Iedereen zijn vaargeul en iedereen droog, én Afrika hoeft - AK

advertisement
33 antwoorden AK-tueel
https://prezi.com/c6qxcjthiu7y/ak-tueel-33-schooljaar-15-16/
<iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen=""
allowfullscreen="" width="550" height="400"
src="https://prezi.com/embed/c6qxcjthiu7y/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0
&autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLN
WpsdFJLb2ZHanI5dkNRVmtlU2x3cmpqeC9sNWQxNVA3RjBBPT0&landing_sign=QzmckY4YnrekOuxx4v9AhEJAVpo5AEBbBdmacjPkLw"></iframe>
Hete aswolk treft Indonesisch dorp
1
2
3
Op welk eiland in Indonesië is de vulkaan Sinabung
uitgebarsten?
In welk jaar is de Sinabung weer aktief geworden?
Hoe was de bevolking gewaarschuwd door de regering?
4
Waarom zijn er toch mensen overleden?
5
6
Hoe wordt het gebied genoemd waar veel vulkanen zijn?
Op welke kaart in de Grote Bosatlas 54e druk kun je het
vulkanisme in Indonesië goed zien?
Welke twee platen zorgen voor de aanwezigheid van
vulkanen op Sumatra?
Is er sprake van divergent, transform, convergent of
subductie. Tip, gebruik de legenda bij deze kaart!
Welk type vulkanisme past hierbij? Strato- of
schildvulkanisme?
7
8
9
Sumatra
2010
De autoriteiten hadden het
gebied onveilig verklaard
Zij waren aan het werk op de
akkers
The ring of fire
156B
Australische plaat en de
Sundplaat
Subductie
Stratovulkaan
Keniaanse nomaden staan alleen in strijd tegen droogte.
1
2
3
Op welke breedtegraad ligt Kenia?
Wat is de overwegende plantengroei op deze breedtegraad?
En wat is de overwegende plantengroei in Kenia?
4
Hoelang moet er regen vallen voordat de situatie weer
normaal is in Kenia?
Welke oorspronkelijke plantengroei wordt genoemd in het
filmpje?
De nomaden voelen zich niet gesteund door de regering. Op
welke manier laat de verslaggever dit in het filmpje zien?
5
6
7
8
Hoeveel % van de totale noodhulp heeft de regering
bijgedragen in de vorige droogte periode?
Waardoor komt de beloofde steun van de regering niet bij de
Op de evenaar, 0 graden
Tropisch regenwoud
Savanne, grassteppe,
hoogtevegetatie
1 maand
Savanne
De regering investeert liever in
vooruitgang door bijv. wegen
aan te leggen
5%
Corruptie
nomaden terecht?
Hoe wordt de hulp genoemd die oplossingen biedt op lange
termijn?
10 Welke invalshoek(en) hoort bij dit onderwerp?
9
Structurele hulp
Politiek/economie/natuur en
cultuur
En verder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dodental door tropische storm Roanu
Buren van .... lonken naar de NAVO
Lage olieprijs maakt ....... spookstad
Olieproductie onder druk door oproer
Verborgen kinderarbeid door Syrische kinderen
Zorgvraag verschilt sterk per regio
Lucht in ...... sneller schoner dan elders
Strijd om staal en brexit
Gevolgen voor toerisme na neerstorten vliegtuig
Mensensmokkel is bloeiende branche
....... verzakt ieder jaar 3 tot 5 cm
Bangladesh
Rusland
Stavanger
Nigeria
Turkije
Nederland
Utrecht
Wales
Egypte
Europa
New Orleans
Download