Brussel, 7 februari 1996

advertisement
PERSBERICHT
Hasselt, 24 juli 2017
Aan de regionale en sociaaleconomische redactie
‘ONDERNEMEN WERKT’
UNIZO-Limburg startte intensief begeleidingsproject
voor werkzoekenden die dromen van een eigen zaak
Binnen het begeleidingstraject ‘Ondernemen werkt’ begeleiden UNIZO, VDAB, SYNTRA en het
Ondernemersatelier werkzoekenden naar het zelfstandig ondernemerschap. De vier partners slaan
de handen in elkaar om elke werkzoekende, die ambitie heeft om zelfstandig ondernemer te
worden, optimaal voor te bereiden op een succesvolle start. Het initiatief kent heel wat succes in
Limburg.
Eind juli waren er in Vlaanderen 223.532 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 37.002 of 19,8 %
meer dan eind juli vorig jaar. De stijging van de werkloosheid versnelde nog tot eind juni. Sinds
november vorig jaar nam het aantal werklozen in Vlaanderen toe, aanvankelijk traag (+0,2% in
november en +3,9 % in december), maar nadien steeds sneller (+15 % in februari, +18% in april en
+23% in mei en juni). In juli ligt die aangroei voor het eerst weer wat lager, wat suggereert dat de
situatie op de arbeidsmarkt niet verder verslechtert. Limburg kende afgelopen maand wel nog de sterkste
stijging van alle Vlaamse regio's en telde 23,8% meer niet-werkende werkzoekenden dan eind juli vorig
jaar.
“Hoewel het economisch moeilijke tijden zijn en het werkloosheidscijfer de pan uit swingt, stelt de
Startersservice van UNIZO-Limburg vast dat er steeds meer werkzoekenden geïnteresseerd zijn om een
eigen zaak te starten“, zegt Joël Stockmans, directeur van UNIZO-Limburg. “Daarom is het heel
belangrijk dat we niet alleen in jobs investeren, maar ook in het zelfstandig ondernemerschap want
zelfstandige ondernemers zorgen – nu meer dan ooit – voor de ruggengraat van onze economie.
Ondernemers stellen immers niet enkel zichzelf maar ook anderen te werk en zorgen zo voor welzijn en
welvaart”.
De stijgende interesse voor de start van een eigen zaak mag dan wel een logisch gevolg zijn van de
economische situatie, het mag door werkzoekenden zeker niet als laatste reddingsboei gebruikt worden.
Directeur van UNIZO-Limburg, Joël Stockmans, benadrukt met klem dat: “starten altijd een positieve
keuze moet zijn. Een eigen bedrijf beginnen, mag nooit een noodoplossing zijn”.
Samen met partners VDAB, SYNTRA en het Ondernemersatelier speelt UNIZO in op deze evolutie via
‘Ondernemen werkt’, een vernieuwde aanpak in de begeleiding van werkzoekenden met
ondernemersambitie. ‘Ondernemen werkt’ is een ‘begeleidingstraject’ dat werkzoekenden klaarstoomt
om succesvol ondernemer te worden.
“Het beoogde effect is dubbel” zegt Luc Lauryssens, directeur van VDAB-Hasselt. “VDAB begeleidt
werkzoekenden naar een gepaste job, maar doet beroep op de expertise van UNIZO om werkzoekenden
die zelfstandige willen worden, adequaat verder te helpen. Deze expertise, maar daarnaast ook de
‘sluitende aanpak’ zijn van cruciaal belang. VDAB wil ‘elke werkzoekende’ optimaal kunnen opvolgen
om ze zo vlug mogelijk enerzijds naar werk toe te leiden en anderzijds te heroriënteren indien een
(her)tewerkstelling niet onmiddellijk lukt. Dit is een verhaal van rechten en plichten van de
werkzoekende waarbij misbruiken van het sociale vangnet ook gesignaleerd worden aan de RVA.”
Een niet-werkende werkzoekende die de aspiratie heeft om een eigen zaak te starten, legt een
competentiescan – de entre-spiegeltest – af bij VDAB. “Deze scan is geen test of examen, maar polst
naar de motivatie, attitude en ondernemerscompetenties. Ze dient als leidraad om een gepast traject uit te
stippelen en om te kijken welke noden deze potentiële starter nog heeft”, zegt Lauryssens.
