Briefing spread De Zaak

advertisement
PERSBERICHT
Rekentool geeft direct inzicht in besparingen bedrijfsvoering
Managementinformatie specialist CM2000 Nederland BV introduceert op de vakbeurs Zorg
& ICT 2013 een nieuw berekeningsinstrument, waarmee in 15 minuten potentiële
besparingen van een (thuis)zorginstelling kunnen worden berekend.
Het onderwerp is actueler dan ooit: de hard oplopende zorgkosten o.a. door vergrijzing,
meer vraag naar gespecialiseerde zorg en meer chronisch zieken. Bij ongewijzigd beleid
gaat in 2040 bijna 50% van het inkomen van een gemiddeld gezin naar de zorg. Door de
grotere zorgvraag nemen de personeelskosten sterk toe. Een efficiëntere bedrijfsvoering
is noodzakelijk.
Kwart miljoen euro
Managing Director van CM2000 Nederland BV, Fred Bekenkamp, daagt beslissers van
(thuis)zorginstellingen uit: "Ik durf te beweren dat het mogelijk is om zeker tot een
kwart miljoen euro aan besparingen te vinden bij organisaties." Hij geeft tijdens de
vakbeurs Zorg & ICT een inhoudelijke presentatie met heldere tips en adviezen over het
inrichten van een efficiënte bedrijfsvoering. Hierbij zal hij met behulp van de nieuwe
tool inzicht in diverse voorbeeldberekeningen geven. Het doel: "Beslissers en
bestuurders prikkelen om hun eigen organisatie tegen het licht te houden. De zorg van
morgen gaat over ondernemen: in actie komen is noodzakelijk."
De nieuwe zorg is ondernemen
De filosofie van CM2000: effectief meedenken. Bekenkamp: "In de nieuwe zorg gaat het
om ondernemen. Met onze ervaring in verschillende branches weten wij wat
ondernemen betekent. Voor ons is dat: samen met onze klanten anders durven kijken
naar hun organisatie, zonder het bestaande systeem meteen overboord te gooien."
Applicaties en systemen worden binnen de bestaande infrastructuur op een flexibele en
effectieve wijze geïntegreerd, aldus Bekenkamp. "Maar we zoeken niet naar een
standaardoplossing, want elke organisatie is uniek. Wij beogen een 'interface op maat'."
CM2000 Nederland BV op Zorg & ICT 2013
CM2000 Nederland BV is gespecialiseerd in het verbeteren van het
informatiemanagement bij organisaties en instellingen in de zorg, met als doel kosten te
besparen. CM2000 Nederland BV is deelnemer aan Zorg & ICT 2013 op 13 tot en met 15
maart in de Jaarbeurs Utrecht, hal 10, standnummer 10.F014. Op 13 en 14 maart geeft
Fred Bekenkamp een presentatie over een efficiëntere bedrijfsvoering.
Geïnteresseerden zijn welkom van 15.30 tot 16.15 uur in zaal Blauw. Meer informatie:
www.cm2000.nl.
PERSBERICHT
====================================================================
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Fred Bekenkamp, Managing Director,
telefoon 026 – 2600166, [email protected].
Over Fred Bekenkamp
Fred Bekenkamp specialiseerde zich na zijn opleiding elektrotechniek binnen de
Koninklijke Landmacht in voertuigtechniek. Als beroepsmilitair stapte hij vanuit zijn
analytische achtergrond over naar de inlichtingendienst (MIVD). Tijdens zijn militaire
carrière studeerde hij fiscaal recht. In 1996 startte hij een bedrijf op het gebied van
fiscaal, juridisch en administratief advies. Tegelijkertijd bekleedde hij een functie als
facilitair-financieel manager in de intramurale zorg. Later werkte Fred als interimmanager voor een andere zorgorganisatie waar hij diverse veranderingsprocessen
doorvoerde. Fred begeleidde vele bedrijven bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering
en informatiemanagement.
Download