werkbaar wendbaar werk

advertisement
Kleine flexibiliteit
WERKBAAR WENDBAAR WERK
De Wet Werkbaar Wendbaar Werk is sinds 1 februari 2017
van kracht. In dit overzicht bundelden we enkele
ingrijpende en belangrijke nieuwigheden op vlak van
arbeidsduur en flexibiliteit uit deze nieuwe regelgeving.
Wanneer de werkdruk erg hoog ligt, kan de werkgever
de werknemer voor een langere periode aan piekroosters laten
werken vooraleer hij dalroosters moet voorzien. De nieuwe
referteperiode waarin de gemiddelde arbeidsduur moet
nageleefd worden, ligt vast op 12 maanden.
+2u
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
-2u
Glijdende uurroosters
Werknemers kunnen zelf beslissen om op bepaalde dagen en/of weken meer of
minder te werken dan de voorziene, normale arbeidsduur, met respect voor de
concrete arbeidsorganisatie binnen het bedrijf.
ma
-5u
di
wo do
vr
38u/week
In de stamtijd moet de werknemer verplicht aanwezig én aan het werk zijn.
+5u
Piek- en dalroosters
mogen maximaal 2u/dag
(maximum 9u/dag arbeidstijd)
en 5u/week afwijken van het
standaarduurrooster.
De werkgever dient gewijzigde
uurroosters 7 dagen op voorhand kenbaar te maken.
Tijdens de glijtijd beslist de werknemer zelf wanneer hij het werk begint
en eindigt. Dat geldt zowel voor het begin en het einde van de dag als
voor de middagpauze.
1 werkdag
8u
9u
11u30
13u30
16u30
17u30
De werknemer is verantwoordelijk om de gemiddelde arbeidsduur in een vooraf
bepaalde periode (= referteperiode) van minimum 3 maanden tot maximum
12 maanden na te leven.
Te weinig gewerkt? Dan kan de werkgever loon inhouden.
Te veel gewerkt? Dan kan de werknemer geen bijkomend loon of inhaalrust vragen.
Prikklok
Om na te gaan of de werknemer zijn uren effectief
gepresteerd heeft, moet de arbeidstijd geregistreerd worden.
Via een prikklok kan de werknemer aantonen wanneer hij het
werk start, hervat en beëindigt.
Alleen wanneer een werknemer meer dan 9u/dag en
45u/week presteert, moet de werkgever overloon betalen.
Occasioneel telewerk
Los van structureel telewerk kunnen medewerkers
onder bepaalde voorwaarden ook occasioneel telewerken:
• bij overmacht of om persoonlijke redenen;
• mits toestemming van de werkgever (de werkgever dient elke
weigering te motiveren);
• beide partijen dienen een overeenkomst te sluiten hierover.
Het is aangeraden om een duidelijk beleid rond occasioneel
telewerk uit te stippelen binnen het bedrijf.
Groep ADMB beschikt over standaardmodellen waarmee
u glijdende uurroosters, kleine flexibiliteit of occasioneel
telewerk eenvoudig kan integreren in uw onderneming.
Natuurlijk bieden we ook begeleiding op maat.
Interesse? Contacteer uw dossierbeheerder of neem een
kijkje op werkbaarwendbaarwerk.be
100 vrijwillige overuren
De werknemer kan zelf kiezen om vrijwillig, zonder specifieke
motivatie, overuren te presteren. Dat is mogelijk, na overleg en
met goedkeuring van de werkgever, voor maximaal
100 overuren per kalenderjaar. Een sectorale verhoging
kan tot maximum 360 overuren.
Let op! Per dag mag de werknemer maximum
11 uur presteren, per week maximum 50 uur.
Deze overuren worden steeds uitbetaald aan 150%
of 200%. De werknemer kan de gepresteerde
vrijwillige overuren niet recupereren.
WET
WERKBAAR WENDBAAR WERK
Het had heel wat voeten in de aarde, maar sinds 1 februari 2017 is
de Wet Werkbaar Wendbaar Werk officieel van kracht. Met deze
nieuwe wetgeving wil de regering werkgevers meer flexibiliteit
bieden en tegelijkertijd werknemers meer beweegruimte geven in
het vinden van de juiste werk-privébalans.
Lees alles over de nieuwe regelgeving op
werkbaarwendbaarwerk.be
Om een beroep te doen op het systeem van de
vrijwillige overuren , moet er altijd een overeenkomst
tussen werknemer en werkgever afgesloten worden.
Geen idee hoe u zo’n overeenkomst moet opstellen?
Groep ADMB beschikt over een standaardmodel dat u meteen kan
integreren in uw onderneming. Contacteer uw dossierbeheerder
of neem een kijkje op werkbaarwendbaarwerk.be
Werknemers kunnen niet eindeloos meer uren presteren dan de voorziene, gemiddelde
arbeidsduur. Dat komt door een interne grens die de werknemer verplicht om vanaf een bepaald
moment de te veel gewerkte uren in te halen. Deze grens is opgetrokken tot 143 uur, maar ook
hier is een extra sectorale verhoging mogelijk. Met uitzondering van de eerste 25 overuren,
tellen de uitbetaalde vrijwillige overuren wel mee voor de interne grens van 143 uur.
Een voorbeeld:
Interne grens
50 uur - 38 uur = 12 overuren
12 weken x 12 overuren = 144 overuren
Een werknemer werkt 50u/week in plaats van 38u/week. Hij werkt hierdoor 12u/week meer dan
de voorziene gemiddelde arbeidsduur. In extremis kan de werknemer dit werkritme 11 weken
aanhouden: 11 x 12u = 132u. Werkt de werknemer nog één week langer aan dit ritme dan heeft
hij 144u op zijn teller en dat is 1u boven de interne grens. Dat mag niet. Hierdoor is de werknemer
na 11 weken verplicht om minstens een aantal uren in te halen. Nadien kan hij opnieuw langer
werken en dit opnieuw tot de grens van 143 uur.
Download