Diagnostiek van gedragsstoornissen

advertisement
Diagnostiek van
gedragsstoornissen
•
•
•
•
•
Dinsdag van 13u30 - 16u00
Syllabus wordt ter beschikking gesteld
Taak: opzoeken 2 artikels
4 oefeningen: inschrijven ad valvas
Examen: open boek, casus + theoretische
vragen
Taak
• Opzoeken van 2 artikels in verschillende
internationale Engelstalige tijdschriften,
gepubliceerd in 1998, 1999, 2000 of 2001
waarin onderzoek wordt gerapporteerd naar
de oorzaken, determinanten, faciliterende of
mediërende factoren mbt ODD, CD of
agressie bij kinderen of adolescenten.
Referenties afgeven op 20 februari 2000
Diagnostiek van
gedragsstoornissen
• Powerpoint presentaties op de website van
de vakgroep
– In zwart-wit en in kleur
Diagnostiek van
gedragsstoornissen
Focus op kinderen
Gedragsstoornissen
 varianten, gradaties en combinaties van hyperactief,
impulsief en agressief gedrag
 vaak complexe problematiek waarbij ook
leerstoornissen, sociale problemen en
gezinsproblemen voorkomen
 risico voor het ontwikkelen van aanpassingsproblemen
in adolescentie en volwassenheid
• hoge prevalentie, slechte prognose
• toegenomen belangstelling voor de problematiek
Gedragsstoornissen
 toegenomen belangstelling voor de problematiek
– ontwikkelingen in classificatie-diagnostiek en beschikbaarheid
van meetinstrumenten, maar: grote heterogeniteit en comorbiditeit
– toegenomen nadruk op preventie en vroegtijdige interventie in
GGZ
– ontwikkeling van multimodale behandelingen
Gedragsstoornissen
 primaire oorzaken nog niet vastgesteld
 multifactorieel bepaald: interactie van biologische en
omgevingsfactoren
 geringe specificiteit van de behandeling
 noodzakelijk om subgroepen gedragsmatig en
conceptueel te onderscheiden
Classificatie van
gedragsstoornissen
 externalisatie vs internalisatie
• DSM-III-R (1987) en DSM-IV (1994):
Disruptive behavior disorders (gedragsstoornissen)
– ADHD
– Conduct Disorder (antisociale gedragsstoornis)
– Oppositional Defiant Disorder (oppositioneel-opstandig
gedrag)
Classificatie van
Gedragsstoornissen
• ICD-10 (1992):
Behavioral and emotional disorders with onset usually
occurring in childhood and adolescence
–
–
–
–
Hyperkinetic disorders
Conduct disorders (m.i.v. ODD)
Mixed disorders of conduct and emotions
Tic disorders
Diagnostiek
• Beschrijven en inventariseren van probleemgedrag:
– Relevant
– volledig (representatieve steekproef)
– Objectief
• Ordenen van probleemgedrag
– empirisch classificatiesysteem
 dimensionele benadering:vb. CBCL
– klinisch classificatiesysteem
categorische of typologische benadering: vb. DSM, ICD
– eigen structurering of analyse
vb. Patterson
Ontwikkelingspsychopathologisch perspectief
 coherentie van de individuele ontwikkeling
 continuïteit vs discontinuïteit
 ontwikkeling in vervolg op stoornis
 effect ontwikkelingsniveau op symptomen
 gedragsstoornissen zien tegen achtergrond van normale
ontwikkeling, ‘normaal gedrag’ verschilt ngl.




cultuur
leeftijd
cognitief niveau
sekse
Ontwikkelingspsychopathologisch perspectief
• 3 GRONDTHEMA’S
– ontwikkelingstaak: verzameling gedragingen die een kind zich in
een bepaalde fase van de ontwikkeling moet eigen maken
– bedreigende en beschermende factoren: dynamiek
– stabiliteit
Download