Wanneer de uitkomst van deze scan negatief is, zal VDAB de niet-werkende werkzoekende het
ondernemerschap afraden en motiveren tot het zoeken van een aangepaste job.
Wanneer deze scan positief is, gaat de potentiële starter op ‘intakegesprek’ bij een startersadviseur van
UNIZO om het te doorlopen traject op te stellen. Afhankelijk van de behoefte wordt de werkzoekende
doorverwezen naar SYNTRA (wanneer bedrijfsbeheer en/of beroepskennis nodig is), naar het
Ondernemersatelier (wanneer er nog sterk gewerkt dient te worden aan de persoonlijke vaardigheden) of
blijft hij/zij bij UNIZO voor intensieve begeleiding op maat voor de zakelijke kant van het
ondernemerschap.
“Na de eventuele opleiding bij SYNTRA begeleidt UNIZO de kandidaat-ondernemer dan concreet bij
de opstart van de eigen zaak. Zo helpen we hen onder meer bij het opstellen van een businessplan, een
haalbaarheidsstudie, bij alle formaliteiten etc. Elke kandidaat-starter wordt van start tot finish intensief
gevolgd en ondersteund. Hij of zij volgt een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP op maat afhankelijk
of hij/zij hoog- of kortgeschoold is,” vult Els huysman, coördinator van de Startersservice van UNIZOLimburg aan.
Het initiatief “Ondernemen Werkt” loopt nu bijna een half jaar en de eerste resultaten in Limburg zijn
alleszins positief. Er werden al 105 werkzoekenden intensief opgevolgd onder wie er :
- 60 nog de opleiding bedrijfsbeheer bij SYNTRA-Limburg volgen
- 4 kandidaten een POP volgen bij UNIZO-Limburg
- 5 kandidaten effectief gestart zijn
- 5 personen bij het Ondernemersatelier in begeleiding zijn
- 31 personen de keuze voor het zelfstandig ondernemen niet uitvoeren
Practica
In het begeleidingstraject “Ondernemen Werkt” wordt een kandidaat gedurende 1 jaar begeleid in 2
fasen.
De eerste fase die loopt over 6 maanden is de opleidingsfase.
Hierin passen de entrespiegeltest bij VDAB, het intakegesprek bij UNIZO, een eventuele opleiding
bedrijfsbeheer bij SYNTRA en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan door UNIZO.
De tweede fase is de voorbereidingsfase tot de zelfstandige activiteit.
Deze duurt ook max. 6 maanden. In deze tijdspanne zal de kandidaat zijn zelfstandige activiteit
voorbereiden door zijn ondernemingsplan te schrijven en tot uitvoering te brengen. Dit plan omvat de
projectvoorstelling, een marktonderzoek, een marketingplan en een financieel plan. De kandidaat wordt
er ook toe aangezet alles in gereedheid te brengen: maken van businesskaartjes, reclame, website, zoeken
van een pand (indien nodig) contacten leggen met klanten, leveranciers. De financiële haalbaarheid is
een primordiaal aspect in deze begeleiding.
Ondernemen Werkt wordt gefinancierd met ESF-middelen.
Info over de getuige:
Danny Fontana, 45 jaar, heeft al 20 jaar ervaring als schilder (waarvan 14 jaar bij dezelfde werkgever), is
nu gestart als zelfstandig schilder via ‘Ondernemen werkt’.
Nadere info over dit persbericht:
Nele Schoofs, communicatieverantwoordelijke UNIZO-Limburg  011/26.30.13 of 0476/58.60.11 e-mail: [email protected]
UNIZO-Limburg is dé organisatie en belangenbehartiger van eigenaar-ondernemers in Limburg. UNIZO
groepeert KMO’s, dienstverleners en detailhandelaars op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. UNIZOLimburg biedt informatie, opleiding en netwerking op maat van elke eigenaar-ondernemer. Het Serviceteam staat
ter beschikking van de leden met een kwaliteitsvolle, individuele serviceverlening en sterk advies. UNIZO-Limburg
is marktleider in de begeleiding van startende ondernemers.
Voor meer informatie over UNIZO-Limburg en
een volledig overzicht van onze persberichten klik door naar www.unizo-lim.be
__________________________________________________________________________________________
Download
Random flashcards
Create flashcards