PowerPoint-presentatie

advertisement
STEM en
Energiekoffer
Missie van MOS
Samen leren om
duurzame keuzes te maken
voor de planeet.
“We live at a time when emotions and
feelings count more than truth,
and there is a vast ignorance of science.”
James Lovelock
CO2 in de atmosfeer
Groei?
Hoeveel broeikasgas?
Age of stupid
“Without the hot air”
(David McKay)
kWh/d (per persoon)
Waar gaat CO2 naartoe?
“Without the hot air”
Duurzame Ontwikkeling
Educatie voor DO
• Hoofd
• Hart
• Handen
 Energie besparen
1ste hoofdwet
Behoudswet:
Energie en materie
gaan nooit verloren.
2de hoofdwet
2de hoofdwet
Scholen en energie
Energiedrager
TJ/jaar
aardgas
2150
42%
stookolie
1550
30%
elektriciteit
TOTAAL
1400
5100
28%
energiedienst
besparingspotentieel
90% verwarming
8 % warm water
2% andere
36% brandstofverbruik
= ca. 1600 TJ/jaar
72% verlichting
12% circulatiepomp (CV)
6% koelmeubelen
0% ventilatie
10% andere
45% elektriciteitsverbruik
= ca. 380 TJ/jaar
Trias Energetica
verbetering comfort
sensibilisatie, communicatie
energiemaatregelen bepalen, communicatie
eenvoud maatregelen
sensibilisatie, communicatie
energiemaatregelen bepalen, communicatie
sensibilisatie, communicatie, opvolgen maatregelen
besparingspotentieel
ENERGIECHECK: verlichting
 verbruik verlichting
 efficientie van de verlichting
 doven van lichten
ENERGIECHECK: sluipverbruik
ENERGIECHECK: ventilatie
 CO2 instantaan meten
 ventilatieprocedures zoeken
ENERGIECHECK: verwarming
tijdsinvestering
MOS
De energiekoffer
***
**
**
*
**
**
*
**
*
*
*
**
***
*
**
**
**
-
*
*
*
*
*
***
*
*
**
***
***
***
Oef1
Data loggen
Automatisch verrichten van metingen gedurende een
bepaalde periode.
•
•
•
•
Verlichtingssterkte
Relatieve luchtvochtigheid
Temperatuur
Externe sonde (CO2 en temp.)
Gebruik logger
1. Installeren hoboware
2. Launch
– Wat meten?
– Frequentie metingen?
– Hoe meten starten?
3. Meten
– Veilig opstellen (droog, diefstal, …)
4. Uitlezen
Analyseren
Waterzijdig inregelen.
Oef 2
EnergieCHECK verlichting
Normen E
verlichtingssterkte
E (lx)
specifiek vermogen
(W/m²)
300 à 500
6 à 10
BORD
500
10
PRAKTIJKLOKAAL
500
10
TEKENLOKAAL
700
15
GANGEN
150
3
INKOMHAL
200
4
TRAPPEN
150
3
KLASLOKAAL
Inventarisatie verlichting
S [m²]
Efficiëntie vd verlichting
per 100 lx en per m²
2 tot 2,5 W geïnstalleerd vermogen
naam
lokaal
(1)
soort
lamp
(2)
P
(W)
(3)
E
(lx)
(4)
S
(m²)
(5)
P/S
(W/m²)
(6)
15 min
(EURO)
(7)
Besluit
(8)
 Is de verlichting van dit lokaal efficiënt?
Wat heb je geleerd?
Soorten onderzoek:
• Bevestigend
(vraag en methode door lkr, resultaat op voorhand gekend)
• Gestuurd
(vraag en methode door lkr)
• Begeleid
(vraag lkr, methode lln)
• Open
(vraag en methode lln)
Oef 3
Onderzoeksvraag formuleren
“Energiegebruik van een laptop.”
• Verzin elk afzonderlijk 3 vragen  post it
• Post it op muur
• Groeperen
• Vragen bij verzinnen
• Selecteren van de vragen
Relevantie van
mijn vraag?
Planetwatch-Planetchange
Download