29e AK-tueel antwoorden <iframe src="http://prezi.com/embed

advertisement
29e AK-tueel antwoorden
&lt;iframe
src=&quot;http://prezi.com/embed/tv_l4chmrghi/?bgcolor=ffffff&amp;amp;lock_to_path=0&amp;amp;autoplay=0&amp;
amp;autohide_ctrls=0&amp;amp;features=undefined&amp;amp;disabled_features=undefined&quot; width=&quot;550&quot;
height=&quot;400&quot; frameBorder=&quot;0&quot; webkitAllowFullScreen mozAllowFullscreen
allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
Overstromingen in de Balkan
bij de invalshoek staat zowel natuur,
politiek als economie. Kun je dit
verklaren?
neem atlaskaart 77A voor je (54e editie)
wat is een stroomgebied
welk(e) stroomgebied(en) zorgt voor de
problemen in Bosni&euml; en Servi&euml;?
geef een omschrijving van het begrip
'debiet'
welke twee rivieren hebben het grootste
debiet in Europa?
is er een verband tussen reli&euml;f en
hoofdwaterscheiding?
welke betekenis heeft het kleurgebruik
op deze kaart?
Natuur, veel regenval
Politiek, lang oorlog in gebied en
hierdoor weinig aandacht voor
onderhoud van dijken ed
(economie)
Gebied dat afwatert op de rivier
die in dit gebied stroomt
Stroomgebied van de Donau (veel
zijrivieren)
Gemiddelde hoeveelheid water dat
de rivier afvoert in kubieke meter
per seconde
Wolga en de Donau
Ja, hoogste punt zorgt voor de
waterscheiding
Geen, alleen om onderscheid
tussen stroomgebieden en
uitmonding aan te geven. Kleur
geeft geen waarde aan
Aardbeving Griekenland
welke kaart in de atlas kun je het beste
gebruiken om te achterhalen of er vaker
aardbevingen in dit gebied voorkomen?
bij welke plaats vond de aardbeving
plaats?
waarom zijn er in Turkije gewonden
gevallen?
54e Bosatlas, kaart 126 C
Alexandroupolis
Turkije ligt dicht bij Griekenland,
daar was de beving te voelen
hoe zwaar zijn de aardbevingen volgens 5-6 op de schaal van Richter
deze kaart in het gebied?
zijn er meer of minder aardbevingen in
Meer zie kaart 126 B
Griekenland dan in Itali&euml;? op welke kaart
kun je dit zien?
wat kun je zeggen over locatie van aielopvangcentra in NL?
Die liggen vooral in de dunbevolkte gebieden van NL, niet in grote steden
Download