Verslag lezing tuinclub door de heer Geert de Vries. De dames van

advertisement
Verslag lezing tuinclub door de heer Geert de Vries.
De dames van de tuinclub kwamen op woensdag 10 februari 2016 bijeen in het
buurtgebouw de Raat.
Deze keer niet om bloemstukken te maken, maar om te luisteren en te kijken.
Ondanks dat er griep heerst en verschillende dames hadden afgezegd kon Fennie
een groot aantal dames welkom heten en opende met een gedicht over vlinders.
Een bijzonder woord van welkom voor natuurfotograaf de heer Geert de Vries uit
2e Exloërmond die een lezing zal houden over vlinders.
Hij zal ons via een powerpoint presentatie beelden laten zien en vertellen over
vlinders, voor de pauze hoe het leven van de vlinder in elkaar zit en na de pauze
hoe de vlinder in het landschap past b.v. in tuin, heide, weiland en bos.
Eerst hadden we nog een paar mededelingen.
De tuinclub kon een nieuw lid verwelkomen, Aly Bolhuis, we wensen haar een
leuke tijd toe.
De data werden bekendgemaakt voor 2016.
Nadat we een paar kopjes koffie met cake hadden genuttigd kreeg de heer de
Vries het woord.
We kregen schitterende natuurfoto’s te zien, allemaal gemaakt door hem zelf van
wilde bloemen en planten en prachtige soorten vlinders in de mooiste vormen en
kleuren en al de namen die daarbij horen.
Op foto’s van heel dichtbij genomen kon je zien hoe fijn behaard deze dieren
zijn.
Ook werd ons uitgelegd wat de functies van de voelsprieten (antennes) zijn.
Hoe je het verschil tussen dag- en nachtvlinders en tussen mannetjes en
vrouwtjes kunt zien.
Er leven zo’n honderd soorten dagvlinders en wel een paar duizend soorten
nachtvlinders in ons land.
De dagvlinders hebben knopjes aan de antennes en de nachtvlinders niet, die
hebben een soort veertjes als antenne.
De schijnogen in de vleugels, en de schutkleuren van de rupsen om vijanden op
het verkeerde been te zetten, zoals sluipwespen die haar eitjes weer in de rups
legt en hem helemaal opeten.
Hoe minuscuul de eitjes zijn die ze op de waardplanten leggen.
Deze waardplanten zijn nodig om vlinders voort te laten bestaan.
Onder andere spreekt men over een waardplant voor een plant waarop een
vlinder haar eitjes afzet.
Dit is meestal de plant waarvan de rups leeft, zodra die uit het ei is gekropen.
Sommige vlinders zetten hun eitjes niet af op de waardplant, maar in de buurt,
zodat de rups nog op zoek moet naar voedsel, bv. in een mierennest.
Sommige vlindersoorten zijn zeer kieskeurig, het verdwijnen van een enkele
plantensoort kan betekenen dat een vlindersoort mee ten onder gaat.
We kregen uitleg over de voeding die ze tijdens zo’n proces nodig hebben en
over het gif dat verschillende planten bevatten en hoe ze dat omzeilen.
Welke bloemen bepaalde soorten vlinders bezoeken.
De meeste vlinders leven maar kort, van een paar dagen tot een paar weken.
Alleen vlinders die als vlinder overwinteren kunnen wel een half jaar of langer
leven (dagpauwoog, atalanta, citroenvlinder)
Het is een groot wonder hoe een leven van een vlinder in elkaar steekt.
De metamorfose die ze ondergaan, van eitje veranderen in rups, zich verpoppen
en dan na 2 weken na een complete gedaantewisseling als volwassen vlinder uit
die pop kruipen.
De paring al direct geschiedt nadat ze uit de pop komen.
Om zulke mooie beelden vast te leggen moet je heel veel geduld en een grote
passie hebben voor de natuur en alles wat er in leeft.
Gefascineerd hebben we naar al dat moois gekeken en geluisterd naar een
prachtig verhaal.
Onvoorstelbaar hoe mooi de natuur is maar ook hard.
Mijn advies is: kijk goed om je heen als je de natuur in gaat, heb geduld en
geniet van al die wonderlijke schoonheid om je heen, vooral straks in de lente,
als alles weer nieuw en groen wordt.
Fennie bedankte de heer de Vries hartelijk voor al het moois dat hij ons heeft
laten zien, de boeiende en humoristische wijze waarop hij alles vertelde en
wenste iedereen wel thuis.
Het was een hele interessante avond en we hebben er weer heel wat van
opgestoken.
Fennie Oostra.
Download