PowerPoint-presentatie

advertisement
 Lesstof
voortgangstoets 1.1
* HOOFDSTUK 1
1.1 T/M 1.5.1
* HOOFDSTUK 2 helemaal
* PRAKTIJKVOORSCHRIFTEN
 Microscopie
 Cytologie
Ik doe toch chemie?
Bloed en lichaamsvocht
Cellen en weefsels
Micro organismen, bacteriën, virussen en schimmels
Controle op voedingsmiddelen of cellulaire analyses van planten en m.o.
Verplicht Scalda keuzedeel
 Een
van de vele raakvlakken met Biologie
 Biochemie,
scheikunde van de levende cel.
 Milieuchemie.
 Pharmaceutische industrie.
Biologie is de basis voor
verschillende werkvelden chemie
Biologie gaat niet alleen over
beestjes en bloemetjes
Biologie behoort samen met
sterrenkunde, scheikunde,
wiskunde, natuurkunde tot de
natuurwetenschappen
microbiologie
anatomie
fysiologie
hematologie
immunologie
ecologie
biochemie
moleculaire biologie
histologie
cytologie
pathologie
Opdracht 1 t/m 8 blz. 5
Stofwisseling
Groei
Cellen
Voortplanting
Reactie
“Hersendood”
Friso lag achttien maanden in coma na
ski-ongeval
Klinisch dood
(ademhaling is
afwezig, reanimatie
is mogelijk)
Biologisch dood
onherstelbare
beschadigingen
Hersendood
Vitale
hersenfuncties zijn
uitgeschakeld, hart
klopt nog ->
orgaandonor
Het object is nooit levend geweest
 Cellen
 Stofwisseling
 Voortplanting
 Groei
 Reactie
Opdracht 9 t/m 13 blz. 6
 Natuurwetenschappelijke

methode
Voor onderzoek maak je een plan….
Waarneming
hypothese
Resultaten
theorie
probleemstelling
Conclusie
Opdracht 14 t/m 16 blz. 9
Waarom ordenen?
 Paragraaf
1.5.1
 Filmpje ordening
• inzicht in levend/ geleefde
natuur
• Orde van de natuur
ontdekken
• Communicatiemiddel
• Voorspellende waarde



Prokaryoten- eencellige organisme zonde celkern.
Ze hebben circulair DNA wat zich los in de cel bevindt.
Eukaryoten- alle organismen waarvan de cellen een
celkern bevatten.

Twee organismen die tot verschillende soorten
behoren en wel overeenkomstige kenmerken
hebben.

Organismen behoren tot dezelfde soort als zij
veel overeenkomstige eigenschappen hebben en
zich onderling kunnen voortplanten. Ook hun
nakomelingen moeten vruchtbaar zijn.
Binaire nomenclatuur: Panthera tigris (geslacht soort)
Download