taak Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring

advertisement
geschiedenis 4 2016-2017
A-taak: Bronnenanalyse
De Amerikaanse Revolutie en de ideeën van de Verlichting
A. Voorbereidend lezen: de gebeurtenissen die tot de Onafhankelijkheidsoorlog leidden
Lees pp. 140-141 in Storia: zo krijg je de nodige achtergrond om je te helpen de
onafhankelijkheidsverklaring te interpreteren.
B. De onafhankelijkheidsverklaring
Lees op p. 143 van Storia aandachtig het fragment uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring,
die vertegenwoordigers van de dertien Amerikaanse koloniën gezamenlijk ondertekenden op 4 juli
1776.
Welke 3 principes of ideeën uit de Verlichting vind je terug in het fragment? (Je mag de PPT over de
Verlichting gebruiken: die vind je bij de documenten voor geschiedenis op Smartschool; of je kan ook
Storia pp. 133-134 gebruiken). Citeer uit de onafhankelijkheidsverklaring en leg het verband met de
Verlichting voldoende uit.
1.
(3 ptn.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2.
(3 ptn.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3.
(3 ptn.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1
geschiedenis 4 2016-2017
B. de Amerikaanse grondwet
Lees de eerste drie artikelen van de grondwet op p. 144 van Storia. Welk politiek principe dat zijn
oorsprong in de Verlichting heeft, ligt duidelijk aan de grondslag van deze eerste artikelen?
_______________________________________________________________________________
(1 pt.)
Wie formuleerde dat principe voor het eerst?
_______________________________________________________________________________
(1 pt.)
C. Checks and balances
Bekijk aandachtig het schema op p. 145 van Storia en leg voor elke macht uit hoe ze (een van) de
andere machten in bedwang kan houden door het systeem van “checks and balances”. Leg
voldoende uit.
1.
(3 ptn.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2.
(3 ptn.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3.
(3 ptn.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2
Download