Waarom wel aardbevingen in Italië en niet in Noorwegen - AK

advertisement
Antwoorden AK-tueel 1 16-17
Direct bekijken via
https://prezi.com/hxtx_vsm_l05/ak-tueel-1-schooljaar-1617/
Om direct in de elektronische leeromgeving te plaatsen via
<iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen=""
allowfullscreen="" width="550" height="400"
src="https://prezi.com/embed/hxtx_vsm_l05/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0
&autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLN
WpsdFJLb2ZHanI5KzYxQXQyUkR2N2dQM1YzSEFlNDN2WEV3PT0&landing_sign=pKzcImImOOgfE
FjswIDNjGVcBs-wLfAdM_xXF6RIaBs"></iframe>
Waarom wel aardbevingen in Italië en niet in Noorwegen?
1
2
Waaruit bestaat de aardkorst?
Waarom zijn er in Italië veel aardbevingen?
3
In welke twee landen komen ook veel aardbevingen
voor?
Wanneer kan een tsunami ontstaan?
Wat is een tsunami?
Waarom zijn er in Noorwegen geen zware
aardbevingen?
4
5
6
7
8
9
In Nederland zijn regelmatig aardbevingen. Hoe
worden die veroorzaakt?
Hoe heet het deel van de Afrikaanse plaat bij Italië?
In welk Zuid Europees land is het risico op
aardbevingen het grootst?
Uit platen
Omdat de Euraziatische plaat en de
Afrikaanse plaat botsen
Griekenland en Turkije
Als de aardbeving in zee is
Vloedgolg
Noorwegen ligt midden op een plaat
en niet aan een rand zoals in Italië,
Griekenland en Turkije
Door gaswinning
Apulische plaat
In Griekenland
Hoe een woeste dino een braaf fossiel werd
1 = C De steile stootoever, waar het water tegenaan stroomt.
2 = H De kalmere glij-oever.
3 = A Kaaimansnoek. Roofvis met typische ruitvormige, benen schubben.
4 = F Edmontosaurus, een plantenetende dino met eendensnavel en prooi van T. rex.
5 = B Triceratops, een gehoornde dino met papegaaienbek en prooi van T. rex.
6 = G Zoetwatermeer, ontstaan na een dijkdoorbraak.
7 = I Zoetwatermosselen en waterkroos.
8 = D Glyptostrobus, een naaldboomgeslacht.
9 = E Grote palmbomen, waarschijnlijk schroefpalmen, omringd door varens
Download