Diversiteitsbeleid: Bekendmaken van vacatures bij de

advertisement
Diversiteitsbeleid:
Bekendmaken van vacatures bij de stad en selectieprocedures bij verschillende organisaties die werken met
doelgroepen om een goede sociale mix te bekomen. Uitwerken van verschillende acties naar doelgroepen
binnen eigen personeelsbestand om het werkklimaat te bevorderen zoals getuigenissencampagne ‘ werken bij
de stad’ en complimentendag voor het bevorderen van de intergenerationele samenwerking op de werkvloer.
Aanpassen van selectieprocedures voor personen met een arbeidshandicap of beperking waar mogelijk.
Profileren van de stad als werkgever voor iedereen.
Jobbeurs:
Het tweejaarlijks organiseren van een jobbeurs door de stad in samenwerking met verschillende partners met
aandacht voor een ruim aanbod aan vacatures, informatie en opleidingen.
Aanbod op de beurs:
-Een 30-tal bedrijven die vacatures aanbieden aan werkzoekenden en schoolverlaters.
-Een 20-tal organisaties die actief zijn in de sociale economie en betrokken bij de begeleiding van
werkzoekenden en personen uit kansengroepen.
-Een 10-tal opleidingsverstrekkers die hun aanbod aan opleidingen bekend maken bij de bezoekers.
Activiteiten:
-CV opmaak aanbieden aan de werkzoekenden, studenten en personen uit kansengroepen. Hierbij worden de
mensen individueel begeleid om een voorbeeld CV in te vullen en krijgen ze deze mee om op de beurs te
solliciteren. Het document wordt ook digitaal overgemaakt zodat ze thuis verder kunnen solliciteren.
-CV analyse door een professioneel selectiebureau voor bezoekers die al over een CV beschikken of die vragen
hebben over hun CV.
-Doorverwijzing naar het huis van het Nederlands voor anderstaligen.
-Aanbieden van verschillende workshops tijdens de jobbeurs naar verschillende doelgroepen:
1) Naar schoolverlaters en studenten
Organisatie van workshop vakantiewerk voor jongeren van de laatste graad secundair onderwijs en aanbieden
van een ruim aanbod aan vakantiejobs en vacatures op de jobbeurs voor jongeren die nog geen vakantiewerk
gevonden hebben of begeleiding nodig hebben bij het zoeken van een job.
De Halse scholen worden gecontacteerd om aan deze workshop deel te nemen alsook om een bezoek te
brengen aan de jobbeurs met laatstejaarsstudenten uit beroeps- en technische richtingen. Ook vanuit BuSo en
deeltijds leren komen klassen naar de beurs om een CV te laten opstellen en kennis te maken met vakbonden
en andere organisaties actief bij de begeleiding van werkzoekenden. Op deze manier trachten we de overstap
van leren naar werken of de overdracht naar VDAB en GTB vlotter te laten verlopen.
Tijdens de workshop vakantiewerk gaat er vooral aandacht naar het zoeken van vakantiewerk en het
ontwikkelen van arbeidsattitudes die later ook onontbeerlijk zijn op de werkvloer.
Deze workshops worden gratis aangeboden alsook het bezoek aan de jobbeurs.
2) Naar werkzoekenden
Workshop sollicitatietraining door VDAB voor werkzoekenden en laatstejaarsstudenten.
3) Naar werkenden en werkzoekenden
Workshop jobtevredenheid loopbaanadvies door Archeduc. Tijdens deze workshop wordt getracht om de
balans op te maken tussen positieve en negatieve kanten van de werksituatie. Op basis hiervan kan verdere
persoonlijke loopbaanbegeleiding gestart worden bij een partner die actief is op dit terrein.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards