Maatschappelijke zorg 2

advertisement
Maatschappelijke zorg 2
DSM ziekte en
stoornissen van cliënten
Communicatiestoornissen, Aandachtstoornissen en gedragsstoornissen.
1.3, 1.4 en 1.5
Communicatiestoornis…
• Taalstoornis
• Spraakklankstoornis
• Stotteren
• Oorzaak en verloopt.
Taalstoornis
• Iemand met een Taalstoornis komt vaak niet op woorden,
• Maakt simpele zinnen
• Uiting van ideeën en gedachten verloopt moeizaam
• Ook het begrijpen van de ander is lastig i.v.m. het niet begrijpen van
de worden van de ander..
• VB.
Heb je ook zo’n last van je algemene maritieme gevoelens in je pseudo
motorisch gebruik?
Spraakklankstoornis
• Wisselt klanken om of laat bepaalde klanken weg uit een woord.
• Hij articuleert ook anders.
Stotteren
• https://youtu.be/RvYtpVZ81c8
Oorzaak en verloop…
• Stotteren is genetisch bepaald en kan ook komen door een life-event.
• Taalstoornis en Spraakklankstoornissen komen vaker voor bij cliënten
waarvan de ouder ook een communicatiestoornis hebben. Dit komt
vaak door sociale factoren.
• Ouders leren de taal aan bij hun kinderen en kinderen nemen de taal
over en bijvoorbeeld als er niet word voorgelezen.
• Het valt het eerst op wanner kinderen beginnen te praten. Het kan op
latere leeftijd over gaan.
Aandachtstoornis…
• Aandachtstekortstoornis ADD
• Hyperactiviteitstoornis HD
• Aandachtstekortstoornis en Hyperactiviteitstoornis ADHD
ADD
• ADD wordt ook wel eens overwegende onoplettendheid genoemd.
Het lijkt op ADHD, maar niet gekenmerkt wordt door hyperactiviteit.
• Veel kinderen/jongeren en zelfs volwassen hebben een dromerige
indruk. Ze hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden.
• Ze hebben moeite om te concentreren.
• Ook bij het huiswerk hebben deze kinderen/jongeren het moeilijk.
Volwassenen hebben het dan eerder moeilijk op hun werk.
• De concentratieproblemen worden veroorzaakt door een tekort van
dopamine.
ADD
• moeilijk met het aanhouden van een ritme.
• Dag en nacht ritme
• Ze vinden het moeilijk om impulsen te controleren, dus ze doen meer
waar ze zin in hebben op het moment.
• Daarenboven is het voor hen moeilijk om emoties te verwerken.
• Nog een reden waarom ze het moeilijk kunnen hebben met het dagen nachtritme. Het is mogelijk dat ze emoties niet goed weten te
plaatsen en daardoor piekeren.
• Ook meer vrouwen worden gediagnosticeerd met ADD dan mannen.
• Stress kan de symptomen van ADD verergeren
HD
• beweegt vaak onrustig;
• kan slecht stil zitten;
• voelt zich vaak rusteloos;
• kan zich slecht ontspannen;
• is altijd bezig;
• praat aan een stuk door ( is moeilijk te onderbreken).
Impulsiviteit:
• praat voor zijn beurt;
• praat vaak ergens doorheen;
• kan niet op zijn beurt wachten;
• verstoort andermans bezigheden.
ADHD
De afkorting ADHD staat voor …
• Attention
• Deficit
• Hyperactivity
• Disorder,
• ofwel aandachttekort- en hyperactiviteitstoornis
De term ADHD beschrijft datgene wat je aan
iemand met ADHD ziet of merkt.
• Uit hersenonderzoek en erfelijkheidsonderzoek blijkt dat ADHD vooral
wordt veroorzaakt door een aangeboren en erfelijke afwijking in de
bouw of functie van de hersenen.
• Door deze afwijking functioneert vooral de frontaalkwab niet
optimaal. Iemand met ADHD reageert dus op alle prikkels, omdat
volgens de minder krachtig werkende frontaalkwab alle informatie
even belangrijk is.
Filmp…
• https://youtu.be/_cEYVpsSTuE
Begeleidingstips
• het geven van voorlichting;
• medicatie;
• systeemtherapie;
• coaching;
• groepsbehandeling voor cliënt of partner/ouder(s);
• sociale vaardigheidstraining;
• psychotherapie ( individueel, met partner of in een groep).
Gedragsstoornissen
Een gedragsstoornis is een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen.
Het is een ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen afwijkend, zeer
moeilijk gedrag vertonen.
Gedragsstoornissen ontstaan vanuit een erfelijke of aangeboren
afwijking, in combinatie met risicofactoren in het kind zelf en zijn of
haar omgeving.
Als de oorzaak in de omgeving ligt, spreekt men van een
gedragsprobleem.
Gedragsstoornissen zijn onderverdeeld in:
• Oppositional Defiant Disorder (ODD)
Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, opstandig en
ongehoorzaam, maar niet gewelddadig.
• Conduct Disorders (CD)
Kinderen met CD vertonen asociaal gedrag, zonder respect voor de
rechten en gevoelens van anderen.
Oorzaken van gedragsstoornissen
• Bij het ontstaan van een gedragsstoornis is er vaak sprake van een
wisselwerking tussen risicofactoren bij het kind en risicofactoren in de
omgeving.
• Een risicofactor in het kind is bijvoorbeeld impulsiviteit; een
voorbeeld vanuit de omgeving is mishandeling.
• Gelukkig zijn er ook beschermende factoren, zoals een goede
ouder/kind relatie, hoge intelligentie, goede vrienden of een school
die goede en duidelijke structuur biedt.
Symptomen van gedragsstoornissen
• Voortdurend verzet tegen volwassenen
• Liegen, stelen, vechten
• Dingen kapot maken
• Steeds niet luisteren
• Niet aanspreekbaar zijn
• Agressief gedrag, waarbij het kind met opzet geweld vertoond.
Bijvoorbeeld:
• Verbaal (kleineren, uitschelden)
• Relationeel (isoleren, kwaad spreken over anderen)
• Fysiek (slaan, vernielen)
Gedragsstoornissen komen regelmatig in de problemen.
• Op sociaal gebied, omdat hun leeftijdsgroep hen vaak buitensluit.
• Op cognitief gebied is er uitval op bepaalde gebieden of een
leerachterstand over de gehele linie.
• Op emotioneel gebied, omdat het moeilijk voor hen is normale
relaties aan te gaan en voortdurend een gevoel kunnen hebben van
benadeling en uitsluiting.
Filmpje…
• https://youtu.be/3PlUuD2cQ2A
Download