Antwoorden AK-tueel 12 http://prezi.com/d6azro6d7rso

advertisement
Antwoorden AK-tueel 12
http://prezi.com/d6azro6d7rso/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
<iframe
src="http://prezi.com/embed/d6azro6d7rso/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0
&amp;autohide_ctrls=0&amp;features=undefined&amp;token=undefined&amp;disabled_features=u
ndefined" width="550" height="400" frameBorder="0" webkitAllowFullScreen mozAllowFullscreen
allowfullscreen></iframe>
Vuurwerkoverlastmeldingen
op welk waddeneiland waren er de
meeste vuurwerkoverlastmeldingen?
Hoeveel meldingen waren er op dit
eiland?
In de Noordoostpolder was één plek
met overlastmeldingen.
In welke gemeente?
Noem drie gemeenten waar meer dan
40 meldingen van vuurwerkoverlast
was
Schiemonnikoog
Tussen de 20 en 25 op 10.000
inwoners
Urk
Terneuzen
Werkendam
Sint Michielsgestel
Mook
Rozendaal (Gelderland)
Veenendaal
Hoeveel % van de huishoudens kocht
in 2013 vuurwerk?
Hoe is de verdeling in de klas? Meer
of minder dan het landelijk
gemiddelde?
Kun je hiervoor een verklaring geven?
Vies, zwaar en weggestopt: de Limburgse mijnsluitingen
wanneer is de laatste steenkool uit de
Oranje-Nassau mijn gehaald?
in welk gebied lagen de
steenkoolmijnen vooral?
waarom juist daar? (dit staat niet
vermeld in het artikel maar ........
kunnen jullie dit uitzoeken?)
hoeveel ton steenkool is in de Oranje-
31 december 2014
Oostelijk deel van Zuid Limburg
Steenkool is gevormd in het Carboon
en in die regio was het winbaar (niet
te diep in de ondergrond)
31.978.000 ton
Nassau 1 mijn gehaald?
geef twee redenen waarom de mijnen 1) Het werd te duur om de steenkool
sloten
uit de mijn te halen, invoer vanuit
andere landen was goedkopen
2) de ontdekking van winbaar gas in
Slochteren
welke twee bedrijven zijn na de
DAF en DSM
mijnsluitingen in dit deel van Limburg
gevestigd?
Opnieuw stevige aardbeving in Groningen
Bovenstaande afdruk is niet juist omdat aardbeving niet binnen rode vierkantje
ligt
BONUSvraag: volgens de tijdlijn bestaan er ook negatieve magnitudes. Hoe kan
dit?
De magnitude van een aardbeving is een maat voor de sterkte van de aardbeving, gebaseerd
op de amplitude van de seismische grondbewegingen (golven) die door een seismometer
kunnen opgemeten worden.
Er bestaan verschillende soorten magnitudes, maar de schaal van Richter is de bekendste
schaal. Deze schaal drukt de amplitude van de gemeten aardbeving uit ten opzichte van een
referentie amplitude die vooraf gedefinieerd is. De formule is als volgt: M = log A (x) – log
A0 (x).
Hierin staat A voor de maximaal gemeten amplitude, x voor de afstand tussen het epicentrum
en het seismisch station, en A0 voor de vooraf gedefinieerde maximale amplitude voor een
aardbeving met magnitude 0 op een afstand x van het seismisch station. Deze laatste term is
afhankelijk van de regio en Charles Richter heeft in 1935 voor Zuid- California een referentie
aardbeving gekozen met magnitude 0 waarbij de amplitude 1 mm was op een Wood Anderson
seismograaf op een afstand van 100 km van het epicentrum.
De schaal van Richter heeft dus eigenlijk geen onderste limiet en heden ten dage kan met de
modernere en gevoeligere seismometers amplitudes gemeten worden die eigenlijk kleiner zijn
dan de vooraf gedefinieerde referentie-amplitude voor een aardbeving met magnitude 0. Dit
heeft tot gevolg dat de magnitude van zulke aardbevingen negatief zal zijn. Het gaat dus over
zeer kleine tot nauwelijks voelbare aardbevingen.
Deze vraag werd beantwoord door:
Elien De Pelsmaeker
Doctoraatsstudente in de Geologie