Starten met een eigen zaak

advertisement
Startersplannen?
Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van
UNIZO
- Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer
- Gratis artikel in de lokale krant
- 250 modellen van facturen en contracten
- Eerstelijnsvragen via ons Servicecenter
- 10% op Base facturen
- …
1. Eenmanszaak of vennootschap
2. Sociaal Statuut
3. Stappenplan bij de start
4. Steunmaatregelen
5. Startersservice UNIZO
Eenmanszaak of vennootschap
• Eenmanszaak (natuurlijk
persoon)
– Heel eenvoudig op te richten
– Weinig administratieve
formaliteiten
– Enkelvoudige boekhouding
– Onbeperkt aansprakelijkheid
• Vennootschap (rechtspersoon)
– Oprichten met een akte
– Eigen inbreng
– Meer formaliteiten en
administratie
– Dubbele boekhouding
– Beperkte aansprakelijkheid
(niet altijd)
BVBA
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
• Oprichting via notariële akte (met financieel plan)
• Oprichtingskapitaal € 18.550 waarvan:
– 1/3 volstort bij ≥ 2: € 6.200
– 2/3 volstort bij 1 vennoot: € 12.400
• Dubbele boekhouding
• Vennootschapsbelasting
• Beperkte aansprakelijkheid
Starters-BVBA
• Oprichten van een BVBA met een oprichtingskapitaal van € 1
• Oprichten via notaris met verplicht financieel plan (door een
erkend boekhouder)
• Binnen 5 jaar bijstorten tot € 18.550, in die periode
aansprakelijk voor dit bedrag.
• Verplicht om 25% van de winst te reserveren
• Enkel voor een eerste vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
NV
Naamloze vennootschap
• Oprichting bij notariële akte (met financieel plan)
• Oprichtingskapitaal minimum € 61.500, volledig te
volstorten
• Dubbele boekhouding
• Vennootschapsbelasting
• Beperkte aansprakelijkheid
VOF
Vennootschap Onder Firma
• Oprichting door onderhandse akte + publicatie
• Geen oprichtingskapitaal vereist
• Enkelvoudige boekhouding (indien kleine
onderneming)
• Onbeperkte aansprakelijkheid (vs GCV met stille
vennoot)
Interessant met 2 of meer vennoten
Eenvoudige administratie
Weinig financiële risico’s
Alternatieven
• Gewone commanditaire vennootschap
• Commanditaire vennootschap op aandelen
• Coöperatieve vennootschap (met beperkte en
onbeperkte aansprakelijkheid)
• Feitelijke vereniging, vereniging zonder
winstoogmerk
Wanneer voor een vennootschap kiezen ?
• Om fiscale redenen (vennootschapsbelasting <
personenbelasting)
• Bij samenwerking op gelijkwaardige basis
• Indien grote financiële risico’s
1. Eenmanszaak of vennootschap
2. Sociaal Statuut
3. Stappenplan bij de start
4. Steunmaatregelen
5. Startersservice UNIZO
Wie is zelfstandig?
• Zelfstandigen-natuurlijke personen
• Bedrijfsleiders: mandatarissen en werkende
vennoten
• Zelfstandige helpers
• Meewerkende echtgenoten
Sociaal statuut: verplichtingen
• Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds bij de
start van uw activiteit (Zenito aan het loket)
– Sociale bijdragen
– Sociale rechten
• Melden/aansluiten bij ziekenfonds
Sociaal statuut: Categorieën
• Hoofdberoep
• Bijberoep
• Min. 50 % werken als werknemer (60 % in
onderwijs)
• Sociale rechten uit hoofdberoep
• Gelijkstelling bijberoep
• Actief gepensioneerden
!! Tijdskrediet / loopbaanonderbreking / werkloosheid!!
Sociale rechten
• Pensioen
• Gezinsbijslagen: kinderbijslag, kraamgeld
• Ziekte- & invaliditeitsverzekering
– Gezondheidszorgen: grote + kleine risico’s
– Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
• Faillissementsverzekering
• Moederschapsrust / dienstencheques
1.
2.
3.
4.
5.
