PowerPoint-presentatie

advertisement
Powerpoint Hans Marischal
Mooie uitspraken
zondag 23 juli 2017
Een vriend is als een prikkeldraad :
als je eraan gehecht bent, raak je er moeilijk van af.
Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
Mijn wolken treurend in het duister, vergeten dat zij
het zelf zijn die de zon verborgen houden.
De eerste stap tot het realiseren van een droom,
is het in je geest tot prioriteit maken.
Wees moedig genoeg om te groeien
naar de bloem die je bestemming is.
In de stilte,
kan je hart,
net als een bloem,
opengaan...
En kun je,
als je heel goed luistert,
de roep van het leven weer
verstaan
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd
worden.
Maak van je leven een huis, waarin je hart kan wonen met de deur, die open staat voor als je
vrienden komen.
Elke minuut dat je je druk maakt om je verleden,
gaat af van je toekomst
Tussen het volhouden door
mag je best even uitrusten.
Geluk is als een kwajongen:
Het klopt aan uw deur
en loopt dan hard weg.
Laat de teleurstellingen
van vandaag nooit
de dromen
van morgen
overschaduwen.
Wie over iedere stap
lang nadenkt,
staat zijn leven lang
op een been.
De muziek is de moedertaal van ons hart.
Rijkdom is als zeewater :
hoe meer men er van drinkt,
hoe dorstiger men wordt.
Het scherpste wapen dat ik ken is het
gouden puntje van mijn pen.
Muziek Fleetwood Mac : Albatros.
The end.
Download