Antwoorden AK-tueel 30 https://prezi.com/q0uyrbtuiidf/ak-tueel

advertisement
Antwoorden AK-tueel 30
https://prezi.com/q0uyrbtuiidf/ak-tueel-30-schooljaar-16-17/
<iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen=""
allowfullscreen="" width="550" height="400"
src="https://prezi.com/embed/q0uyrbtuiidf/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0&
amp;autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNW
psdFJLb2ZHanI5NlBGdEpZWnhwVGVzdVJueUtpWGlHTUFnPT0&landing_sign=7oUSOCWn3RWn
pJBEXbgO7UoM9hqIh7xfEZ_NARY3OuQ"></iframe>
Sinds 1950 stijgt de kans op uitbarsting bij Napels
Monsterlijke vulkaan kan elk moment ontwaken
1
De vulkaan Campi Flegrei heeft niet een
typisch conische vorm staat in de tekst
vermeld. Wat is een conische vorm?
2
3
Welke vorm heeft de vulkaan?
Hoe werd dit veroorzaakt?
4
5
6
Wat is de doorsnede van de vulkaan?
Hoeveel mensen wonen rond de vulkaan?
Wat zijn de gevolgen als deze vulkaan
uitbarst?
7
8
Hoe diep ligt de magmakamer?
Is het horizontale schaalniveau gelijk aan de
verticale? Verklaar je antwoord.
9 Welke grote plaats ligt bij deze vulkaan?
10 Op welke kaart in de Grote Bosatlas 54e
druk is de tektoniek van Italië goed af te
lezen?
Calderra
Bij een vorige uitbarsting is de vulkaan
ingezakt
12 kilometer
350.000
Een uitbarsting daarvan kan zo krachtig zijn,
en zoveel puin en as de lucht in slingeren, dat
zonlicht wordt geblokkeerd en de
temperatuur in grote delen van de wereld
acuut met enkele graden Celsius daalt.
8 km
Nee. Wanneer je het schaalstokje in de diepte
legt is, ligt de magmakamer veel dieper
Napels
Kaart 126A
De koffie dreigt op te raken door klimaatverandering
1
2
3
4
Welk land produceert de meeste koffie?
Welk land heeft de meeste opbrengst per hectare?
Hoeveel produceert dat land per hectare?
Geef een reden waarom de opbrengst per hectare daar
hoger ligt?
5
Naast het klimaat wordt er in de tekst nog een reden
gegeven voor de slechtere opbrengst. Welke?
Door klimaatsverandering wordt de koffieteelt verplaatst
naar hoger gelegen gebieden. Wat is het gevolg hiervan?
6
Brazilië
Vietnam
40 zakken per hectare
Betere omstandigheden zoals
bodem, temperatuur en
neerslag of meer kennis
Schimmels en insecten
Ontbossing neemt toe en
diversiteit neemt af
7
Tussen welke breedtegraden wordt koffie geteeld?
8
Saoedi Arabië ligt op dezelfde breedtegraad als India.
Waarom wordt er in Saoedi Arabië geen koffie verbouwd?
Tussen de 30° noorderbreedte
en 30° zuiderbreedte
Saoedi Arabië ligt in een
woestijn. Het is er te droog
Download