Voorstel tot samenwerking inzake de werving en selectie

advertisement
Profielschets Afdelingshoofd Projecten
(3 jaar) voor gemeente Sliedrecht
Djamilla van der Heijden
Houten, mei 2017
Rieken & Oomen | [email protected] | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07
PROFIELSCHETS
Ervaren (project)manager, natuurlijk leiderschap, gedreven en energiek, verbinder die mensen in beweging brengt.
ALGEMEEN
Sliedrecht is een dorp met 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de
Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. Het dorp biedt een plek aan
mensen met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. Er is over het algemeen veel respect voor elkaars
overtuiging. Dat heeft te maken met het dorpse karakter; hierdoor is er veel samenhang tussen de inwoners en
heeft men nog belangstelling voor elkaar. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de
omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is
een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg
voor dat eigen dorpse karakter. Het is juist deze combinatie die het wonen en werken in Sliedrecht zo
aantrekkelijk maakt.
Organisatieontwikkeling
De gemeente Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat
betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete
doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de
ambtelijke organisatie. Het zijn ontwikkelingen, die een grote impact hebben op de organisatie én op de
medewerkers. In 2017 wordt een reorganisatie doorgevoerd, waarbij drie afdelingen (Projecten, Opgaven en
Going Concern) gevormd worden, met als doel een toekomstbestendige, samenlevingsgerichte organisatie in te
richten. De opgave waar de organisatie voor staat, zit vooral in andere manieren van werken en de wijze waarop
met elkaar wordt omgaan (de cultuur van onze organisatie).
Rode lijn in het veranderingsproces is de dialoog in de organisatie en met het bestuur (college en raad) over de
vraag hoe met elkaar wordt omgaan en hoe met elkaar wordt samengewerkt. De weg is intensief en zeker ook niet
makkelijk, maar het toekomstperspectief van een goed op elkaar afgestemde, integraal, van buiten naar binnen
werkende organisatie, is een concreet doel dat deze weg meer dan waard is. Dit vraagt om teamleiders en
afdelingshoofden, die medewerkers weten te motiveren en te inspireren en daarnaast koersvast leiderschap
tonen. Belangrijk is dat zij oprecht betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in hun medewerkers, waarbij het
uitgangspunt eigenaarschap is en met elkaar wordt afgesproken wat ieders bijdrage of toegevoegde waarde is.
De bedrijfscultuur is informeel, collegiaal, nuchter en oplossingsgericht.
De missie en de visie op de organisatie zijn afgestemd op de veranderende rol van de overheid. Hiervan afgeleid
zijn de kernwaarden voor de organisatie vastgesteld:
o Eigenaarschap (missie, visie, kernwaarden tussen de oren, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen)
o Rolbewust en resultaatgericht
o Politieke en bestuurlijke sensitiviteit (medewerkers schakelen met bestuur en inwoners)
o Lef (tegenspel bieden, onafhankelijke ambtelijke advisering).
De gemeente Sliedrecht stelt zich graag aan je voor https://youtu.be/j7ZELP51B9o.
DE FUNCTIE
Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de organisatie is het van belang dat de afdeling Projecten
continu in beweging is. Als afdelingshoofd speel je hierin een leidende en motiverende rol. Samen met de
professionals van jouw afdeling zorg je er voor dat de rol van de afdeling binnen de organisatie zich verder
ontwikkelt.
Rieken & Oomen | [email protected] | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07
HET PROFIEL
 Je geeft leiding aan de afdeling op coachende wijze en gericht op ontwikkeling. Het is een wisselend aantal
projectleiders- en medewerkers, afhankelijk van het aantal lopende projecten.
 Je kijkt met een strategische blik naar projecten en bedrijvigheid en treedt daar waar nodig op als
onderhandelaar namens het college.
 Je bepaalt op basis van projectkenmerken en projectfase wat de benodigde competenties zijn voor het
desbetreffende project, o.a. gericht op het opdrachtgeverschap richting IPM (Intergemeentelijk
Projectmanagement Drechtsteden).
 Je bent eindverantwoordelijk voor de doelstellingen en de resultaten van de afdeling. Je draagt zorg voor
kwaliteit van advisering richting college en raad.
 Je bent ambtelijk opdrachtgever voor complexe projecten en scharnier tussen het college en de ambtelijke
organisatie.
 Als lid van het MT ben je adviseur voor de gemeentesecretaris en draag je mede verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de organisatie; je bent locosecretaris.
 Je bent verantwoordelijk voor projectcontrol.
FUNCTIE-EISEN
 Je hebt ruime leidinggevende ervaring en bent te typeren als mens- en resultaatgericht. Je staat voor je werk
en je medewerkers, toont inspirerend leiderschap en bent benaderbaar.
 Je beschikt over academisch werk- en denkniveau aangevuld met goede kennis van alle aspecten van
projecten. Ook heb je een duidelijke visie op werken in projecten.
 Je hebt aantoonbare aan kennis en ervaring met strategische projectontwikkeling .
 Je bent in staat veranderingen succesvol door te voeren. Ervaring met regionale samenwerking is een pre.
 Belangrijke competenties naast leiderschap, zijn vernieuwingskracht en organisatiesensitiviteit.
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 Je bent besluitvaardig.
 Je bent instaat om proactief in te spelen op gebeurtenissen en ontwikkelingen.
 Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, met ruime (strategische) adviesvaardigheden in een complexe politiekbestuurlijke context.
 Je hebt een goed gevoel voor humor.
ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is ingedeeld in schaal 13, maximaal € 76.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, voor
een periode van 3 jaar. Het is een boeiende en gevarieerde functie binnen een informele werkomgeving die volop
in beweging is. Doordat de organisatie klein is, zijn de lijnen kort naar zowel de werkvloer als naar het bestuur.
Daarnaast mag je rekenen op gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder reiskostenregeling woonwerkverkeer, betaald ouderschapsverlof en variabele werktijden.
PROCEDURE
Contactpersoon voor deze wervingsprocedure is Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij bureau Rieken &
Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever.
De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een mogelijke speeddate en een tweede (verdiepende)
ronde met een diverse commissies. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Kritisch wordt
gekeken naar de complementariteit met de andere afdelingshoofden om een krachtig MT te vormen.
SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch bereikbaar via nummer
030-293 01 44. Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 3 juni 2017 via www.riekenoomen.nl/vacatures.html. De
selectiegesprekken vinden plaats in juni en juli. Wij verzoeken je, omwille van de planning, je vakantieperiode te
vermelden bij de sollicitatie.
Rieken & Oomen | [email protected] | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07
Download