Tekens van leven

advertisement
PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschapen
module
Heelal (Module 2)
Voorzitter: Annemarie Leunissen
Groepsleden
(max. 4)
Notulist: Roxane Giuntoni
Artikel (titel)
Tekens van leven. (Quest, 2-2012)
Overige: Sinduja
Sivapathasundaralingam en Stan
Knoops
De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de zevensprong
en is verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof door de groepsleden.
In de eerste les moet stap 1 t/m 5 verwerkt worden, in de tweede les stap 6 en
7. De notulist vult dit blad in en is verantwoordelijk voor de rapportage aan de
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Exoplaneet : Exoplaneten zijn planeten die draaien om andere sterren dan de Zon.
Modelleren: In model brengen.
Hemellichaam: Het lijf van een planeet.
Radiotelescoop: Een radiotelescoop is een radioantenne en ontvanginstallatie speciaal voor het
waarnemen van kortegolf radiosignalen, afkomstig van astronomische objecten
Gestaag: Aanhoudend
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
Misschien is er leven op de exoplaneet HD 85512b. Waar is die conclusie op gebaseerd? Zo ja wie of
wat kan er dan leven?
3. Analyseer het artikel / de rode draad
Er zijn honderden exoplaneten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Van de meeste kan snel besloten
worden dat er geen leven is zoals hier. Maar de exoplaneet HD 85512b leek anders. De maat bleek
al goed en klimaat leek aangenaam. De atmosfeer wordt nog onderzocht. Als dit ook goed blijkt zou
er leven op deze planeet mogelijk zijn
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Het hemellichaam van de exoplaneet HD 85512b bestaat blijkbaar grotendeels uit rotsachtig
materiaal. Het is geen vuurbol of ijsplaneet, de temperatuur zou best wel eens gunstig kunnen zijn
voor water en voor leven als op aarde. Om hier zeker van te zijn moet je de atmosfeer onderzoeken.
Vind je en methaan en zuurstof dat moet er wel bijna zeker planten en/of dieren zijn.
5. formuleer leerdoelen
We gaan niet verder op dit artikel.
procescontrole docent
(punten, datum)
_______________
6. Beantwoord je leerdoelen
We gaan niet verder op dit artikel.
7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem
Met een beetje geluk is dit duidelijk over een paar jaar of er methaan en zuurstof is. Zo ja? dan
moeten er wel bijna zeker planten en/of dieren zijn. En als dit allemaal zo is dan is de kans groot dat
het primitieve bacteriën zijn, maar intelligent leven is een ander verhaal.
procescontrole docent
(punten, datum)
_______________
Download