Voorstel tot samenwerking inzake de werving en selectie

advertisement
Profielschets Teamleider
Financieel Advies & Bedrijfsvoering
Djamilla van der Heijden
Houten, mei 2017
Rieken & Oomen | [email protected] | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07
PROFIELSCHETS
Financieel expert met leidinggevende kwaliteiten, bedreven in P&C en strategische advisering, stevige persoonlijkheid
met visie en overtuigingskracht, gericht op kwaliteit en resultaat, ondernemend en daadkrachtig.
ALGEMEEN
Sliedrecht is een dorp met 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de
Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. Het dorp biedt een plek aan
mensen met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. Er is over het algemeen veel respect voor elkaars
overtuiging. Dat heeft te maken met het dorpse karakter; hierdoor is er veel samenhang tussen de inwoners en
heeft men nog belangstelling voor elkaar. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de
omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is
een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg
voor dat eigen dorpse karakter. Het is juist deze combinatie die het wonen en werken in Sliedrecht zo
aantrekkelijk maakt.
Organisatieontwikkeling
De gemeente Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat
betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete
doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de
ambtelijke organisatie. Het zijn ontwikkelingen, die een grote impact hebben op de organisatie én op de
medewerkers. In 2017 wordt een reorganisatie doorgevoerd, waarbij drie afdelingen (Projecten, Opgaven en
Going Concern) gevormd worden, met als doel een toekomstbestendige, samenlevingsgerichte organisatie in te
richten. De opgave waar de organisatie voor staat, zit vooral in andere manieren van werken en de wijze waarop
met elkaar wordt omgaan (de cultuur van onze organisatie).
Rode lijn in het veranderingsproces is de dialoog in de organisatie en met het bestuur (college en raad) over de
vraag hoe met elkaar wordt omgaan en hoe met elkaar wordt samengewerkt. De weg is intensief en zeker ook niet
makkelijk, maar het toekomstperspectief van een goed op elkaar afgestemde, integraal, van buiten naar binnen
werkende organisatie, is een concreet doel dat deze weg meer dan waard is. Dit vraagt om teamleiders en
afdelingshoofden, die medewerkers weten te motiveren en te inspireren en daarnaast koersvast leiderschap
tonen. Belangrijk is dat zij oprecht betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in hun medewerkers, waarbij het
uitgangspunt eigenaarschap is en met elkaar wordt afgesproken wat ieders bijdrage of toegevoegde waarde is.
De bedrijfscultuur is informeel, collegiaal, nuchter en oplossingsgericht.
De missie en de visie op de organisatie zijn afgestemd op de veranderende rol van de overheid. Hiervan afgeleid
zijn de kernwaarden voor de organisatie vastgesteld:
o Eigenaarschap (missie, visie, kernwaarden tussen de oren, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen)
o Rolbewust en resultaatgericht
o Politieke en bestuurlijke sensitiviteit (medewerkers schakelen met bestuur en inwoners)
o Lef (tegenspel bieden, onafhankelijke ambtelijke advisering).
De gemeente Sliedrecht stelt zich graag aan je voor https://youtu.be/j7ZELP51B9o.
DE FUNCTIE
De komende jaren is de organisatie nog volop in beweging. Een van de ontwikkelingen is dat er een nieuwe
afdeling Going Concern* wordt gevormd met vier teams. Een van de teams is Financieel advies & Bedrijfsvoering.
Je werkt vanuit een breed bedrijfsvoeringsperspectief waarbij je het bestuur adviseert en ondersteunt op het
terrein van de financiën en de (integraliteit van de) bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor het proces van
en advies over het planning- en controlproces (PIJOFACH). Je hebt overzicht en vertaalt gemakkelijk voorstellen in
beleid en in praktische consequenties voor de organisatie. Verder werk je nauw samen met het Servicecentrum
Drechtsteden.
Samen met de professionals die onder jouw verantwoordelijkheid werken, zorg je er voor dat de rol van het team
zich binnen de organisatie verder ontwikkelt.
Rieken & Oomen | [email protected] | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07
HET PROFIEL
 Je geeft leiding aan het team (6,8 fte). Dit doe je op coachende wijze en gericht op ontwikkeling. Je bent
innovatief, geeft richting en ruimte, maakt keuzes en houdt koers. Je toont ruggengraat waar nodig en
empathie waar gewenst en schroomt niet om soms onbetreden paden te betreden.
 Je bent verantwoordelijk voor de doelstellingen en de resultaten van het team, de personele zorg en de
bedrijfsvoering. Je weet dit te realiseren met de inzet van de juiste mensen en middelen, zowel kwantitatief
als kwalitatief.
 Je draagt zorg voor kwaliteit van advisering richting het bestuur.
 Je fungeert als ambtelijk opdrachtgever en vervult diverse rollen.
 Je draagt bij aan het realiseren van de missie, visie en (strategische) beleidsvorming van de afdeling. Je
realiseert een team met kenmerken als kwaliteit, proactiviteit en omgevingsbewust handelen en een
combinatie van zaakgerichtheid en ondernemerschap.
 Je bent als teamleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de P&C-cyclus.
FUNCTIE-EISEN
 Je hebt ruime leidinggevende ervaring en bent te typeren als mens- en resultaatgericht. Je staat voor je werk
en je medewerkers, toont inspirerend leiderschap en bent benaderbaar.
 Je beschikt over academisch werk- en denkniveau aangevuld met ruime expertise met betrekking tot alle
aspecten van bedrijfsvoering en met name kennis en ervaring van de gemeentelijke financiën. Ook heb je een
duidelijke visie op moderne en efficiënte bedrijfsvoering.
 Je kan strategisch en conceptueel denken en schakelt snel in dynamische situaties en behoudt overzicht. Je
hebt een grote mate van organisatiesensitiviteit en hebt ruime adviesvaardigheden in een complexe politiekbestuurlijke context. Hierdoor schakel je communicatief makkelijk tussen de verschillende gesprekspartners
binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en met (zakelijke) partners buiten de organisatie.
 Je zoekt en legt verbinding met de samenleving rondom de bestuurlijke thema’s.
 Je hebt een goed gevoel voor humor.
ARBEIDSVOORWAARDEN
De teamleidersfunctie is ingedeeld in schaal 12, maximaal € 73.600,- bruto per jaar op basis van een 36-urige
werkweek. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd, aan te vangen met een jaar bij wijze van proef.
Het is een boeiende en gevarieerde functie binnen een informele werkomgeving die volop in beweging is. Doordat
de organisatie klein is, zijn de lijnen kort naar zowel de werkvloer als naar het bestuur. Daarnaast mag je rekenen
op gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenregeling woon-werkverkeer, betaald
ouderschapsverlof en variabele werktijden.
PROCEDURE
Contactpersoon voor deze wervingsprocedure is Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij bureau Rieken &
Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever.
De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een mogelijke speeddate en een tweede (verdiepende)
ronde met een diverse commissies. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch bereikbaar via nummer
030-293 01 44. Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 3 juni 2017 via www.riekenoomen.nl/vacatures.html.
De selectiegesprekken vinden plaats in de zomerperiode. Wij verzoeken je, omwille van de planning, je
vakantieperiode te vermelden bij de sollicitatie.
Rieken & Oomen | [email protected] | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07
Download