Uploaded by fadiemayhan

Evolutie opdracht

advertisement
Opdracht Welk woord heb je nodig om de zin compleet te maken?
1 Versteende overblijfselen van organismen of afdrukken van
organismen in gesteenten worden ______ genoemd.
2 ______ organen zijn organen die hun functie in de loop van
de evolutie verloren hebben.
3 De geschiedenis van het leven op aarde wordt verdeeld in
______ . Deze worden weer verdeeld in perioden.
4 Wanneer het ene dier eerder opvalt en opgegeten wordt dan
het ander, spreekt men van ______ .
5 Bij een ______ voortplanting veranderen de genen telkens
opnieuw.
6 Resten van planten en dieren worden bedekt door
afzettingslaagjes. Dit worden ______ genoemd.
7 Als de (dode) delen te zacht zijn, ______ ze meestal te snel
om te fossiliseren.
8 De eerste en meest eenvoudige vormen van leven waren de
______ .
9 Wetenschappers vermoeden dat alle ______ uit bepaalde
reptielen zijn ontstaan.
10 Een ______ is een plotselinge verandering in het
genotype.
11 Bij de evolutietheorie is er bij organismen een
overeenkomst in bouw te zien en in ______ .
12 Individuen die beter ______ zijn, hebben een grotere
overlevingskans.
13 Populaties die van elkaar geïsoleerd raken, ontwikkelen
zich tot nieuwe ______ .
14 Door een gebrek aan ______ kunnen overblijfselen van
organismen gemakkelijk fossiliseren.
15 Soorten zijn aantoonbaar verwant aan elkaar als hun
______ meer overeenkomsten vertoont.
16 Een ______ is een schematische voorstelling van waaruit
soorten zijn ontstaan.
17 Alle mensen die nu leven hebben een gemeenschappelijke
voorouder die ooit in ______ .
18 In de evolutie ontstaan er nieuwe soorten, maar ze
veranderen of ______ ook.
19 Bij de overgang van reptielen naar vogels hebben de
soorten ______ van beide groepen.
20 De grondlegger van de evolutietheorie was ______ .
Opdracht Welk woord heb je nodig om de zin compleet te maken?
Kies uit: Afrika, aangepast, DNA, Charles Darwin, bacteriën, embryonale ontwikkeling,
fossielen, kenmerken, lucht, mutatie, geslachtelijke, natuurlijke selectie, stamboom, vogels,
rudimentaire, vergaan, soorten, tijdperken, sedimenten, verdwijnen
1 Versteende overblijfselen van organismen of afdrukken van organismen in
gesteenten worden ______ genoemd.
2 ______ organen zijn organen die hun functie in de loop van de evolutie verloren
hebben.
3 De geschiedenis van het leven op aarde wordt verdeeld in ______ . Deze
worden weer verdeeld in perioden.
4 Wanneer het ene dier eerder opvalt en opgegeten wordt dan het ander, spreekt
men van ______ .
5 Bij een ______ voortplanting veranderen de genen telkens opnieuw.
6 Resten van planten en dieren worden bedekt door afzettingslaagjes. Dit worden
______ genoemd.
7 Als de (dode) delen te zacht zijn, ______ ze meestal te snel om te fossiliseren.
8 De eerste en meest eenvoudige vormen van leven waren de ______ .
9 Wetenschappers vermoeden dat alle ______ uit bepaalde reptielen zijn ontstaan.
10 Een ______ is een plotselinge verandering in het genotype.
11 Bij de evolutietheorie is er bij organismen een overeenkomst in bouw te zien en
in ______ .
12 Individuen die beter ______ zijn, hebben een grotere overlevingskans.
13 Populaties die van elkaar geïsoleerd raken, ontwikkelen zich tot nieuwe ______
.
14 Door een gebrek aan ______ kunnen overblijfselen van organismen
gemakkelijk fossiliseren.
15 Soorten zijn aantoonbaar verwant aan elkaar als hun ______ meer
overeenkomsten vertoont.
16 Een ______ is een schematische voorstelling van waaruit soorten zijn ontstaan.
17 Alle mensen die nu leven hebben een gemeenschappelijke voorouder die ooit in
______ .
18 In de evolutie ontstaan er nieuwe soorten, maar ze veranderen of ______ ook.
19 Bij de overgang van reptielen naar vogels hebben de soorten ______ van beide
groepen.
20 De grondlegger van de evolutietheorie was ______.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Fossielen
Rudimentaire
Tijdperken
Natuurlijke selectie
Geslachtelijke
Sedimenten
Vergaan
Bacteriën
Vogels
Mutatie
Embryonale ontwikkeling
Aangepast
Soorten
Lucht
DNA
Stamboom
Afrika
Verdwijnen
Kenmerken
Charles Darwin
Download