Eenmanszaak of vennootschap
Sociaal Statuut
Stappenplan bij de start
Steunmaatregelen
Startersservice UNIZO
Checklist bij opstart
1. Bedrijfsbeheer en beroepskennis
2. Milieuvergunning
3. Oprichtingsakte (evt. via notaris met ondernemingsplan) +
neerlegging
4. Nieuw bankrekeningnummer openen
5. Ondernemingsnummer aanvragen
6. BTW activeren
7. Evt. extra vergunningen in orde brengen (FAVV, Sabam,…)
8. Aansluiten sociaal verzekeringsfonds
9. Ziekenfonds op de hoogte brengen
10. Aanvullende verzekeringen
1. Bedrijfsbeheer
• Diploma’s of getuigschriften:
– Behaald voor 30/09/2000
• ASO, TSO of KSO: altijd OK
• Diploma BSO: richting verkoop, handel of
met aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer
uit het zesde of zevende jaar: OK
– Behaald na 30/09/2000
• Steeds getuigschrift basiskennis
bedrijfsbeheer vereist
– Diploma hoger onderwijs: altijd OK
Bedrijfsbeheer
• Ervaring
– Als zelfstandige (3jr. in hoofdberoep/5jr. in bijberoep)
– Als bediende 5 jaar in een leidinggevende functie
• Indien gehuwd of min. 6 maanden samenwonend of
familielid tot in de derde graad: kennis via aangestelde
bewijzen
• Opleiding bedrijfsbeheer (via Syntra)
• Centrale Examencommissie
Beroepskennis
•
•
•
•
•
Slager/spekslager
Frigorist
Droogkuis/verver
Bakker
Restauranthouder/traiteur
• Fiets- en motorvoertuigen
• Bouw en elektrotechniek
• Persoonsverzorging
5 jaar ervaring
of
Diploma lager
secundair onderwijs
Verschillend voor elk
beroep (zie bijlage
presentatie)
ZELF of iemand anders belast met de technische leiding in uw zaak
Beroepskennis
• Fietsen verkopen en herstellen:
– Einddiploma hoger secundair onderwijs
– Leertijd
– Ervaring:
• 1 jaar in hoofdberoep of voltijds en effectief
• 3 jaar in bijberoep of deeltijds
Beroepskennis
• Motorvoertuigen intersectoraal (carrosserie
herstellen, verkoop van 2de handsvoertuigen)
– Einddiploma hoger secundair onderwijs
– Leertijd
– Ervaring:
• 3 jaar in hoofdberoep of voltijds en effectief
• 5 jaar in bijberoep of deeltijds
Beroepskennis
• Motorvoertuigen (herstellen van voertuigen
tot 3,5 ton en boven 3,5 ton)
– Einddiploma hoger secundair onderwijs
– Leertijd
– Ervaring:
• 3 jaar in hoofdberoep of voltijds en effectief
• 5 jaar in bijberoep of deeltijds
Beroepskennis:
Bouw en elektrotechniek
Onroerend goed door incorporatie (behalve elektrotechniek)
Sectorale kennis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ruwbouw
Stukadoor, cementvloeren en dekvloeren
Tegel, marmer en natuursteen
Dakdekker en waterdichtmaken
Schrijnwerk en glazenmaker
Eindafwerking
CV, klimaat, gas en sanitair
Elektrotechniek
Algemeen aannemer (nieuw!)
Beroepskennis:
bouw en elektrotechniek
– Einddiploma hoger secundair onderwijs
– Leertijd
– Ervaring:
• 3 jaar in hoofdberoep of voltijds en effectief
• 5 jaar in bijberoep of deeltijds
• Algemeen Aannemer
– Min. één beroep + beroepskennis algemeen
aannemer
– Indien met meerdere onderaannemers
– Hoger diploma of ervaring
Beroepskennis: persoonsverzorging
– Kapper
– Schoonheidsspecialiste
– Voetverzorging
– Massage
– Begrafenisondernemer
– Opticien
– Dentaaltechnicus
Beroepskennis: persoonsverzorging
• Kapper
– Diploma’s: tweede jaar van de derde graad of leertijd
– Ervaring:
• 2 jaar indien hoofdberoep of voltijds en effectief
• 3 jaar indien bijberoep of deeltijds
• Schoonheidsspecialiste
– Diploma’s: tweede jaar van de derde graad of leertijd
– Ervaring:
• 3 jaar indien hoofdberoep of voltijds en effectief
• 5 jaar indien bijberoep of deeltijds
Beroepskennis: persoonsverzorging
• Pedicure en massage
– Elk diploma schoonheidsspecialiste ook voldoende
voor pedicure en massage
– Diploma’s: 2de jaar 3de graad secundair
– Ervaring:
• 1 jaar indien hoofdberoep of voltijds en effectief
• 2 jaar indien bijberoep of deeltijds
Beroepskennis: persoonsverzorging
• Opticien en dentaaltechnicus
– Diploma’s: 3de jaar van de 3degraad
– Geen leertijd
– Ervaring:
• 5 jaar indien hoofdberoep of voltijds en effectief
• 8 jaar indien bijberoep of deeltijds
• Begrafenisondernemer:
– Enkel middenstandsopleiding
– Ervaring:
