Slide 1

advertisement
Wet op de
handelspraktijken
1. DOEL
 Eerlijke concurrentie tussen handelaars
 Goede verstandhouding tussen
handelaar en consument
 Consument correct voorlichten
 Consument beschermen
2. Voorlichting van de consument
 Prijsaanduiding
 Aanduiding van de hoeveelheid
 Benaming, samenstelling en etikettering
van de producten en van de diensten
PRIJSAANDUIDING
De prijs van te koop aangeboden producten
moet schriftelijk en ondubbelzinnig, leesbaar en
goed zichtbaar aangeduid zijn.
Het tarief van aangeboden diensten moet
schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en
ondubbelzinnig aangeduid zijn.
Het moet gaan om de totale prijs of het totale
tarief. Hierin is begrepen: de BTW en alle overige
taksen en kosten die door de consument
verplicht moeten bijbetaald worden.
De prijzen en tarieven moeten minstens in euro
aangeduid worden.
Het aanduiden van prijs- of tariefverminderingen
moet op één van volgende manieren gebeuren.
 De nieuwe prijs naast de oude
doorgehaalde prijs
€ 13,99
€ 9,99
 De woorden nieuwe prijs en oude prijs
naast de overeenstemmende bedragen
oude prijs
€ 13,99
nieuwe prijs € 9,99
 Het kortingspercentage en de nieuwe
prijs naast de oude doorgehaalde prijs
€ 10,00
20% korting € 8,00
 Het aanduiden van een
kortingspercentage voor een groep van
producten of diensten met de vermelding
of deze prijsvermindering reeds werd
verrekend in de aangeduide prijs of niet.
Alle artikelen met een gele bol
20% korting aan de kassa
Aanduiden van de
hoeveelheid
Op de verpakking van producten moet leesbaar, goed
zichtbaar en ondubbelzinnig de nominale hoeveelheid
vermeld worden in een meeteenheid (l, kg, m, ...)
Benaming,
samenstelling en
etikettering van de
producten en van de
diensten.
De benaming en de samenstelling van een
product en van een dienst moet vermeld worden
in de taal van het gebied waar het product
verkocht wordt. In Vlaanderen geldt het
Nederlands, in Wallonië het Frans en in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de beide talen.
Het juiste gebruik van talen geldt ook voor
garantiebewijzen en gebruiksaanwijzigingen.
3. Benaming van de
oorsprong
Met “benaming van oorsprong” bedoelt
de wet de geografische benaming van
een land, een streek of een plaats waar
een product vandaan komt. De
uitzonderlijke kwaliteit en de specifieke
eigenschappen zijn uitsluitend aan dit
land, deze streek of plaats toe te
schrijven.
Boulogne
4. Reclame
Elke mededeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bedoeld is om de verkoop
van producten of diensten te bevorderen.
Vergelijkende reclame
 Niet misleidend zijn;
 De prodcuten of diensten dezelfde behoeften
vervullen of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
 Niet de goede naam schaadt of zich niet
kleinerend uitlaat over de concurrent of zijn
producten of diensten;
 Niet gaat over imitaties of namaak van
producten of diensten die beschermd zijn;
 Duidelijk de begin- en einddatum van deze
aanbieiding vermelden, wanneer ze verwezen
wordt naar een speciale aanbieding.
5. Verkoop met verlies
Wat?
Als de verkoopprijs lager ligt dan de
aankoopprijs  verkoop met verlies
Toegestaan?
Neen, maar er bestaan
uitzonderingen.
Toegestane uitzonderingen voor
de verkoop met verlies.
 Producten die uitverkocht worden
 Producten die tijdens een opruiming verkocht
worden
 Producten waarvan de waarde snel kan
verminderen en die niet langer bewaard
kunnen worden. (verse producten)
 Producten die voor een tijdelijke,
voorbijgaande gelegenheid worden verkocht:
na deze gelegenheid bv. gadgets ivm WK
voetbal; millenium 2000
 Verouderde gebrekkige of beschadigde
producten bv. kledij met een losse naad
Download