Voorstelling van de Werkwinkels

advertisement
Werkwinkels
Een integrale benadering
xxxx
1
Vandaag
• Werkwinkels - waarom?

Definitie

Doelstellingen

Uitgangspunten
• Wat gebeurt er in een Werkwinkel?

Welke dienstverlening & activiteiten?

Door welke partnerorganisaties?
• Hoe zijn de werkwinkels gestructureerd?
• Getuigenissen over één en ander...
2
Definitie
• Een werkwinkel is een 1-loket-punt voor een
waaier van diensten voor zowel werkzoekenden,
werkgevers als het brede publiek, of anders gezegd:

een vlot bereikbaar en toegankelijk

fysisch loket dat tot taak heeft,

enerzijds, het verzorgen van de geïntegreerde
dienstverlening en,

anderzijds, het verschaffen aan alle rechtsonderhorigen
van de basisinformatie inzake dienstenwerkgelegenheid.
3
2 pijlers - Precisering
• Geïntegreerde dienstverlening:

het geheel van afgestemde dienstverlening die door de
partijen die diensten aanbieden in de WW wordt
aangeboden.
• Dienstenwerkgelegenheid:

de werkgelegenheid die bijdraagt tot het vervullen van
nog niet ingevulde maatschappelijke behoeften die
betrekking kunnen hebben op zowel individuele,
gezinsgebonden als collectieve aangelegenheden.
4
Historiek
• concept WW goedgekeurd begin 2000
• pilootfase met 35 WW’s,
• op termijn (tegen 2004): opening van 140 WW’s
gespreid over 4 jaar

momenteel 136 WW operationeel
• implicaties:

eigen budget

breuk met bestaande PLOT’s (gemeentelijke loketten
voor tewerkstelling)
5
de Partners
• gemeentes en OCMW’s >> VVSG
• VDAB
• PWA’s >> RVA
• Vlaams Subsidie Agentschap Werk & Sociale
Economie
• de derden >> SLN
• ATB (arbeidstrajectbegeleiding)
6
Doelstellingen
• Betere dienstverlening >> kwaliteit en resultaten

Klantgericht en transparant
 Administratieve vereenvoudiging,


Eén (basis)dossier & één loket,
Zelfbediening
 Geografische nabijheid,
 Lokale accenten & autonomie
 “De kwaliteit van de dienstverlening is belangrijk,


niet wie ze levert!”
Samenbrengen van dienstverleners, publiek & privé
Samenbrengen van vraag & aanbod
 Voor de twee pijlers


Werkzoekenden en werkgevers
Gezinnen en dienstverleners
7
Kenmerken
• Samenwerking tussen complementaire partners



En hun consulenten,
Gebruiken dezelfde informatie, dezelfde instrumenten,
Is méér dan samen in één gebouw...
• De Werkwinkel-identiteit

Eigen financiering, huisstijl en communicatie,
 Externe communicatie: Werkwinkelwebsite en deelsites,
 Interne communicatie: nieuwsbrief en extranet
• De WW-medewerkers


Blijven in dienst bij eigen organisatie,
Dus personeelskosten zijn voor de moederorganisatie!
8
Activiteiten in de WW
• Eigen dienstverlening van de partners

Volgens afgesproken taakverdeling, (overeenkomst),
 Basisactiviteiten (VDAB, PWA)
 Trajectbegeleiding (OCMW, ATB, VDAB)
 Dienstenonderneming (PWA)
 Informatie over lokale diensteneconomie (Gemeente)
• Overkoepelende dienstverlening



Onthaal,
Zelfbedieningshoek,
Informatie allerhande.
9
Structuur
• Organisatievorm was lang een vraagteken:


VZW / feitelijke vereniging / contractuele relatie ?
WW = samenwerkingsverband (netwerkorganisatie),
• Afspraken op overkoepelend niveau:

In een decreet en een contract (Partnerschapsverdrag),
• Lokale afspraken in samenwerkingscontract:





Wie doet wat?
 Onderscheid inhoudelijke rol > < overkoepelende rol
 Het financiële luik?
Wie is de baas? >> de overeenkomst...
Wie waakt over de samenwerking? >> de partners...
Rol voor het Dagelijks Beheer en vestigingsverantwoordelijke
Bevoegdheden Forum lokale werkgelegenheid?
10
Bedankt!
11
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards