Vacature MT-lid/ Afdelingsmanager Bedrijfsvoering

advertisement
Vacature MT-lid/ Afdelingsmanager Bedrijfsvoering
( 36 uur per week)
De gemeente Hof van Twente is een jonge en dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners
gelegen in het groene hart van Twente. De gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit
de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Hof van Twente heeft
ongeveer 250 medewerkers in dienst. Binnen onze gemeentelijke organisatie leven wij steeds meer
LEV. LEV staat voor Leiderschap, Eigenaarschap en Vertrouwen. We werken zelfstandig, nemen
initiatief, zijn proactief, nemen onze verantwoordelijkheid en hebben vertrouwen in onszelf, in elkaar
en in anderen. Dit zijn onze kernwaarden waarin wij ons ontwikkelen. Daarnaast werken we vanuit een
visie die gebaseerd is op de uitgangspunten: de vraag is leidend, digitaal en eenvoud en ruimte voor
ontwikkeling.
Wil jij graag een bijdrage leveren aan het versterken van de mooie dynamiek die we binnen
de gemeente Hof van Twente kennen? Houd je ervan jezelf uit te dagen? Ben je er sterk in
om mensen een stap verder te brengen en word je blij van leidinggeven aan de organisatie
en in het bijzonder bedrijfsvoering? Dan is deze functie op jouw lijf geschreven!
Je rol in het managementteam
Ons managementteam staat voor LEV, verandering en ontwikkeling. Het managementteam
denkt buiten de gangbare kaders en verwacht daarin initiatieven van medewerkers. Zo werkt
het managementteam nauw samen met medewerkers op het gebied van
organisatieontwikkeling. Het managementteam focust zich daarnaast op organisatiebrede
resultaten, integraliteit en samenwerking, versterking van het strategisch vermogen, het
elkaar kunnen en durven aanspreken, op politiek-bestuurlijke sensitiviteit en niet te vergeten
de professionele advisering van het college. Het managementteam is daarbij
voorwaardenscheppend en stuurt op hoofdlijnen. Je bent in staat de belangen van de
organisatie als geheel te behartigen. Daarnaast sta jij voor de door de afdeling gegeven
adviezen richting MT en B&W en heb je oog voor naleving van afgesproken spelregels op
het gebied van bedrijfsvoering. Borging en afmaken zijn onderdeel van je bagage.
Maak kennis met je rol in de afdeling Bedrijfsvoering
Als afdelingsmanager geef je leiding aan de ca. 75 medewerkers van de afdeling
Bedrijfsvoering, welke bestaat uit 3 teams: Beleid en advies, Ondersteuning en Informatiemanagement. Deze teams worden functioneel aangestuurd door 2 teamcoördinatoren
waarmee je nauw samenwerkt. De teams richten zich op ondersteuning, advisering en
facilitering van de andere afdelingen vanuit diverse vakgebieden. Denk hierbij aan
communicatie, juridische zaken, financiën, P&O, inkoop, facilitaire zaken, secretariaat,
bodes, documentaire informatievoorziening en informatisering en automatisering. Daarnaast
zijn ook de gemeentelijke belastingen en de basisregistraties BAG en WOZ ondergebracht
op deze afdeling. De grotere vraagstukken die nu spelen zijn het adequaat ondersteunen
van de andere afdelingen in de veranderende rol richting samenleving alsmede de
samenwerking op het gebied van automatisering. Dit vraagt om een groei naar innovatief en
flexibel denken, zonder te kort te doen aan de kwaliteit van de primaire
bedrijfsvoeringsprocessen. Je kennis van financiën en ICT is voldoende op niveau om met
de portefeuillehouders en de inhoudelijk deskundigen professioneel te kunnen sparren.
Wat ga je verder doen?
Net zoals onze samenleving is onze organisatie sterk in beweging. Dit vraagt van jou dat je
beweging kunt bewerkstelligen en stimuleren. Je bent daarom:
Innovatief
Je stimuleert medewerkers om over de grenzen van hun eigen werkgebied te kijken en
daarin stappen te zetten. Verdieping in ontwikkeling en daar ervaring in op doen vind jij een
belangrijk motto. Je nodigt medewerkers uit om met ideeën te komen en daarin te groeien.
Je houdt van nieuwe manieren van organiseren en gaat hierin experimenten aan. Je hebt
een duidelijke visie op bedrijfsvoering van de toekomst.
Verbindend
Je bent bovenal een betrokken mens. Je legt snel contact en je geeft ruimte en vertrouwen.
Je hebt een groot empathisch vermogen. Je bent gericht op samenwerking en stimuleert de
verbinding tussen bedrijfsvoeringprocessen en andere processen. Je bevordert ook de
samenwerking binnen de organisatie en de regio actief (door zelf deel te nemen aan de
Twentse samenwerking) en door je medewerkers te stimuleren dit ook te doen.
Coach met lef
Je bent open naar je medewerkers toe. Je gaat er van uit dat medewerkers hun talenten in
kunnen zetten in hun werk en in de organisatie. Je nodigt medewerkers daarom uit om zelf
leiderschap te tonen, zich te ontwikkelen, ook als dit buiten hun huidige functie is. Je
motiveert medewerkers door vooral gesprekspartner te zijn en feedback te geven op hun
gedrag. Je staat zelf ook open voor feedback.
Resultaatgericht
Ook in hectische en veranderende omstandigheden verlies jij bedrijfsvoeringsresultaten niet
uit het oog. Je vindt het belangrijk dat werkzaamheden en ontwikkelingen op een goede
manier worden afgerond. Je helpt medewerkers om resultaatafspraken te maken en om
zelfstandig deze resultaten te behalen. Je geeft daarin ruimte, durft los te laten en houdt
contact met medewerkers over aanpak en het realiseren van deze resultaten. Hierin word je
ondersteund door je teamcoördinatoren.
Omgevings- en organisatiebewust
Jij weet wat de samenleving vraagt van onze gemeente en weet wat er speelt aan
belangrijke ontwikkelingen en dossiers. Vanuit bedrijfsvoering speel je daarop in door te
staan voor optimale ondersteuning en advisering van je medewerkers aan andere afdelingen
en college. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en bevordert dit bij je
medewerkers. Wel blijf jij eindverantwoordelijk voor voorstellen uit de afdeling en daarom
vertegenwoordig je de afdeling in de overleggen met de portefeuillehouders.
Ben jij de kandidaat voor ons?
Voor deze mooie uitdagende functie zoeken we iemand met een academisch werk- en
denkniveau en ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau. Je bent een goede
gesprekspartner van het college, zowel als lid van het MT en als afdelingsmanager.
Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een mooie uitdagende functie binnen een ambitieuze, veranderende
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld in salarisschaal 13
(HR21: Strategisch manager II). Op basis van een 36-urige werkweek betekent dit dat je kunt
doorgroeien naar een salaris van ca. € 81.461,00 bruto per jaar (loonpeil 1 januari 2017). Wij
kiezen er voor om niet direct vast aan te stellen en gaan er van uit dat jij dat aandurft.
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Boudewijn Marinussen,
algemeen directeur/ gemeentesecretaris a.i. (0547 – 85 85 85).
Ben jij degene die wij zoeken? Richt dan een sollicitatie aan de gemeentesecretaris, uiterlijk
11 mei 2017.
Een assessment is onderdeel van het sollicitatieproces.
Reageren op deze vacature kan op de volgende wijze:
Via e-mail: [email protected] (je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae
invoegen).
Download