Vluchtelingen met - Alexis en Oumar, twee van de 50 miljoen

advertisement
Antwoorden AK-tueel 3
https://prezi.com/nwgsdip4bdcs/ak-tueel-3-schooljaar-1617/
<iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen=""
allowfullscreen="" width="550" height="400"
src="https://prezi.com/embed/nwgsdip4bdcs/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=
0&autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdL
NWpsdFJLb2ZHanI5aEJvL21ZRngxVkM1UElyWnNTK1BtSENnPT0&landing_sign=4tWC4GU0BAHB
wseKxqvMDiKTu9oUtyIlpD7rVzxUzuw"></iframe>
Alexis en Oumar, twee van de 50 miljoen kinderen op de vlucht
1
2
3
4
5
6
7
8
Wat is de reden dat Alexis vertrekt?
In welk land woont Alexis?
Naar welk land wilde hij vluchten?
In welk land viel hij van de trein?
Door welk land heeft Alexis moeten rijden om in Mexico te
komen?
Uit welk land komt Oumar?
Welke taal spreekt Oumar?
Waarom is het niet vreemd dat Oumar deze taal spreekt?
9 Naar welk land is Oumar op reis?
10 Door welke landen reist Oumar om zijn doel te bereiken en
hoe groot is de totale afstand?
11 Wat is onduidelijk in deze grafiek?
12
13
14
15
Welke aanpassing is nodig om een goede grafiek te krijgen?
Uit welk werelddeel komen de meeste vluchtelingen?
Uit welk land komen de meeste politieke vluchtelingen?
Uit welk land vertrekken relatief gezien de meeste
kinderen?
De armoede
Honduras
De VS
Mexico
Guatemala
Senegal
Frans
Het is een kolonie van Frankrijk
geweest
Italië
Senegal, Mali, Burkina Faso,
Benin, Niger, Libië en Italië,
ongeveer 4.000 km
Er ontbreekt keer hoeveel
vluchtelingen
X 1 miljoen
Afrika
Syrië
Soedan
De klimaatvluchteling
1
2
3
Wat is zichtbaar op de twee foto's aan het
begin van het filmpje?
Het wordt steeds warmer. Hoeveel warmte
records zijn er in de 21e eeuw geweest?
Wat is permafrost?
4
Wat heeft permafrost met het versterkte
broeikaseffect te maken?
5
Wat zijn de vier gevolgen van het opwarmen
(Boot)Vluchtelingen op zee en smeltende
ijskappen
9
Een bevroren bodem. Alleen in de zomer
ontdooit het bovenste laagje.
Omdat het warmer wordt smelt steeds meer
van de bevroren bodem. Het moerasgas dat
opgesloten zat in de bodem ontsnapt en komt
in de atmosfeer terecht. Methaan is een heel
sterk broeikasgas.
De zeespiegel stijgt
van de aarde?
6
7
8
Hoeveel klimaatvluchtelingen zullen er in
2050 zijn volgens de Verenigde Naties?
Welke drie voorbeelden van
klimaatvluchtelingen worden genoemd?
De G7 waarschuwt voor klimaatverandering.
Welke landen zijn de G7?
Vaker extreem weer
Overstromingen en droogte
Tussen de 50 en 200 miljoen
Droogte in Gobiwoestijn, Chinese boeren
vertrekken naar de steden
Orkaan Katrina verjoeg de helft van de
bevolking in New Orleans
De stijgende zeespiegel verjaagt
honderdduizenden mensen in Bangladesh
Japan, Duitsland, VS, Italië, Frankrijk, Groot
Brittannië en Canada
Download