• 2 jaar indien hoofdberoep of voltijds en effectief
• 3 jaar indien bijberoep of deeltijds
2. Milieuvergunning vereist?
• Milieudienst gemeente/stad
• Klasse 1, 2 of 3 afhankelijk van de hinderlijkheid van
uw activiteiten voor mens en milieu:
– Grootte van de opslagplaats
– Vermogen van de machines
– Gebruik van gevaarlijke producten/grondstoffen
• Klasse 3 is slechts een melding
3. Ondernemingsplan
Marketing + Financiering
Financieel plan : verplicht voor de meeste
vennootschappen
Alle info & opmaak via www.startsimulator.be
5. Ondernemingsnummer
• 0ndernemingsloket Zenito of via www.zenito.be (= € 77)
• Meebrengen:
– Oprichtingsakte of statuten (voor rechtspersoon)
– Diploma’s bedrijfsbeheer en beroepskennis
– Nieuw bankrekeningnummer
– Identiteitskaart
– Recent loonbriefje (ingeval bijberoep)
– Eventueel nacebelcodes
6. BTW activatie
• Zelfde nummer als het ondernemingsnummer
• Nog te activeren bij de BTW-administratie
• Kan onmiddellijk bij de oprichting aan het loket
gebeuren: kostprijs € 66,55
7. Vergunningen
Machtiging ambulante handel:
•
•
•
•
Verkopen buiten de onderneming van de handelaar
Aanvragen via het ondernemingsloket
Kostprijs: € 150
Meebrengen: bewijs van goed gedrag & zeden (bij
prospectie ten huize van de consument)
Beroepskaart
• Wie heeft een beroepskaart nodig?
– Alle niet-EU burgers uitgezonderd Zwitserland,
Noorwegen en IJsland zonder verblijfsvergunning
van min. 5 jaar
• Aanvragen bij het ondernemingsloket
• Kostprijs: € 140 (aanvraagduur: 1 maand)
Eetwarenvergunning (FAVV)
• Eetwarenvergunning zowel voor fabricage als
verhandelen van voeding
• Bedrag afhankelijk van de activiteit en de
bezoldigde personen of netto verk.opp.
• Aanvragen bij FAVV (meer info: www.favv.be)
• Kan via Zenito: kostprijs € 66,55 incl. BTW
Verzekeringen
• Burgerlijke Aansprakelijkheid
• Beroepsaansprakelijkheid
• Optimalisatie van sociale bescherming (pensioen,
ziekte, enz)
U kan aan het loket vrijblijvend & gratis een offerte
vragen
1.
2.
3.
4.
5.
Eenmanszaak of vennootschap
Sociaal Statuut
Stappenplan bij de start
Steunmaatregelen
Startersservice UNIZO
Steunmaatregelen
Financiering, aanwerving, milieu, advies, opleiding,
verfraaiing,…
Federaal :
www.economie.fgov.be leven van de onderneming
www.fonds.org
Vlaams :
www.ondernemen.vlaanderen.be
www.kmoportefeuille.be
www.banvlaanderen.be
www.pmvlaanderen.be
Het Participatiefonds www.fonds.org
Voordelige leningen voor iedere zelfstandige
Kenmerken :
• Hoofdberoep
• Interessante intrestvoet
• Vrijstelling terugbetaling kapitaal eerste jaar (jaren)
• Achtergestelde lening
• Weinig tot geen waarborg
• Eigen inbreng
Het Participatiefonds
Unizo is een steunpunt voor:
• Plan Jonge Zelfstandigen
• Startlening
Reeds gestart of niet werkloos: Starteo, Optimeo en
Initio
1.
2.
3.
4.
5.
Eenmanszaak of vennootschap
Sociaal Statuut
Stappenplan bij de start
Steunmaatregelen
Startersservice UNIZO
Startersservice UNIZO
• Websites
– www.startersservice.be
– www.startsimulator.be
– www.vlaamsestartersdag.be
• Cursussen
• Begeleiding en advies (afspraak, adviesraad)
UNIZO Lidmaatschap
• Een lidmaatschap biedt vele voordelen: gratis
eerstelijnsadvies, gratis Z.O.-magazine,
belangenbehartiging, infosessies,…
• Zeer interessant voor starters is de Starterspas, deze
combineert het UNIZO-lidmaatschap met een
heleboel voordelen voor € 120.
• Voor meer info: Vraag onze starterspasbrochure of
surf naar www.starterspas.be
Ondernemen werkt
• Gratis begeleidingstraject voor werkzoekenden naar
ondernemerschap.
• Begeleiding door UNIZO ism VDAB en Syntra
• Start bij VDAB met Entrespiegel. Deze competentieproef
onderzoekt je ondernemerscompetenties. VDAB
verwijst door naar UNIZO.
• Max 1 jaar. Begeleiding in 2 fasen (van max. 6 maanden)
• www.ondernemenwerkt.be
Contactgegevens
www.startersservice.be: voor een kantoor in uw buurt
www.zenito.be: voor uw dichtstbijzijnde kantoor
Bedankt voor uw aandacht
&
nog een fijne dag!
Download