wat
Alle
planten
Alle
dieren
Zwamm
en
JA
Idem
Idem
Protisten
Moneren
JA
1cellig
Idem
Alle
Zwamm
er
Amoeben
Pantoffel
diertje
Oogwiert
je
NEE
1cellig
Prokeryo
ten
Bacterie
n
Protuisten en moneren zijn niet met het blote oog waarneembaar.
Virussen : -
Christallijn
Klompje eiwit rond DNA
Kunnen zichzelf niet voortplanten
Ze worden niet als levend beschouwd
Er bestaan geen geneesmiddelen voor
Een classificatiesysteem is :
 Nodig om :- overzichtelijke ordening te geven in de
veelheid en verschijdenheid van organismen.
- onderlinge verwantschappen: afstamming
van organismen weer te geven


Kunstmatig , omdat we organismen in vakjes zetten die
vaak minder scherp of bekend zijn dan wij denken
Steeds t verbeteren omdat we steeds meer kennis krijgen
over organismen
Download