Groei en ontwikkeling

advertisement
Algemene informatie.
Deze bingo kan gebruikt worden ter afronding van thema 5 van deel 1mhv van biologie voor
jou. Het thema is groei en ontwikkeling (bij mensen planten en dieren)
Het spel duurt ongeveer 25 minuten.
Ter voorbereiding van het spel.
Maak 40 kaartjes van gelijke grootte en schrijf op deze kaartjes de cijfers 1 t/m 40 zodat elk
kaartjes een ander cijfer krijgt. Beschrijf de kaartjes aan 1 zijde. Vouw de kaartjes vervolgens
2 keer dubbel zodat het cijfer niet meer te zien is en doe de opgevouwen kaartjes in een doos.
Kopieer de bingo kaarten en knip ze los: in totaal heb je nu 8 verschillende bingokaarten.
Verdeel de klas in 8 groepen. Elk groepje moet in het bezit zijn van pen of potlood. Kies een
leerling die het leuk vindt kaartjes te trekken (kaarttrekker) en een spelleider (meestal docent
zelf)
Het spel
Alle 8 groepen krijgen een verschillende bingokaart.
De kaarttrekker trekt een kaartje met cijfer erop uit de doos. Hij of zij leest het cijfer voor en
noteert dit op het bord. De spelleider leest vervolgens de vraag voor die bij dit cijfer
hoort.Vervolgens kijken de leden van elk groepje of zij het antwoord van de voorgelezen
vraag op hun bingokaart hebben staan. Zo ja, dan het antwoord doorkruizen. Zo nee, dan
wachten op de volgende vraag.
Het spel is afgelopen wanneer 1 groepje alle antwoorden op hun bingokaart hebben
aangekruist. Vervolgens kijkt de spelleider of zij inderdaad de juiste antwoorden hebben
aangekruist en bij een goed resultaat krijgen het groepje een beloning (snoepje , marsje of zo
iets)
‘Groei en ontwikkeling’
De veertig vragen zijn:
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
vraag
Welk onderdeel van een bruine boon beschermt het zaad?
Waarin bevindt zich het reservevoedsel van een bruine boon?
Hoe heet de grote, witte, ovale plek op de bruine boon?
Waar groeit het worteltje door naar buiten bij de kieming v/e
bruine boon?
Hoeveel zaadlobben heeft een bruine boon?
Hoeveel poortjes heeft een bruine boon?
Als er meer cellen worden gevormd, spreken we van ...
Het ontstaan van nieuwe organen noemen we ...
Geef een ander woord voor gedaanteverwisseling.
Gedaanteverwisseling komt voor bij 2 diergroepen, t.w.
insecten en ...
Een koolwitje is een ...
Hoe heet de larve (het jong) van de vlinder?
Hoeveel keer vervelt de rups van een koolwitje?
Hoe heet het wanneer de rups zijn pantsertje afstroopt?
Hoe noemen we het pantser van een rups ook wel?
Wat ontstaat er uit een rups?
Hoe heet het omhulsel van de pop van een vlinder?
Wat eet de rups van het koolwitje vooral?
Wanneer kan een vlinder zich voortplanten: als imago of als
larve?
Hoe noemt men het jong van een dier met
gedaanteverwisseling?
Hoeveel ontwikkelingsstadia maakt een kikker door?
Wat zit er om de kikkereitjes?
Hoe noemen we de kikkereitjes ook wel?
Hoe noemen we de kikkervisjes ook wel?
Hoe haalt een heel jong kikkervisje adem?
26. Hoe haalt een kikker adem?
27. Hoe haalt een al wat ouder kikkervisje adem?
28. Ontstaan bij een kikkervisje als eerste de achterpootjes of de
voorpootjes?
29. Ontstaan bij een kikkervisje als laatste de achterpootjes of de
voorpootjes?
30. Wat eet een kikkervisje?
31. Wat eet een kikker?
32. Waar leeft een kikkervisje?
33. Waar leeft een kikker?
antwoord
zaadhuid
zaadlob
navel
poortje
2
1
groei
ontwikkeling
metamorfose
amfibieën
vlinder
rups
4
vervelling
uitwendig skelet
pop
cocon
koolbladeren
imago
larve
3
geleiachtig omhulsel
kikkerdril
dikkopjes
uitwendige kieuwen +
huid
longen + huid
inwendige kieuwen +
huid
achterpootjes
voorpootjes
algen
insecten
in het water
in het water en op het
land
34. Hoe noemen we een korte periode waarin veel groei
plaatsvindt?
35. Wat groeit het snelst bij de mens: het hoofd of het onderlijf?
36. Wat groeit het langzaamst bij de mens: het hoofd of het
onderlijf?
37. Een levensfase duurt bij ieder mens even lang. Juist/onjuist?
38. Lopen is een vorm van motorische ontwikkeling bij de mens.
Juist/onjuist?
39. Hoe noemen we een mens van drie jaar?.
40. Hoe noemen we een mens van vijf jaar?
groeispurt
onderlijf
hoofd
onjuist
juist
peuter
kleuter
Bio-bingokaart bij thema 5 ‘Groei en ontwikkeling’
NAAM:
KLAS:
VOORPOOTJES
KLEUTER
POP
KIKKERDRIL
GELEIACHTIG
OMHULSEL
ZAADHUID
GROEI
VERVELLING
IN HET WATER
ONJUIST
PEUTER
4
Bio-bingokaart bij thema 5 ‘Groei en ontwikkeling’
NAAM:
KLAS:
ZAADLOB
LONGEN EN
HUID
KIKKERDRIL
ALGEN
DIKKOPJES
LARVE
1
NAVEL
COCON
METAMORFOSE
INWENDIGE
KIEUWEN +
HUID
GROEISPURT
Bio-bingokaart bij thema 5 ‘Groei en ontwikkeling’
NAAM:
KLAS:
ACHTERPOOTJES
UITWENDIG
SKELET
IMAGO
KOOLBLADEREN
GELEIACHTIG
OMHULSEL
2
INSECTEN
ONDERLIJF
IN HET WATER
JUIST
VLINDER
GROEISPURT
Bio-bingokaart bij thema 5 ‘Groei en ontwikkeling’
NAAM:
KLAS:
METAMORFOSE
LONGEN EN
HUID
RUPS
ALGEN
DIKKOPJES
LARVE
3
IMAGO
VERVELLING
INWENDIGE
KIEUWEN +
HUID
ONTWIKKELING
COCON
Bio-bingokaart bij thema 5 ‘Groei en ontwikkeling’
NAAM:
KLAS:
ACHTERPOOTJES
POORTJE
UITWENDIGE
KIEUWEN +
HUID
KOOLBLADEREN
ONTWIKKELING
ZAADHUID
AMFIBIEËN
HOOFD
IN HET WATER
EN OP HET
LAND
JUIST
VLINDER
1
Bio-bingokaart bij thema 5 ‘Groei en ontwikkeling’
NAAM:
KLAS:
RUPS
POORTJE
UITWENDIGE
KIEUWEN +
HUID
KIKKERDRIL
UITWENDIG
SKELET
ZAADHUID
INSECTEN
HOOFD
IN HET WATER
EN OP HET
LAND
PEUTER
POP
3
Download