Document

advertisement
GO FOR CHEMISTRY
“Go for chemistry” is een initiatief
van de vzw Scheikundige Industrie Regio Antwerpen (SIRA),
in samenwerking met de sociale gesprekspartners
(ABVV, ACV, BBTK en LBC/NVK).
GEEF ER MEE EEN LAB OP
Elf scheikundige bedrijven uit Antwerpen geven jongeren de kans
een basisopleiding Chemische Technologie te volgen,
waarbij ze gedurende een jaar deeltijds leren en werken.
Deze opleiding valt onder het statuut ‘alternerende tewerkstelling.’
DE GEEST VAN HET PROJECT
Het project bestaat sinds 1987 en heeft tot doel
“Minder gekwalificeerde werkzoekende jongeren op te leiden tot het beroep
van werknemer in de chemische sector,
om zo hun tewerkstellingskansen te verhogen”.
600 jongeren hebben zo al een baan gevonden in de chemische sector.
GEEF ER MEE EEN LAB OP
In september van elk jaar kunnen jongeren starten met de opleiding.
- de geslaagde jongeren worden zeker aangeworven met een contract
van bepaalde of onbepaalde duur, door de bedrijven waarin ze werken
- Het aantal definitieve aanwervingen wordt in de bedrijfscao’s
vastgelegd.
Wie komt in aanmerking ?
• Jongeren (m/v) van 18, maar nog geen 25 jaar
• Zijn op het tijdstip van aanwerving werkzoekend
• Hebben geen diploma hoger onderwijs van het lange of korte type en
geen diploma universitair onderwijs
• Zijn bereid in volcontinu-ploegensysteem te werken
• Slagen in de selectieproeven
DE SCHOOLOPLEIDING
Tussen 2 september van het lopende jaar en 1 september van het volgende jaar
krijgen de SIRA-jongeren zo’n 500 uren theoretische opleiding (2 dagen/week).
De opleiding kadert in het onderwijs voor sociale promotie
(hogere secundaire technische leergangen van het korte type).
DE SCHOOLOPLEIDING
•
Provinciaal Instituut
• Technicum Noord Antwerpen
voor Technisch Onderwijs (PITO)
Londenstraat 43
Laageind 19
2000 Antwerpen
2940 Stabroek
DE SCHOOLOPLEIDING
• Toegepaste natuurkunde
• Toegepaste scheikunde
• Automatisatie
• Veiligheid
--> dit alles in functie van de bedrijfspraktijk
DE BEDRIJFSPRAKTIJK
De jongeren krijgen zo’n 1000 uren bedrijfspraktijk (3 dagen/week).
Ze krijgen hier observatie- en werkopdrachten, volledig onder begeleiding
van bedrijfspersoneel.
Voor de RVA zijn ze onvrijwillig deeltijds werknemer met behoud van rechten
(eventueel aanspraak op inkomensgarantie-uitkering).
ER IS CHEMIE TUSSEN ONS
De kosten voor de opleiding worden volledig gedragen door de bedrijven.
De jongeren ontvangen voor de bedrijfspraktijk een basisvergoeding en
hebben recht op een eindejaarspremie.
Slagen de jongeren voor zowel de theoretische opleiding als de
bedrijfspraktijk, dan hebben ze na een jaar een officieel erkend getuigschrift
op zak.
SAMENWERKING VDAB
Dit project verloopt in een intensieve samenwerking met VDAB.
• Elk VDAB kantoor krijgt posters en flyers
• Alle informatie is beschikbaar op VDAB Intranet
• Promotiecampagne op vdab.be (“jobspot” en “in de kijker”) en WIS+ met verwijzing
naar www.goforchemistry.be
• Direct mail aan alle werkzoekenden die voldoen aan de wervingscriteria
Historiek van de SIRA-opleiding
Schooljaar
Gestart
Geslaagd
%
1987-1988
54
36
66,7
1988-1989
48
41
1998-1990
53
1990-1991
Gestart
Geslaagd
%
1996-1997
23
22
95,6
85,4
1997-1998
25
22
88
37
69,8
1998-1999
22
19
86,4
57
48
84,2
1999-2000
20
17
85
1991-1992
49
32
65,3
2000-2001
33
28
85
1992-1993
49
32
65,3
2001-2002
30
22
73
1993-1994
28
24
85,7
2002-2003
30
24
80
1994-1995
27
24
88,9
2003-2004
32
27
84,4
1995-1996
26
25
96,2
2004-2005
32
25
78,13
299
76,5
Totaal
638
505
79,15 %
Subtotaal
391
Schooljaar
Bedrijven
Basf
3M
Bayer
Lanxess
Degussa
ExxonMobil
Fina-Oleofins
Hercules
Ineos
Monsanto
O&D-Innovene
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards