PGO-Leidraad: soorten-sferen

advertisement
De onvoorstelbare krachten van de natuur
De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de
zevensprong en is verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof
door de groepsleden. In de eerste les moet stap 1 t/m 5 verwerkt worden,
in de tweede les stap 6 en 7. De notulist vult dit blad in en is
verantwoordelijk voor de rapportage aan de docent.
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
De kracht van de natuur is heel mooi maar kan ook grote gevolgen hebben.
3. Analyseer het artikel / de rode draad
De natuur eist dus veel levens, maar dit is niet eens het ernstigste gevolg van natuurgeweld. Er wordt
namelijk ook veel schade aangericht aan; infrastructuur, gebouwen en het milieu. Ook kost het veel tijd
om het te herstellen. Zelfs als natuur wordt beschadigd kost dat veel tijd voor dat het weer gezond is,
soms is het zelfs onherstelbaar.
Alle vormen van natuurgeweld die er op deze aarde voorkomen zijn onderverdeeld in vier soorten, ze zijn
ingedeeld naar de vier sferen van de aarde. Namelijk: Lithosfeer (binnenin de aarde), Atmosfeer,
Hydrosfeer en Morfosfeer (op het aardoppervlak).
Als de gevolgen van natuurgeweld zowel betrekking hebben op natuur, milieu, dieren en mensen dan
spreken we van een natuurramp, niet te verwarren met een milieuramp. Bij natuurrampen speelt meestal
het klimaat een grote rol. De meeste natuurrampen treden ook vrij plotseling op. Een bekend voorbeeld is
de vulkaanuitbarsting van de vulkaan de Vesuvius in het jaar 79. Waarbij de Romeinse plaatsen Pompeï,
Stabiae en Oplontis helemaal werden bedolven door as en puimsteen. bij de vulkaanuitbarsting kwamen
er ook giftige gassen vrij zoals koolstof mono-oxide die zich ook verspreidde door de Romeinse plaatsjes
rond de vulkaan. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe de mensen om het leven zijn
gekomen tijdens deze vulkaanuitbarsting. Uit dat onderzoek bleek dat mensen levend werden gekookt,
gezandstraald door de gloeiend hete aswolk en vervolgens levend ontvleesd. Ook explodeerde de
hersenpan door de superhete temperatuur van het gas dat vrijgekomen was bij de uitbarsting. Dit gas had
een temperatuur van tussen 500 en 550 graden Celsius.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Kan infrastructuur zo verbeterd worden dat het bestand is tegen natuurrampen? En zo ja, hoe?
Zijn er ook sferen op andere planeten?
Wat zijn vloedgolfmeters precies en wat doen ze?
Zijn er nog meer maatregelen die er genomen kunnen worden?
Wat is precies het verschil tussen natuurrampen en milieurampen?
5. formuleer leerdoelen
1. Kan infrastructuur zo verbeterd worden dat het bestand is tegen
natuurrampen? En zo ja, hoe?
2. Wat zijn vloedgolfmeters precies en wat doen ze?
3. Wat is precies het verschil tussen natuurrampen en milieurampen?
procescontrole docent
(punten, datum)
 _______________
6. Beantwoord je leerdoelen
1.
2.
3.
7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem
procescontrole docent
(punten, datum)
 _______________
http://www.cmo.nl/vnarena-vob/economie/basisopdrachten/de-jacht-opgrondstoffen/fossiele-brandstoffen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards