Uploaded by nils.eulaers

Breuken extra oefeningen

advertisement
In dit hoofdstuk is het de bedoeling dat je bewerkingen kan uitvoeren met breuken.
Praktisch voorbeeld
Stel: je wordt uitgenodigd op een verjaardagsfeestje van een klasgenoot. Tijdens het feestje
wordt er natuurlijk een hele grote en lekkere taart geserveerd. De taart wordt in 12 gelijke
1
1
stukken verdeeld. Je vriendin heeft gegeten, jij hebt van de taart gegeten en je beste
12
1
6
vriend 4.
Vraag: hoeveel stukken hebben jij, je vriendin en je beste vriend gegeten?
Oplossing:
Je vriendin
Jij
Je beste vriend
1
12
1
6
1
4
x 12
=
x 12
=
x 12
=
1 x 12
12
1 x 12
6
1 x 12
4
=
=
=
12
12
12
6
12
4
=
1
=
2
=
3
Antwoord: je vriendin heeft 1 stukje gegeten, jij hebt 2 stukken gegeten en je beste vriend
heeft 3 stukken taart gegeten.
Hfdst. 3: Breuken
1
Theorie
9
16
is een breuk
9 is de teller
16 is de noemer
3.1
Breuken vereenvoudigen
2
4
Conclusie:
2
4
1
2
1
is gelijk aan 2
4
6
2
3
4
2
Conclusie: 6 is gelijk aan 3
Als je bij een breuk de teller en de noemer deelt door hetzelfde getal, dan verandert de
breuk niet van waarde. Je hebt dan deze breuk vereenvoudigd.
8
16
6
10
= ________________________________
= ________________________________
Hfdst. 3: Breuken
9
15
15
20
= ________________________________
= _______________________________
2
3.2
3
Gelijknamige en ongelijknamige breuken
5
en 8 zijn breuken met dezelfde noemer.
8
Breuken met dezelfde noemer zijn gelijknamige breuken.
1
3
en 5 zijn breuken met een verschillende noemer.
2
Breuken met een verschillende noemer zijn ongelijknamige breuken.
Je kunt ongelijknamige breuken gelijknamig maken door het kleinste gemeenschappelijke
veelvoud van de noemers te zoeken.
Je plaatst dan elke breuk op de gevonden noemer door de teller en de noemer met
hetzelfde getal te vermenigvuldigen.
Bijvoorbeeld:
1
2
en
3
5
Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van 2 en 5 is 10,
dus beide breuken zetten we op 10.
3
8
1
3
en
en
2
3
1
4
1 5
x
2 5
=
1x5
2x5
=
5
10
3 2
x
5 2
=
3x2
5x2
=
6
10
wordt ________________________________________________________________
wordt ________________________________________________________________
Hfdst. 3: Breuken
3
3.3
Optelling van meerdere breuken
1
5
+
2
5
=
3
5
Om de som te bepalen van gelijknamige breuken, behoud je de noemer en tel je de tellers
op. Indien mogelijk, vereenvoudig de oplossing.
1
6
+
2
3
=
5
6
4
6
Om de som te bepalen van ongelijknamige breuken, maak je eerst de breuken gelijknamig
en pas je de vorige regel toe.
5
+
6
12 12
3
+
7
14 14
= _______________________________________________________________
= _______________________________________________________________
5 2
+
6 3
= _______________________________________________________________
1 1
+
7 2
= _______________________________________________________________
Hfdst. 3: Breuken
4
3.4
Aftrekking van meerdere breuken
4
5
-
1
5
=
3
5
Om het verschil te bepalen van gelijknamige breuken, behoud je de noemer en bepaal je
het verschil van de tellers. Indien mogelijk, vereenvoudig de oplossing.
2
3
-
1
6
=
3
6
4
6
Om het verschil te bepalen van ongelijknamige breuken, maak je eerst de breuken
gelijknamig en pas je daarna de vorige regel toe.
6
-
5
12 12
7
-
3
14 14
= _______________________________________________________________
= _______________________________________________________________
5 2
6 3
= _______________________________________________________________
1 1
2 7
= _______________________________________________________________
Hfdst. 3: Breuken
5
Oefeningen
S a m e n
1. Schrijf onderstaande breuken in de eenvoudigste vorm.
5
10
= ___________________________
15
25
= ___________________________
6
18
= ___________________________
9
27
= ___________________________
2. Maak volgende breuken gelijknamig.
5
4
wordt _____________________
en
10
5
1
3
en
6
4
wordt _____________________
2
1
en
9
2
5
5
en
6
9
wordt _____________________
wordt _____________________
3. Bepaal de som van volgende breuken. Schrijf je resultaat zo eenvoudig mogelijk.
5 1
+
9 9
= ___________________________
1 1
+
2 3
= __________________________
3 1
+
8 8
= ___________________________
3 5
+
9 15
= __________________________
7 5
+
9 6
= ___________________________
2 1 1
+ +
3 4 6
= ______________________
4. Bepaal het verschil van volgende breuken. Schrijf je resultaat zo eenvoudig mogelijk.
5 1
−
9 9
= ___________________________
1 1
−
2 3
= ___________________________
3 1
−
8 8
= ___________________________
3 5
−
9 15
= ___________________________
5 7
−
6 9
= ___________________________
5 7
−
2 14
= ___________________________
Hfdst. 3: Breuken
6
Oefeningen
S a m e n
1. Schrijf onderstaande breuken in de eenvoudigste vorm.
5
15
= ___________________________
6
9
= ___________________________
12
16
= ___________________________
4
12
= ___________________________
18
20
= ___________________________
12
30
= ___________________________
15
18
= ___________________________
14
21
= ___________________________
32
62
= ___________________________
7
15
= ___________________________
2. Maak volgende breuken gelijknamig.
1
2
en
3
5
wordt ______________________
4
2
en
8
3
wordt ______________________
1
1
en
4
3
wordt ____________________
8
6
wordt ____________________
en
16
12
2
16
wordt ______________________
en
5
20
3
1
en
7
6
wordt ____________________
3
3
en
4
5
wordt ______________________
2
3
en
7
14
wordt _____________________
1
1
en
6
9
wordt ______________________
12
12
wordt _____________________
en
20
16
3. Rangschik volgende breuken van klein naar groot.
Tip: maak alle breuken eerst gelijknamig.
3
4
_____ <
Hfdst. 3: Breuken
2
3
_____ <
5
6
_____ <
1
2
_____ <
1
4
_____ <
3
5
_____ <
2
6
_____ <
7
4. Bepaal de som van volgende breuken. Schrijf je resultaat zo eenvoudig mogelijk.
4 2
+
9 9
= _________________________
2
7
+
13 13
= _________________________
3
5
+
16 16
= _________________________
5
2
+
14 14
= _________________________
2 2
+
5 3
= _________________________
4 9
+
8 12
= _________________________
3 4
+
7 5
= _________________________
3 7
+
5 10
= _________________________
12 3
+
25 5
= _________________________
10 11
+
15 20
= _________________________
5. Bepaal het verschil van volgende breuken. Schrijf je resultaat zo eenvoudig mogelijk.
17 4
−
19 19
= _________________________
9
5
−
10 10
= _________________________
1 1
−
2 4
= _________________________
7 2
−
3 3
= _________________________
4 1
−
6 4
= _________________________
4 5
−
6 12
= _________________________
1 3
−
2 10
= _________________________
9 1
−
10 5
= _________________________
1 1
−
4 5
= _________________________
4 11
−
5 17
= _________________________
Hfdst. 3: Breuken
8
Test jezelf
Egmont & Hoorn
Broeckstraat 37
9890 Gavere
Naam : _______________________
1e graad 2e lj BSO
Datum: _______________________
Toets:
/ 20
Toets Wiskunde: Breuken
1. Omcirkel in onderstaande breuken de teller met blauw en de noemer met zwart.
4
6
6
9
9
17
2
15
18
18
25
14
3
14
8
1
2. Schrijf onderstaande breuken in de eenvoudigste vorm.
/2
/3
5
10
= ___________________________
9
12
= ___________________________
6
18
= ___________________________
16
20
= ___________________________
15
35
= ___________________________
7
13
= ___________________________
3. Leg het verschil uit tussen een gelijknamige en een ongelijknamige breuk.
/2
Gelijknamige: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ongelijknamig: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Maak volgende breuken gelijknamig.
Hfdst. 3: Breuken
/3
9
4
1
wordt ______________________
en
5
10
5
5
en
6
9
wordt ____________________
2
1
en
9
2
wordt ______________________
3
1
en
12
4
wordt ____________________
1
3
en
6
4
wordt ______________________
3
1
en
7
2
wordt ____________________
5. Rangschik volgende breuken van klein naar groot.
3
8
1
4
_____ <
_____ <
3
4
_____ <
/2
1
8
1
2
_____ <
7
8
5
8
_____ <
_____ <
_____ <
6. Bepaal de som van volgende breuken. Schrijf je resultaat zo eenvoudig mogelijk.
/3
3 1
+
8 8
= _________________________
3
4
+
15 15
= _________________________
1 1
+
2 3
= _________________________
3 5
+
9 15
= _________________________
7 5
+
9 6
= _________________________
1 1 1
+ +
4 3 2
= _______________________
7. Bepaal het verschil van volgende breuken. Schrijf je resultaat zo eenvoudig mogelijk. / 3
16 13
−
17 17
= _________________________
5 3
−
9 9
= _________________________
5 1
−
12 3
= _________________________
4 3
−
5 20
= _________________________
1 1
−
9 12
= _________________________
5 7
−
2 14
= _________________________
Hfdst. 3: Breuken
10
Bronvermelding:
Afb:
https://lh3.ggpht.com/cYp1ungOZVH8wqJ1g5ziiJQSSUZ0qJ8j6FqCYoaLAnuOOFm5zrr3Eu6kVf0HjT1Pn
hM1ehQ=s85
Hfdst. 3: Breuken
11
Download