Engerlingen

advertisement
Engerlingen en emelten voeden zich met de ondergrondse delen (wortels) van de grasplant. De vraatschade kan
zulke vormen aannemen dat hele delen van het gazon los komen te liggen en bijgevolg afsterven. Hierdoor krijgt
het gazon her en der verdroogde, dode of zelfs kale plekken.
Engerlingen
Een engerling is de larve van een kever die tot de familie bladsprietkevers
behoort. De meest bekende is de larve van de meikever, maar ook larven
van de junikever en de rozenkever worden engerling genoemd. Een
engerling heeft een karakteristiek uiterlijk: een duidelijk 'C'- vormig
gekromd en geelwit rupsachtig lichaam met een bruine kop.
Emelten
De larve van de langpootmug wordt emelt genoemd. Het is een taaie,
grauwe, pootloze madeachtige larve. Een opvallend kenmerk van de larve
zijn de zes uitsteeksels aan de achterkant van de larve.
In het algemeen zijn slecht onderhouden gazons meer vatbaar voor schade veroorzaakt door engerlingen en
emelten. Daarom is het essentieel om uw gazon regelmatig te voeden. In het algemeen is het aan te raden om
regelmatiger te bemesten aan een lage dosis dan minder frequent te bemesten aan een hoge dosis.
Preventief uw gazon bemesten kan met een organische meststof.

Dankzij haar evenwichtige samenstelling en lange
werking mag deze gazonmeststof gedurende het
hele jaar gebruikt worden op zowel sier- , speelen sportgazons.


De zachte werking van deze organische meststof
zorgt voor een rustige groei, stevige grasmat en
diepgroene kleur.
De organische stof wordt door het bodemleven
omgezet in humus. Humus verbetert de structuur
en het vochthoudend vermogen van de grond
waardoor de inworteling en het microbieel
bodemleven gestimuleerd worden en
voedingselementen beter worden vastgehouden.

Aangezien de meststof organische fosforbronnen bevat voor een goede inworteling en stevig
wortelstelsel, zal het schadebeeld na aantasting door engerlingen en emelten sneller verdwijnen en
herstellen.
Download