PLantendeLen en hun aanPassinGen

advertisement
secundair onderwijs
PLANTENDELEN en
hun aanpassingen
Wat?
Voor wie?
Duur:
Prijs:
Educatieve
activiteit om zelf
te begeleiden
Door leerkracht
te begeleiden activiteit
(materiaal via website)
Secundair onderwijs (1 ste en 2 de graad)
1 uur
gratis
Deze activiteit zet de leerlingen aan het denken over de functies van de
verschillende plantenonderdelen (wortel, stengel, blad en bloem). Aan
de hand van onderzoeksvragen die ze in groepjes oplossen, worden
zekerheden in vraag gesteld: hebben alle planten wortels om voedsel uit
de bodem te halen? Hebben alle planten blaadjes?
Relatie met de eindtermen
Natuurwetenschappen EERSTE graad
—— De leerlingen kunnen bij een bloemplant de functies van de wortel,
de stengel, het blad en de bloem aangeven.
—— De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aangeven dat
organismen op verschillende manieren aangepast zijn aan hun
omgeving.
—— De leerlingen kunnen onder begeleiding, een natuurwetenschappelijk
probleem herleiden tot een onder­zoeksvraag, en een hypothese of
verwachting over deze vraag formuleren.
Natuurwetenschappen TWEEDE graad
—— De leerlingen kunnen bij waargenomen organismen overeenkomsten
en verschillen beschrijven en deze organismen in een eenvoudige
classificatie plaatsen.
—— De leerlingen kunnen voorbeelden geven van interacties tussen
organismen en hun omgeving en van interacties tussen organismen
onderling.
—— Onderzoekend leren / Leren onderzoeken: alle eindtermen
Nationale
Plantentuin
van België
Download