Doelstelling 1-5 - 11 (62903)

advertisement
Biologie voor jou > Biologie
Hstuk 6, doelstellingen 1-5 + 11
Doelstelling 1
 Biotische factoren: invloeden afkomstig van de levende natuur
- Bijv. Soortgenten, roofdieren, ziekteverwekkers
 Abiotische factoren: invloeden afkomstig van de levenloze natuur
- Bijv. Tempratuur, licht, wind, zuurstofgehalte van de lucht, regenval, mineralen,
bodemgesteldhed
Doelstelling 2
 Individu: één enkel organisme
 Populatie: een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die zich onderling
voortplanten
 Levensgemeenschap: alle populaties die in een ecosysteem leven
 Ecosysteem: een bepaald gebied, waarbinnen de biotische en de abiotische factoren een
eenheid vormen
- Biotoop: de gezamelijke abiotische factoren van een ecosysteem
Doelstelling 3
 Voedsselketen: een reeks soorten, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort
- Elke voedselketen heeft een plantsoort als eerste schakel
 Voedselweb (voedselnet): he geheel van voedselrelaties in een ecosysteem
- In een voedselweb lopen allerlei voedselketens door elkaar een
Doelstelling 4
 Producenten: leveren het voedsel voor alle anderen organismen
- Planten zijn producenten. In de groenen delen van planten vindt fotosynthese plaats
 Consumenten: eten de stoffen die door planten zijn gemaakt
- Consumenten van de eerste orde worden gegeten dor cnsumenten van de tweede orde,
en die weer door consumenten van de derde orde, enz.
- Tot de consumenten behoren planteneters, vleeseters, alleseters en avfaleters
- Dieren zijn consumenten
 Reducenten: ruimen de dode resten van organismen op
- Hierdoor komen weer voedingszouten (mineralen) vrij voor de producenten
- Reducenten maken de kringloop van stoffen in een ecosysteem compleet
- Bacteriën en schimmels zijn reducenten
Biologie voor jou > Biologie
Hstuk 6, doelstellingen 1-5 + 11
Doelstelling 5
 De kringloop van water
Waterdamp
Wolken
Condensatie
Neerslag
Verdamping
Lucht
Water
Water
Oceanen en zeeën
Rivieren
 De kringloop van koolstof
Lucht
Planten
Fotosynthese
Koolstofdioxide
Glucose
Verbranding
Plantaardige energierijke stoffen
Energierijke stoffen
Dode resten van dieren en
uitwepselen
Dierlijke energierijke stoffen
Bacteriën en schimmels
Doelstelling 11
 Autotrofe organismen:
- Hebben bladgroen;
- Vertonen in het licht fotosynthese;
- Kunnen energierijke stoffen maken uit energiearme stoffen;
- Hebben geen anderen organismen nodig voor hun voedsel;
- Nemen alleen energiearme stoffen op uit hum milieu
 Heterotrofe organismen:
- Hebben geen bladgroen;
- Vertonen geen fotosynnthese;
- Kunnen geen energierijkestoffen maken uit ernergiearme stoffen;
- Hebben andere organismen nodig voor hun voedsel;
- Nemen energierijke en energiearme stoffen op uit hun milieu
Dieren
Biologie voor jou > Biologie
Hstuk 6, doelstellingen 1-5 + 11
Download