Padden hebben geen tanden. B?

advertisement
Waarom zijn de meeste lente bloemen geel?
A Geel is mooi
B Geel is warmer voor de insecten
C Geel is beter zichtbaar voor insecten
Dit is een…
A
B
C
Aardappel
Aardpeer
Anemoon
Hondsdraf kom je al vroeg in het jaar tegen, hoe herken je het?
A aan de kleur
B aan de geur
C aan de bloemetjes
Dit zijn?
A Schapen
B Geiten
C Lammetjes
Dit zijn?
A Koeien
B Stieren
C Pinken
Deze zwaneneieren zijn…
A nog niet compleet, er komen waarschijnlijk nog meer eieren bij
B achter gelaten
C gecamoufleerd
Hoe heet dit Park?
Hoe heet dit park?
A
B
C
Midden-Delfland
Kethel
Polderpark Kethel
Hoe noem je de gekleurde, opvallende blaadjes van een
bloem?
a) Helmbladen
b) Kroonbladen
c) Kelkbladen
Waarom heeft een dagpauwoog van die grote ogen op
zijn vleugels?
A
B
C
om vrouwtjes te lokken
voor de sier
om vijanden af te schrikken
Welke vogel is een weidevogel?
A Specht
B Grutto
C Koolmees
De dikke glibberige laag (gelei) rondom het eitje is ervoor
om . . . .
A
B
C
..
vissen te beletten de eitjes op te eten
de eitjes te laten drijven
uitdrogen te voorkomen
Hoe laten grassen hun stuifmeel verspreiden?
A door de wind
B door insecten
C door het water
Welke plant is een windbestuiver?
A appelboom
B klaproos
C straatgras
Hoe noemen we dieren waarvan de jongen blind en
hulpeloos geboren worden?
• A
• B
• C
NESTBLIJVERS
NESTVLIEDERS
NESTLIGGERS
Wat is waar?
a) In een zaadje zit alleen voedsel
b) In een zaadje zit eigenlijk al een hele plant
c) In een zaadje zit een voorkiem
Wat is waar over?
a) Een kastanje-boom heeft bloemen
b) Een kastanje-boom heeft bloesen
c) Een kastanje-boom is een naald-boom
Waarom ruiken bloemen sterk?
A Omdat mensen dat lekker vinden
B om ervoor te zorgen dat ze niet opgegeten worden
C om insecten te lokken voor de bestuiving
Wat is geen gras?
A
B
C
Gele lis
Vossenstaart
Kruipertje
Waar houden padden hun winterslaap?
a) In de grond, in de modder
b) In het water waar ze zijn geboren
c) In een holletje van bladeren
Dit is?
A
B
C
Een paddensnoer
een school visjes
Kikkerdril
Na de winter gaan padden op reis naar de plek waar ze zijn
geboren, hoe heet dat?
a) Padden-stoel
b) Padden-poel
c) Padden-trek
Vlinders ondergaan een gedaanteverwisseling.
De juiste volgorde is
A vlinder - rups pop - - ei
B ei - pop - larve - vlinder
C ei - larve - vlinder - pop
ei - larve - pop - vlinder
Nederland wordt ook wel eens kikkerlandje
genoemd. Hoeveel soorten amfibieën (kikkers,
padden en salamanders) komen er in
Nederland voor?
A 12 soorten.
B 14 soorten.
C 16 soorten.
D 18 soorten.
Hoe ademen amfibieën?
A
B
C
D
Met hun longen.
Met hun huid en longen.
Met hun huid, kieuwen en longen.
Met hun kieuwen.
Ontwikkeling
Vlinders ondergaan een gedaanteverwisseling.
De juiste volgorde is
•
•
•
•
a. pop - vlinder - larve - ei
b. ei - pop - larve - vlinder
c. ei - larve - vlinder - pop
d. ei - larve - pop - vlinder
Welke bloemplanten zie je als eerste na
de winter?
• A Tulpen en narcissen
• B Madeliefjes en vergeet-me-nietjes
• C Sneeuwklokjes en krokussen
Waarom hebben bloemen felle kleuren?
• A omdat mensen dat mooi vinden
• B om ervoor te zorgen dat ze niet opgegeten worden
• C om insecten te loken voor de bestuiving
Volwassen Individu – koningin
Een eierleggende koningin wordt verzorgd door zo'n
twaalftal bijen. Imkers noemen dat de
•
•
•
•
a. hofstaat
b. lakeien
c. prinsessen
d. hofnarren
Wanneer wordt een bloem bevrucht (en kunnen er zaden
gaan groeien)?
• a)Als een bij nectar drinkt
• b)Als er stuifmeel op de stamper komt
• c)Als de gekleurde blaadjes afvallen
Op de meeldraden van een bloem zit stuifmeel; ze zijn
..............................
• a)De vrucht van de bloem
• b)Het vrouwelijk deel van de bloem
• c)Het mannelijk deel van de bloem
Ontwikkeling
Bijen ondergaan een gedaanteverwisseling.
De juiste volgorde is
•
•
•
•
a. pop - volwassen bij - larve - ei
b. ei - pop - larve - volwassen bij
c. ei - larve - volwassen bij - pop
d. ei - larve - pop - volwassen bij
Waaraan moet het leefgebied van de meeste
salamanders in ieder geval voldoen?
A
B
C
D
Er moet een hoge temperatuur heersen.
Er moet veel rots en steen aanwezig zijn.
Het moet er enigszins vochtig zijn.
De temperatuur mag niet boven de 5°C. komen.
Hoelang bewonen amfibieën de aarde al?
• Ca. 3.500 jaar
Ca. 35.000 jaar
Ca. 350.000 jaar.
Ca. 350.000.000 jaar
Wormsalamanders...
A Leven alleen op het land.
B Leven alleen in het water.
C Afhankelijk van de soort op het land of in het water.
D Bestaan niet.
Welke bewering is waar?
A
B
C
D
Kikkers hebben geen tanden.
Padden hebben geen tanden. B?
Salamanders hebben geen tanden.
Kikkers, padden en salamanders hebben geen tanden.
Download